Kyst og Fjord

Kutter i velferden

Regjeringen foreslår å ta bort tilskuddet til fiskernes velferd på 1,2 millioner kroner. - Et uforståelig kutt i et budsjett som vi oppfatter som relativt ansvarlig, sier Fiskarlagets leder.

Velferdsstasjonene er populære møtepunkter under vinterfisket. 

Foto: Norges Fiskarlag
  • Tekst:
  • Standard tekst
  • Standard tekst
  • Standard tekst

- Dette var svært skuffende, sier Fiskarlagets leder Kjell Ingebrigtsen i en pressemelding til regjeringens forslag om å ta bort velferdstilskuddet på en drøy million i sitt forslag til statsbudsjett for 2018.

Han er imidlertid overveiende positiv til de generelle linjene som dras opp for norsk økonomi.

Åpent for alle

Norges Fiskarlag driver drøyt 20 velferdsstasjoner lang kysten. Stasjonene er åpne i sesongene.

- Vi driver ordningen med støtte fra myndighetene og salgslagene. Alle fiskere, både organiserte og uorganiserte, er velkommen til stasjonene. Vi tilbyr et minimum av velferd som inkluderer klesvask, dusj, lett servering og en sosial arena. Dette er ikke stedet å kutte når regjeringen tilkjennegir positive ambisjoner og aktiv satsing på maritim sektor, sier Kjell Ingebrigtsen.

Norges Fiskarlag vil derfor arbeide for at regjeringen revurderer sitt forslag om kutt i velferdsbevilgningen.

- Norske kystfiskere drar ofte hjemmefra for uker og måneder av gangen. Da er et velferdsmessig minimumstilbud et svært lite bidrag til bekvemmeligheter som vi andre tar for gitt og derfor synes jeg det er grunn for å si fra om dette til våre sentrale politikere.

Sjøbein kuttes

Kjell Ingebrigtsen beklager regjeringens kutt på 2,5 millioner til rekrutteringsprosjektet Sett sjøbein. Prosjektet har i en årrekke bidratt til forbedret rekruttering til næringen.

- Sjømatnæringen er svært lite synlig i fagplaner og skoleverk. Det er derfor av stor betydning at Sett sjøbein kan opprettholde sitt arbeid med å synliggjøre næringen for dagens unge. Også her viser jeg til regjeringens ambisjon om å satse på den blå sektoren og utfordrer Erna Solberg og Siv Jensen til å tenke seg om, sier Kjell Ingebrigtsen.

Sikkerhetskutt

Også tilskuddet til sikkerhetsopplæringen for fiskere forslås kuttet fra 2,1 millioner kroner til null. Denne bevilgningen har gått til stasjonene som har gitt kurs og deltagerne har dermed fått lavere egenandel.

- Sikkerhetsopplæring for fiskere er særdeles viktig og sjøsikkerhet er så viktig at det derfor også her blir uforståelig at regjeringen kutter. Fiskerinæringen skiller seg fremdeles ut som en av de mest ulykkesutsatte næringene. Vi vet at våre fiskere hver eneste dag arbeider med å hente samfunnets ressurser til land. Dette er derfor heller ikke et område regjeringen bør kutte, selv om det relativt sett er beskjedne midler, påpeker Kjell Ingebrigtsen.

Han understreker at Fiskarlaget derfor kommer til å arbeide for gjennomslag for sine synspunkt når det endelige budsjettet skal vedtas.

På det jevne

- Generelt vil jeg si at regjeringen synes å ha lagt opp et budsjett for 2018 som fremstår som ansvarlig og det synes jeg er bra for en eksportavhengig næring som vår. Oljepengebruken går ned og det er positivt.

Det er også grunnlag for å gi god tilbakemelding på satsingen som gjøres knyttet til Fram-senteret i Tromsø og den nye låne- og garantiordningen for kjøp av skip fra norske verft, sier Ingebrigtsen.

Slik Fiskarlaget forstår det, legger regjeringen opp til en forutsetning for ordningen at skipene skal gå i norske farvann. Det trekkes også frem at ordningen blant annet vil omfatte finansiering av fiskebåter.

- Jeg forutsetter at ordningen ikke kan utsettes for kritikk fra våre handelspartnere og vil uansett si at styrking av norsk kompetanse og utvikling av stadig mer robuste driftsmidler er svært velkomment for oss. Norske fiskere opererer i verdens mest utfordrende havområder og vår kompetanse og erfaring har bygget og skal fortsette å bygge nasjonen, avslutter Fiskarlagets leder.

Opprettet 12.10.2017 14:44. Sist oppdatert 12.10.2017 14:44

Kommenter via Facebook

Sjømatrådet ruller ut Sjømatrådet ruller i disse dager ut et nytt globalt markedsføringskonsept.

Sei for åtte mill Seien levert fersk utgjorde 1.190 tonn i kvantum og 8,2 mill kroner i verdi.

Tillater lys Fiskeridirektøren med melding.

Mindre torsk i NAFO Det blir 20 prosent mindre Newfoundland-torsk å fiske på neste år.

Åpnes for trål Åpning av et område på Leirdjupet, innenfor Fiskevernsonen rundt Svalbard, for fiske med torsketrål og snurrevad.

Åpning og stengning av områder Fiskeridirektøren åpner med øyeblikkelig virkning området nord for Bjørnøya, innenfor fiskevernsonen ved Svalbard, som er stengt for fiske med torsketrål og snurrevad.

Leppefisk for 6,7 mill Leppefisket startet opp i uke 31 med verdi på 7,2 mill kr andre uka av dette fisket, redusert til 6,7 mill kroner i uke 33.

Øker trålerkvoten Trålerne får fiske mer hyse i nord.

Må avtale før oppstart Ingen seinotfartøy må starte fisket uten leveringsavtale med kjøper!

Fjernet trål på Svalbard KV «Andenes» har vært på søppeloppdrag for Sysselmannen.

Kystvakten på fjellredning Kystvaktskipet KV Farm har vært på fjellredningstjeneste på Sørøya.

Lakserømming i Møre og Romsdal Meldinger rapporterte om forholdsvis stor fisk på avveie, og aktuelle anlegg ble bedt om å inspisere nøtene sine.

Må være registrert Som fritidsfisker må du registrere båten din i Småbåtregisteret hos Redningsselskapet eller i Skipsregistrene for å delta i fisket etter leppefisk.

- Husk journalkravet Fiskeridirektoratet minner om endringer i journalkravet i landingsforskriften, som ble endret 20. februar 2017. 

Endringer i sildefisket Fiskeridirektøren med melding.

Stopp i fiske fra midnatt Fiskeridirektøren med melding.

Nytt oljefunn i Norskehavet Funnet er på mellom 25 og 50 millioner utvinnbare fat med olje.

Nye regler fra 1. juli Fra 1. juli trer krav om sikkerhetsstyringssystem for fartøy under 500 bruttotonn (bt) i kraft.

Øker uer-kvoten Økte kvoter i trålernes fiske etter uer i nord.

Stopp i makrellfiske Fiskeridirektøren med melding.

Nedtur for ørret Norge eksporterte 2900 tonn ørret for 236 millioner kroner i mai.

Reke-økning Norge eksporterte 842 tonn reker for 60 millioner kroner i mai.

Redusert ventetid Ettersom flere nå har tatt sin tobiskvote, vil ventetiden for utseiling etter lossing til mel/olje bli redusert med ett døgn. 

Tilrådning om tobis Fiskeridirektøren med melding.

Øker minstemålet Minstemålet på notfanget sei økes i området mellom 62°N og 66°33’N 

Ny pakkegrader til oppdrettsgigant Valgte Marel som leverandør til nyanlegg.

Bygde kassefabrikk Siden behovet bare ble større, bygde lakseslakteriet likegodt en isoporkassefabrikk.

Oppdrettsselskap vil kjøpe flyplass Bedriften som har millard-overskudd er ikke som alle andre. Nå vil de betale ut alle de andre eierne av flyplassen.

Fikk et år medlemskap gratis Markus J. Olaussen fra Helligvær ved Bodø er en godt fornøyd vinner. Han er en av de tre som er trukket ut som vinner av gratis årsmedlemskap i Fiskarlaget.

Føringstilskudd for kongsnegl Heretter vil det bli utbetalt en kroner per kilo i føringstilskudd for kongesnegl.

PDF-avis

Levert av Open Concept AS