×
Nyheter Debatt Kystfolk Langs kysten E-avis Rubrikk

Krever nye målinger

Naturvernforbundet krever at det foretas nye målinger i Repparfjord før myndighetene behandler Nussirs søknad om å lagre gruveavfall i fjorden.

Naturvernforbundet mener det må foretas nye målinger før det gis tillatelse til gruveutslipp i Repparfjord.

I et brev til Miljødirektoratet mener Naturvernforbundet det har framkommet så mange nye opplysninger at det blir helt galt å ta en beslutning på de gamle målingene.

Tilleggsvurderinger
-Vi viser til utredningene fra NIVA i KU og til tilleggsvurderingene fra Sintef og DNV om målinger avstrømforhold og spredning av forurensning i forbindelse med omsøkt utslipp av gruveavfall til Repparfjord fra Nussir. Vi viser også til modelleringa av partikkelspredninga som Havforskningsinstituttet har gjort. I forbindelse med dette ønsker vi å komme med kommentarer og innspill med bakgrunn i lokal kunnskap om strømforholdene og hvordan de kan virke til å «pumpe» forurensningene utover som følge av tidevann og mer. Vi ber Miljødirektoratet om å ta med dette i det videre arbeidet i vurderinga av søknaden fra Nussir og be Havforskningsinstituttet om å gjennomføre ytterligere modellering av spredning av gruveavfall, heter det i brevet.

Spredningsfare
Miljøvernsorganisasjonen viser også til at Havforskningsinstituttet har gjort et viktig arbeid ved å ha gjennomført en modellerering som viser omfattende spredning av finpartikulære avgangsmasser ”svevestøv” ut Sammelsundet.

- Vi tror at virkeligheten faktisk kan være enda verre med hensyn til spredning i området enn det som er vist gjennom HIs første modellering. Tidevannet går stedvis i stor fart, og kan føre til stor omveltning.

Det er grunn til å minnes at det har vært tidevannskraftverk i Kvalsundet, og at det i den sammenhengen ble gjort omfattende målinger av strømmene, målinger som er tilgjengelige, heter det i brevet.

På forsiden nå