Kyst og Fjord

Kutter i velferden

Regjeringen foreslår å ta bort tilskuddet til fiskernes velferd på 1,2 millioner kroner. - Et uforståelig kutt i et budsjett som vi oppfatter som relativt ansvarlig, sier Fiskarlagets leder.

Velferdsstasjonene er populære møtepunkter under vinterfisket. 

Foto: Norges Fiskarlag
  • Tekst:
  • Standard tekst
  • Standard tekst
  • Standard tekst

- Dette var svært skuffende, sier Fiskarlagets leder Kjell Ingebrigtsen i en pressemelding til regjeringens forslag om å ta bort velferdstilskuddet på en drøy million i sitt forslag til statsbudsjett for 2018.

Han er imidlertid overveiende positiv til de generelle linjene som dras opp for norsk økonomi.

Åpent for alle

Norges Fiskarlag driver drøyt 20 velferdsstasjoner lang kysten. Stasjonene er åpne i sesongene.

- Vi driver ordningen med støtte fra myndighetene og salgslagene. Alle fiskere, både organiserte og uorganiserte, er velkommen til stasjonene. Vi tilbyr et minimum av velferd som inkluderer klesvask, dusj, lett servering og en sosial arena. Dette er ikke stedet å kutte når regjeringen tilkjennegir positive ambisjoner og aktiv satsing på maritim sektor, sier Kjell Ingebrigtsen.

Norges Fiskarlag vil derfor arbeide for at regjeringen revurderer sitt forslag om kutt i velferdsbevilgningen.

- Norske kystfiskere drar ofte hjemmefra for uker og måneder av gangen. Da er et velferdsmessig minimumstilbud et svært lite bidrag til bekvemmeligheter som vi andre tar for gitt og derfor synes jeg det er grunn for å si fra om dette til våre sentrale politikere.

Sjøbein kuttes

Kjell Ingebrigtsen beklager regjeringens kutt på 2,5 millioner til rekrutteringsprosjektet Sett sjøbein. Prosjektet har i en årrekke bidratt til forbedret rekruttering til næringen.

- Sjømatnæringen er svært lite synlig i fagplaner og skoleverk. Det er derfor av stor betydning at Sett sjøbein kan opprettholde sitt arbeid med å synliggjøre næringen for dagens unge. Også her viser jeg til regjeringens ambisjon om å satse på den blå sektoren og utfordrer Erna Solberg og Siv Jensen til å tenke seg om, sier Kjell Ingebrigtsen.

Sikkerhetskutt

Også tilskuddet til sikkerhetsopplæringen for fiskere forslås kuttet fra 2,1 millioner kroner til null. Denne bevilgningen har gått til stasjonene som har gitt kurs og deltagerne har dermed fått lavere egenandel.

- Sikkerhetsopplæring for fiskere er særdeles viktig og sjøsikkerhet er så viktig at det derfor også her blir uforståelig at regjeringen kutter. Fiskerinæringen skiller seg fremdeles ut som en av de mest ulykkesutsatte næringene. Vi vet at våre fiskere hver eneste dag arbeider med å hente samfunnets ressurser til land. Dette er derfor heller ikke et område regjeringen bør kutte, selv om det relativt sett er beskjedne midler, påpeker Kjell Ingebrigtsen.

Han understreker at Fiskarlaget derfor kommer til å arbeide for gjennomslag for sine synspunkt når det endelige budsjettet skal vedtas.

På det jevne

- Generelt vil jeg si at regjeringen synes å ha lagt opp et budsjett for 2018 som fremstår som ansvarlig og det synes jeg er bra for en eksportavhengig næring som vår. Oljepengebruken går ned og det er positivt.

Det er også grunnlag for å gi god tilbakemelding på satsingen som gjøres knyttet til Fram-senteret i Tromsø og den nye låne- og garantiordningen for kjøp av skip fra norske verft, sier Ingebrigtsen.

Slik Fiskarlaget forstår det, legger regjeringen opp til en forutsetning for ordningen at skipene skal gå i norske farvann. Det trekkes også frem at ordningen blant annet vil omfatte finansiering av fiskebåter.

- Jeg forutsetter at ordningen ikke kan utsettes for kritikk fra våre handelspartnere og vil uansett si at styrking av norsk kompetanse og utvikling av stadig mer robuste driftsmidler er svært velkomment for oss. Norske fiskere opererer i verdens mest utfordrende havområder og vår kompetanse og erfaring har bygget og skal fortsette å bygge nasjonen, avslutter Fiskarlagets leder.

Opprettet 12.10.2017 14:44. Sist oppdatert 12.10.2017 14:44

Kommenter via Facebook

12 vil fiske størje I alt 12 har meldt interesse for å fiske makrellstørje, melder Fiskeridirektoratet.

Ny håndbok om fiskevelferd Forskere har laget en håndbok som gir forskningsbaserte råd om oppdrettslaksen.

Hurtigbåt traff isflak Hurtigbåten Fløyfjell traff et isflak mellom Tromsø og Finnsnes. 35 passasjerer ble sendt til Harstad med taxi.

Dramatisk vinter Det har vært en dramatisk vinter for tørrfiskprodusentene i Vesterålen, skriver nettavisen Vesterålen Online.

Sa nei til Cermaq Teknisk utvalg i Øksnes har sagt nei til at Cermaq skal få utvide kapasiteten på Djupeidet ved Tindsøya i Øksnes Vestbygd.

Nye minstepriser rognkjeksrogn Norges Råfisklag og Sjømat Norge er blitt enige om nye minstepriser for rognkjeksrogn.

Minstepriser for taskekrabbe Norges Råfisklag og Sjømat Norge er blitt enige om nye minstepriser for taskekrabbe gjeldende fra og med 3. april 2018.

Fisker funnet omkommet En mann i 60-årene ble funnet omkommet i sjøen i Hamarøy tirsdag kveld.

Tente varde mot oljevirksomhet De markerte for syvende gang mot petroleumsaktivitet utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja.

Øker seikvotene Trålerne nord for 62° får ti prosent mer seikvote.

Brosjyre for kaisalg Nå er det utarbeidet ny brosjyre for fiskere som driver med kaisalg.

Krabbemottak på Å Magnus Lillebø og Asbjørn Rasmussen har startet krabbemottak på Å i Lofoten.

Flytter rederiet Nergård-konsernet flytter rederiet fra Harstad til Tromsø og samler alt under ett tak.

Ferskfiskordninga Ferskfiskordninga om høsten må videreføres. Det krever Båtsfjord Arbeiderparti.

Bifangst av makrellstørje Det er svært viktig at bifangst av makrellstørje blir registrert, skriver Fiskeridirektoratet.

Søknad for selfangst Nå nærmer vi oss søknadsfristen for å delta på årets selvfangst.

Ola flyr videre Ringnotreder Ola Olsen (57) flyr videre, tross konkursen i FlyViking. Neste flyselskap heter NextMove.

Torskeprisen ned Her er de dynamiske minsteprisene fra og med 26. februar:

Savnet 3.500 laks I desember rømte 3500 oppdrettslaks fra Troms fylkeskommune sin undervisningstillatelse-merd i Bergsfjorden på Senja.

Større tro på fisk Nordmenn flest har større tro på at fiskeri og sjømat skal bære landet inn i framtiden enn oljen. 

Endring for rekefelt Innført endring av grensene for området på Reisafjorden i Troms som er stengt for fiske etter reke med trål.

Økte makrellpriser Sildealgslaget setter opp minsteprisen på makrell til konsum.

Økte priser på NVG-sild Prisene på NVG-sild settes opp fra og med mandag.

Preget av dårlig vær Kuling- og stormbyge langs kysten i nord, holdt fiskerne i land det meste av forrige uke. Det resulterte i et labert resultat, da tallene skulle summeres opp.

Fikk lysestake på lina Kjent fisker fra Lofoten med uvanlig fangst.

Laks, torsk og makrell var viktigst Laks er den viktigste arten for norsk sjømateksport med over 68 prosent av den totale eksportverdien og 38 prosent av volumet.

Oppretter nytt investeringsfond Broodstock Capital har hentet 200 millioner kroner til et nytt investeringsfond for sjømatsektoren. Det skal kun investere i små og mellomstore bedrifter.

Uerkvoten opp Nærings- og fiskeridepartementet har fastsatt en totalkvote på 19 514 tonn uer i Norges økonomiske sone nord for N 65°20`, i fiskerisone ved Jan Mayen og i internasjonalt farvatn.

Fikk tilskudd til flytebrygge Etter lengtet behov for bygd i vekst, blir nå dekket.

Regulering av kolmule er klar I kyststatsforhandlingene om kolmule ble det den 7. desember inngått en avtale om ei totalkvote (TAC) på 1.387.872 tonn, noe som er i tråd med tilrådningen frå ICES.

PDF-avis

Levert av Open Concept AS