Kyst og Fjord

Kutter i velferden

Regjeringen foreslår å ta bort tilskuddet til fiskernes velferd på 1,2 millioner kroner. - Et uforståelig kutt i et budsjett som vi oppfatter som relativt ansvarlig, sier Fiskarlagets leder.

Velferdsstasjonene er populære møtepunkter under vinterfisket. 

Foto: Norges Fiskarlag
  • Tekst:
  • Standard tekst
  • Standard tekst
  • Standard tekst

- Dette var svært skuffende, sier Fiskarlagets leder Kjell Ingebrigtsen i en pressemelding til regjeringens forslag om å ta bort velferdstilskuddet på en drøy million i sitt forslag til statsbudsjett for 2018.

Han er imidlertid overveiende positiv til de generelle linjene som dras opp for norsk økonomi.

Åpent for alle

Norges Fiskarlag driver drøyt 20 velferdsstasjoner lang kysten. Stasjonene er åpne i sesongene.

- Vi driver ordningen med støtte fra myndighetene og salgslagene. Alle fiskere, både organiserte og uorganiserte, er velkommen til stasjonene. Vi tilbyr et minimum av velferd som inkluderer klesvask, dusj, lett servering og en sosial arena. Dette er ikke stedet å kutte når regjeringen tilkjennegir positive ambisjoner og aktiv satsing på maritim sektor, sier Kjell Ingebrigtsen.

Norges Fiskarlag vil derfor arbeide for at regjeringen revurderer sitt forslag om kutt i velferdsbevilgningen.

- Norske kystfiskere drar ofte hjemmefra for uker og måneder av gangen. Da er et velferdsmessig minimumstilbud et svært lite bidrag til bekvemmeligheter som vi andre tar for gitt og derfor synes jeg det er grunn for å si fra om dette til våre sentrale politikere.

Sjøbein kuttes

Kjell Ingebrigtsen beklager regjeringens kutt på 2,5 millioner til rekrutteringsprosjektet Sett sjøbein. Prosjektet har i en årrekke bidratt til forbedret rekruttering til næringen.

- Sjømatnæringen er svært lite synlig i fagplaner og skoleverk. Det er derfor av stor betydning at Sett sjøbein kan opprettholde sitt arbeid med å synliggjøre næringen for dagens unge. Også her viser jeg til regjeringens ambisjon om å satse på den blå sektoren og utfordrer Erna Solberg og Siv Jensen til å tenke seg om, sier Kjell Ingebrigtsen.

Sikkerhetskutt

Også tilskuddet til sikkerhetsopplæringen for fiskere forslås kuttet fra 2,1 millioner kroner til null. Denne bevilgningen har gått til stasjonene som har gitt kurs og deltagerne har dermed fått lavere egenandel.

- Sikkerhetsopplæring for fiskere er særdeles viktig og sjøsikkerhet er så viktig at det derfor også her blir uforståelig at regjeringen kutter. Fiskerinæringen skiller seg fremdeles ut som en av de mest ulykkesutsatte næringene. Vi vet at våre fiskere hver eneste dag arbeider med å hente samfunnets ressurser til land. Dette er derfor heller ikke et område regjeringen bør kutte, selv om det relativt sett er beskjedne midler, påpeker Kjell Ingebrigtsen.

Han understreker at Fiskarlaget derfor kommer til å arbeide for gjennomslag for sine synspunkt når det endelige budsjettet skal vedtas.

På det jevne

- Generelt vil jeg si at regjeringen synes å ha lagt opp et budsjett for 2018 som fremstår som ansvarlig og det synes jeg er bra for en eksportavhengig næring som vår. Oljepengebruken går ned og det er positivt.

Det er også grunnlag for å gi god tilbakemelding på satsingen som gjøres knyttet til Fram-senteret i Tromsø og den nye låne- og garantiordningen for kjøp av skip fra norske verft, sier Ingebrigtsen.

Slik Fiskarlaget forstår det, legger regjeringen opp til en forutsetning for ordningen at skipene skal gå i norske farvann. Det trekkes også frem at ordningen blant annet vil omfatte finansiering av fiskebåter.

- Jeg forutsetter at ordningen ikke kan utsettes for kritikk fra våre handelspartnere og vil uansett si at styrking av norsk kompetanse og utvikling av stadig mer robuste driftsmidler er svært velkomment for oss. Norske fiskere opererer i verdens mest utfordrende havområder og vår kompetanse og erfaring har bygget og skal fortsette å bygge nasjonen, avslutter Fiskarlagets leder.

Opprettet 12.10.2017 14:44. Sist oppdatert 12.10.2017 14:44

Kommenter via Facebook

Lerøy fikk avslag Fiskeridirektoratet har avslått Lerøys søknad om utviklingstillatelser.

To nye folkemøter To folkemøter står for tur, i Alta og Mandal.

Tre prosent mindre Norges andel av loddebestanden går ned fra åtte til fem prosent.

Åpner Nordlands-fjord for rekefiske Fiskeridirektøren med melding.

Endring av grenser for rekefiske Melding fra Fiskeridirektøren om rekefiske i Finnmark.

Foreslår fiskeforbud i gyteområder Situasjonen for fjord- og kysttorsk på Skagerrakkysten og i Oslofjorden er nå så dramatisk at Fiskeridirektoratet forslår å innføre fiskeforbud i 14 definerte gyteområder på Skagerrakkysten og forbud mot å fiske torsk i Oslofjorden.

Stenging av et område nord for Bjørnøya Fiskeridirektøren med melding.

Mindre oppdrettslaks i elvene Rapport slår fast at det nå er færre elver med høyt innslag av rømt oppdrettslaks.

200 tonn låsmakrell 200 tonn makrell ble satt i lås i forrige uke. 185 tonn står fortsatt usolgt.

Reke toppet statistikken Reka toppet statistikken over frosne sjøprodukter i forrige uke.

Disp på notseien Mattilsynet dispenserer fra kravet om bløgging/sløying av notfanget sei som innfryses rund.

Lavere pris mel og olje - Fortsatt reduksjon i minsteprisene til mel- og olje, melder Sildelaget.

Skjerper inn Norges Råfisklag skjerper kravene til fiskekjøperne.

Ny makrellpris Fra og med 31. mai 2018 gjelder ny minstepris for makrell Gruppe 1.

Ny pris på Nordsjøsild Mandag fikk vi ny samfengt minstepris på nordsjøsild til konsum.

Makrellstopp Fiskeridirektøren har stanset fisket med landnot etter makrell for ikke-merkeregistrerte fartøy.

Opp for klippfisk Det ble eksportert 7 600 tonn klippfisk til en verdi av 373 millioner kroner i mai.

Saltfiskeksporten øker I mai ble det eksportert 4 700 tonn saltfisk til en verdi av 237 millioner kroner.

Kongekrabbe opp Det ble eksportert 73 tonn kongekrabbe til en verdi av 21 millioner kroner i mai.

Reka øker Rekeeksporten økte med 23 tonn eller 3 prosent i mai.

Opp for makrell I mai ble det eksportert 11 000 tonn makrell til en verdi av 149 millioner kroner. 

Ned for sild Det ble eksportert 10 300 tonn sild til en verdi av 109 millioner kroner i mai.

Opp for ørret I mai ble det eksportert 4 300 tonn ørret til en verdi av 316 millioner kroner. 

Fritt seifiske i sør Fiskeridirektøren slipper trålerne løs på seien i Nordsjøen.

Prosjekter om laks og villtorsk Forskningsrådet lyste ut 24 millioner kroner tidligere denne uken til prosjekter som kan løse mangelen på kunnskap om lakseoppdretts eventuelle påvirkning på ville torskebestander.

Øker minstemål Fiskeridirektøren med melding.

Møtte oljenæringen - Vi har en omfattende dialog med oljenæringen og håper dette skal bidra til et smidig og best mulig samarbeid mellom seismikk- og fiskeriinteresser. Det sier generalsekretær Otto Gregussen i Norges Fiskarlag.

Oppløftende prøvefiske ved settefiskanlegg Det ble ikke funnet rømt settefisk i Trøndelag og Møre og Romsdal etter drypprømming-kontroll.

Øker hysekvoten Fiskeridirektøren har besluttet å refordele hyse nord for 62°N for å legge til rette for at norsk totalkvote kan utnyttes fullt ut.

Økt pris for torsk Økning i minsteprisen for torsk og kongekrabbe - nedgang for sei.

PDF-avis

Levert av Open Concept AS