×
Nyheter Debatt Kystfolk Langs kysten E-avis Rubrikk

- Kvotesalget er ulovlig

Arne Luther, Peter Ørebech og Torbjørn Trondsen i Kystens Tankesmie mener kvotesalg og strukturering bør granskes av Riksrevisjonen.

Arne Luther og kollegene i Kystens tankesmie vil ha granskning.

 Bakgrunnen for påstanden er havressursloven og deltakerloven, som begge har til formål å sikre at høstingen av marine ressurser fortsatt skal komme kystbefolkningen til gode. Det skjer ikke i praksis, mener Kystens Tankesmie.

– Havressursloven sier at de ville marine ressursene tilhører det norske fellesskapet, det vil si alle, deg og meg. Nå blir torsken og andre fiskeslag i strid med loven forvaltet av markedet og storkapitalen, sier Arne Luther til NRK. 

– Det som skjer i virkeligheten er at myndighetene unnlater å plukke ut og bestemme hvem som skal få drive fiske. Den oppgaven overlater staten til den som går ut av fisket. Han får selv plukke ut hvem han vil selge kvotene til. Pengene putter fiskeren og rederen i egen lomme, en verdi som hele fellesskapet eier. Pengene skulle gått tilbake til statskassen, sier professor Peter Ørebech til NRK.

Ifølge Ørebech ser Riksrevisjonen nå på konklusjonen til den danske Riksrevisjonen, som har gjennomgått det danske kvotesystemet, og kritisert myndighetene for hvordan de har latt kvotesalget foregå.

Kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget har tidligere fått henvendelser om saken uten at de har iverksatt noen gransking, men nå mener Ørebech at tiden er kommet for en gjennomgang av det norske systemet for kjøp og salg av fiskekvoter. 

På forsiden nå