Kyst og Fjord

Kritiske til nye krill-konsesjoner

Greenpeace er kritiske til utdelingen av to nye krill-konsesjoner i Antarktis og viser til at bestandsestimatene for krill er gamle. Miljøvernsorganisasjonen frykter en økning av krill-fiske i sårbare områder som er foreslått vernet. 

Miljøvernsorganisasjonen mener man vet for lite om konsekvensene økt krillfiske ved Antarktisk kan gi.

  • Tekst:
  • Standard tekst
  • Standard tekst
  • Standard tekst

Sist gang man gjennomførte bestandsestimater for krill i Antarktis var i år 2000, men Norge har forpliktet seg til å gjennomføre et nytt bestandsestimat av den antarktiske krillen i 2019. Greenpeace mener Norge bryter prinsippet for ansvarlig forvaltning ved å dele ut nyekonsesjoner før det nye bestandsestimatet er gjennomført. 

- For liten kunnskap
- Det er uholdbart at Norge deler ut nye krill-konsesjoner på usikkert grunnlag. Bestandsestimatene er gamle, og man har lite kunnskap om hvordan klimaendringene som påvirker Antarktis raskt vil slå ut for krill-bestanden. Generelt mener vi at det ikke burde deles ut nye konsesjoner, og i alle fall ikke før ny og forbedret kunnskap er på plass, sier Halvard Haga Raavand, havrådgiver i Greenpeace Norge.

Halvard Haga Raavand

Halvard Haga Raavand

 

Allerede nå ser man at den eksisterende fiskeflåten i Antarktis fisker opp krill-kvotene i vest for den Antarktiske halvøy, et område med høy krill-tetthet. Dette har medført at området flere ganger har blitt stengt for fiske før sesongen er over de siste årene. Ved å øke antallet konsesjoner peker Greenpeace på at fiskepresset i dette området, som er foreslått vernet, vil øke. Et økt fiskepress vil bety at krill-flåten i økende grad konkurrerer med pingviner, bardehvaler og seler om krillen. 

Ber om respekt
- Norske og utenlandske fartøy fisker allerede i områder som er foreslått vernet. Vi har bedt Aker Biomarine og andre selskaper som driver med krill-fiske om å respektere de foreslåtte verneområdene og stoppe fisket her. Ved å øke antallet konsesjoner frykter vi at Norge bidrar til det motsatt - mer fiske i sårbare områder som trenger vern, fortsetter Raavand. 

Om det planlagte forskningstoktet som er planlagt neste år for å estimere krillbestanden skulle vise at det står dårligere til med krillen enn forventet ber Greenpeace om at Fiskeriminister Per Sandberg trekker tilbake de ny-utdelte konsesjonen. 

- Når Norge nå har tatt det uansvarlige skrittet og delt ut nye konsesjoner på et svakt faktagrunnlag forventer vi at Norge snur og trekker tilbake krill-konsesjonene om det skulle vise seg at det står dårligere til med krill-bestanden enn forventet, avslutter Raavand

Opprettet 22.02.2018 07:05. Sist oppdatert 22.02.2018 07:15

Kommenter via Facebook

Fisker funnet omkommet En mann i 60-årene ble funnet omkommet i sjøen i Hamarøy tirsdag kveld.

Tente varde mot oljevirksomhet De markerte for syvende gang mot petroleumsaktivitet utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja.

Øker seikvotene Trålerne nord for 62° får ti prosent mer seikvote.

Brosjyre for kaisalg Nå er det utarbeidet ny brosjyre for fiskere som driver med kaisalg.

Krabbemottak på Å Magnus Lillebø og Asbjørn Rasmussen har startet krabbemottak på Å i Lofoten.

Flytter rederiet Nergård-konsernet flytter rederiet fra Harstad til Tromsø og samler alt under ett tak.

Ferskfiskordninga Ferskfiskordninga om høsten må videreføres. Det krever Båtsfjord Arbeiderparti.

Bifangst av makrellstørje Det er svært viktig at bifangst av makrellstørje blir registrert, skriver Fiskeridirektoratet.

Søknad for selfangst Nå nærmer vi oss søknadsfristen for å delta på årets selvfangst.

Ola flyr videre Ringnotreder Ola Olsen (57) flyr videre, tross konkursen i FlyViking. Neste flyselskap heter NextMove.

Torskeprisen ned Her er de dynamiske minsteprisene fra og med 26. februar:

Savnet 3.500 laks I desember rømte 3500 oppdrettslaks fra Troms fylkeskommune sin undervisningstillatelse-merd i Bergsfjorden på Senja.

Større tro på fisk Nordmenn flest har større tro på at fiskeri og sjømat skal bære landet inn i framtiden enn oljen. 

Endring for rekefelt Innført endring av grensene for området på Reisafjorden i Troms som er stengt for fiske etter reke med trål.

Økte makrellpriser Sildealgslaget setter opp minsteprisen på makrell til konsum.

Økte priser på NVG-sild Prisene på NVG-sild settes opp fra og med mandag.

Preget av dårlig vær Kuling- og stormbyge langs kysten i nord, holdt fiskerne i land det meste av forrige uke. Det resulterte i et labert resultat, da tallene skulle summeres opp.

Fikk lysestake på lina Kjent fisker fra Lofoten med uvanlig fangst.

Laks, torsk og makrell var viktigst Laks er den viktigste arten for norsk sjømateksport med over 68 prosent av den totale eksportverdien og 38 prosent av volumet.

Oppretter nytt investeringsfond Broodstock Capital har hentet 200 millioner kroner til et nytt investeringsfond for sjømatsektoren. Det skal kun investere i små og mellomstore bedrifter.

Uerkvoten opp Nærings- og fiskeridepartementet har fastsatt en totalkvote på 19 514 tonn uer i Norges økonomiske sone nord for N 65°20`, i fiskerisone ved Jan Mayen og i internasjonalt farvatn.

Fikk tilskudd til flytebrygge Etter lengtet behov for bygd i vekst, blir nå dekket.

Regulering av kolmule er klar I kyststatsforhandlingene om kolmule ble det den 7. desember inngått en avtale om ei totalkvote (TAC) på 1.387.872 tonn, noe som er i tråd med tilrådningen frå ICES.

Knappe 7000 tonn torsk For Nordsjøen og Skagerrak er det fastsatt en norsk kvote på 6 955 tonn i neste år reguleringer.

Bygger nytt kaianlegg NorSea Group Polarbase skal sammen med Hammerfest Havn KF bygge ny kai ved Polarbase til 60 millioner kroner.

Bygger nytt kaianlegg NorSea Group Polarbase skal sammen med Hammerfest Havn KF bygge ny kai ved Polarbase til 60 millioner kroner.

Røykla hele havna Hele havna i Honningsvåg ble røyklagt da en sjark begynte å brenne i natt.

Utseiling for havbrisling I forhold til kvotestørrelsen blir det kun anledning for ett fartøy å ta utseiling til fiske etter havbrisling.

Økte seikvoter i nord  Fiskeridirektøren har besluttet å øke torske- og seitrålernes maksimalkvoter i fisket etter sei nord for 62°N med 20 prosent.

Åpner nye fjordlinjer Fiskeridirektoratet har besluttet å åpne ytterligere et område innenfor fjordlinjen i Kvænangen - Reisafjorden - for fiske etter norsk vårgytende sild med not uavhengig av fartøylengde.

PDF-avis

Levert av Open Concept AS