×
Nyheter Debatt Kystfolk Langs kysten E-avis

- Kvotenedgangen var forventet

Kystfiskarlagets leder er ikke overrasket over at forskerne anbefaler en lavere torskekvote til neste år.

Arne Pedersen i Kystfiskarlaget mener vi må stole på forskernes råd.  Foto: Erik Jenssen

Arne Pedersen viser til at Norge og Russland i fjor bestemte seg for å ta ut 50.000 tonn mer enn forskerne anbefalte. ICES mente det ikke var grunnlag for å fiske mer enn 675.000 tonn torsk i 2019, men kvota ble likevel satt til 725.000 tonn.

- Målt opp mot forvaltningsreglene som gjelder, så var jo kvotene i fjor rekordstore i forhold til anbefalingen. Da har man et system for hvordan dette skal tas ut over tid, og dette ble varslet under forhandlingene med russerne i fjor, sier Pedersen, som hvert år følger de årlige møtene i den norsk-russiske fiskerikommisjonen.

- Hva tenker du om at fiskerimyndighetene i Norge og Russland setter kvota høyere enn forskernes anbefaling?
- Vi har jo som utgangspunkt at det er forskerne som er de kvalifiserte i dette spørsmålet. Selvsagt har vi også fiskernes observasjoner i tillegg, men det hører jo med til historien at særlig de i havfiskeflåten alltid har sett mer fisk enn forskerne, sier Pedersen, som ikke vil ta til orde for å øke uttaket ut over forskernes råd.

Han er mer spent på hva forskerne kommer til å si om lodda, når kvoterådet for denne viktige arten legges frem 10. oktober. En del av begrunnelsen fra fiskerikommisjonen i fjor om å sette et høyt uttak av torsk var nettopp at man valgte å frede lodda.
Pedersen mener dette har vært en suksess.

- Jeg mener at vi i år har sett effekten av at det ikke ble gjennomført et loddefiske. Det har vært en total forandring etter at vi fikk freda lodda, vi har sett ei oppblomstring i både fisk og fugl. Og jeg mener blant annet at det gode hysefisket i vår er en direkte årsak av at lodda fikk være i fred.

Pedersen mener lodda står under press, og trenger vern.

- Lodda er avhengig av de rolige forholdene inne i fjordene i Finnmark, men slik situasjonen har blitt mange steder der, med forurensing og ødeleggelse av loddas gytefjorder, så er det galskap å i tillegg ha et loddefiske på gytemoden lodde på veg inn til kysten. Måten vi fisker på i dag kontra tidligere tider, er jo at alt tas ute på havet før den har fått sjans til å komme inn og gyte.

På forsiden nå