×
Nyheter Debatt Kystfolk Langs kysten E-avis Rubrikk

Kvoteendring i sildefiske

Fiskeridirektøren med melding om endringer i kvoter for fiske etter sild i EU-sonen.

Endringene gjelder for ringnotfartøy, små ringnotfartøy og i lukket kystgruppe.

Det gjøres følgende endringer med virkning fra og med fredag 19. juni 2020:

-          For små ringnotfartøy (SUK) oppheves delkvoteenheten for beregning av maksimalkvoten i EU-sonen.

-          For lukket kystgruppe oppheves delkvoteenheten for beregning av maksimalkvoten i EU-sonen.

-          For fartøy med ringnottillatelse økes delkvoteenheten for beregning av maksimalkvoten fra 1,15 til 1,68.

 

På forsiden nå