×
Nyheter Debatt Kystfolk Langs kysten E-avis Rubrikk

Krever kvote-utsettelse

Miljøpartiet De Grønne krever en måneds utsettelse på Kvotemeldinga. Grunnen er at Stortinget også skal få med seg Riksrevisjonens rapport om kvotesystemet.

Une Bastholm har tatt det nordnorske ordføreroppropet til Stortinget. Foto: MDG

- Hvis Riksrevisjonen konkluderer med at deler av dagens regelverk ikke fungerer, bør det være avgjørende for behandlingen av kvotemeldingen, sier Une Bastholm, stortingsrepresentant og nasjonal talsperson for MDG. Partiet har sendt brev til Stortingets presidentskap med krav om utsettelse. Ifølge Nils Mørk, kommunikasjonssjef i MDG, er presidentskapet forpliktet til å svare innen relativt kort tid.

Brevet er gjengitt i sin helhet nederst i artikkelen.

Ordføreroppropet
Med dette tar partiet oppropet fra 20 nordnorske ordførere samt en fylkesordfører ett skritt videre, til Stortinget.

- Det er viktig å lytte til synspunktene fra ordførerne. Derfor må stortingsbehandlingen utsettes, sier Une Bastholm.

Også Arbeiderpartiet er positiv til utsettelse.

– Vi forstår godt at det er et voksende sinne langs kysten. Kvotemeldingen har skapt mye uro, og behandlingen har pågått i mer enn to år. En måneds utsettelse kan alle tåle, sier Aps fiskeripolitiske talsperson Cecilie Myrseth til Klassekampen.

– Det blir helt feil når flertallet i næringskomiteen skjuler seg bak noen av fiskerinæringens organisasjoner. Vi politikere må kunne stå bak avgjørelser vi selv tar, og i dette tilfellet bør vi vente og se Riksrevisjonens vurderinger av norsk fiskeripolitikk før denne svært viktige kvotemeldingen bli stortingsbehandlet, sier hun.

Verken fiskarlagsleder Kjell Ingebrigtsen eller sakrodfører Tom Christer Nilsen (H) vil vente. De mener næringa har ventet lenge nok, i følge Klassekampen.

- Har noe å skjule
Leder Arne Pedersen i Norges Kystfiskarlag mener myndighetene har noe å skjule.

– Myndighetene har noe å skjule og vil være tjent med å ikke vente på Riksrevisjonens rapport. Vi mener det er all grunn til å vente, og ingen taper på en måneds utsettelse av stortingsbehandlingen, sier Pedersen til Klassekampen. Han mener både deltakerloven og havressursloven systematisk er blitt brutt gjennom de siste års kvotepolitikk.

– Stadig mer av kvoten samles på færre hender. Vi har flere eksempler på at departementet har godkjent at trålkvoter flyttes fra fiskeribygder, og at de nye eierne kan levere hvor de vil, oftest til Kina. Vi ser også at utenlandske investorer er inne i næringen, noe som på ingen måte skal være tillatt. Leveringsplikta er også uthulet, fiskerisamfunn har på få år mistet sin råstofftilgang, mens investorer får stadig bedre plass i norsk fiskerinæring, sier han til Klassekampen.

--------------- 

Brevet fra MDG:

Gode presidentskap.

Stortingsmeldingen om kvotesystemet for fiskerinæringen, Meld. St. 32 (2018–2019), er for tiden til behandling i Næringskomiteen med frist for avgivelse 24.3 og endelig vedtak i Stortinget 31.3. Samtidig gjennomfører Riksrevisjonen en omfattende gransking av hele fiskerifeltet. Riksrevisjonens rapport varsles fremlagt 28.4.

MDG mener det er svært uheldig at stortingsbehandlingen av kvotepolitikken gjennomføres uten at Stortinget er kjent med konklusjonene i Riksrevisjonens rapport. Riksrevisjonen har varslet at de vil gjennomgå praksis på en rekke områder som er relevante for Kvotemeldingen, herunder fiskeripolitikkens effekt på sysselsetting og bosetning i kystsamfunnene, eierskap til fartøy og tillatelser, flåtestruktur og rekruttering. Hvis Riksrevisjonen konkluderer med at deler av dagens regelverk ikke fungerer eller bidrar til å innfri de målene Stortinget har satt, vil slike konklusjoner være et viktig grunnlag for behandling av Kvotemeldingen. Det samme vil Riksrevisjonens anbefalinger være.

Jeg vil derfor oppfordre presidentskapet til å ta initiativ til å utsette behandlingen av Meld. St. 32 (2018–2019) til etter at Riksrevisjonen har lagt frem sin rapport, og samtidig vurdere å behandle de to sakene i sammenheng.

Vennlig hilsen
Une Bastholm
Nasjonal talsperson og stortingsrepresentant

Miljøpartiet De Grønne

På forsiden nå