×
Nyheter Debatt Kystfolk Langs kysten E-avis

Kritisk til bruk av AIS-data

Fiskarlaget stiller spørsmål ved lovligheten av å bruke sjarkens AIS-spor til å skrive ut bøter for brudd på fartsområdet.

Storebror ser deg, og drar du for langt ut uten papirene i orden, kommer det smekk i posten.  Foto: Marinetraffic.com

Ifølge Fiskeribladet (krever innlogging) har Sjøfartsdirektoratet nå skrevet ut en rekke overtredelsesgebyr til båter som har gått ut over fartsområdet de har sertifikat for å ferdes i, ut fra fartøyenes AIS-spor. Gebyrene på 77.000 kroner blir nå problematisert av Fiskarlagets advokat, Ståle Hellesø. Han mener en slik bruk av data kan være i strid med personvernlovgivningen.

 «Spørsmålet som må stilles er om slik praksis er nødvendig og ønskelig og ikke minst hvem som skal ta en slik beslutning. Er det byråkratiet i forvaltningen eller skal dette i et demokrati være opp til våre folkevalgte å bestemme? Vi mener at en radikal omlegging av kontrollmetodene som i praksis innebærer «datakontroll», må besluttes overordnet på politisk nivå», skriver Hellesø i brevet til Sjøfartsdirektoratet, gjengitt av Fiskeribladet.

Sjøfartsdirektoratet mener å ha sitt på det tørre.
«Vi anser ikke bruken av AIS-opplysningene for å kontrollere at sertifikatene overholdes å være i strid med personvernet, blant annet ettersom AIS-data er knyttet til fartøy og ikke til personer», skriver kommunikasjonsdirektør Dag Inge Aarhus i Sjøfartsdirektoratet i en epost til Fiskeribladet.

På forsiden nå