×
Nyheter Debatt Kystfolk Langs kysten E-avis Rubrikk

Kystfiskarlaget etablerer seg i sørvest

Joachim Langvik har påtatt seg jobben med å bygge opp Norges Kystfiskarlag i sørvest Norge.

Joachim Langvik skal bygge opp Sørvest-Norge Kystfiskarlag.

Norges Kystfiskarlag etableres nå med et helt  nytt regionslag som skal dekke området fra Rogaland til og med gamle Vest-Agder fylke. Det nye lagets offisielle navn blir Sørvest-Norge Kystfiskarlag, skriver kystfiskarlaget i en pressemelding.

Vil bygge opp et aktivt lag
Joachim Langvik er konstituert leder i det nyopprettede laget og er dermed den som skal bygge opp den nyetablerte organisasjonen. Han ønsker å bygge opp et aktivt lag der medlemmene støtter hverandre og jobber frem gode innspill i saker som omhandler lokale fiskeri. 

- Vi ønsker å jobbe for en bærekraftig forvaltning av fiskeriene, og trekker frem leppefisket og hummerfisket som viktige saker. Like viktig blir det å sørge for et fortsatt åpent rekefiske og bedre regulering av pigghå. En strengere forvaltning av taretråling er også noe laget vil jobbe med, framholder han i pressemeldingen. 

Stiftes formelt i april
På grunn av Covid-19, og forestående vinterfiske som mange av medlemmene kommer til å være opptatt med i tiden som kommer, legges stiftelsesmøtet til søndag 25. april. Håpet er å kunne møtes fysisk, men laget tar høyde for at det kan måtte avholdes digitalt dersom smittevernreglene tilsier det. Det vil i mellomtiden være anledning for personer å melde seg inn, tilknytte seg laget og komme med innspill til saker som man ønsker at laget skal jobbe med.

Leder i Norges Kystfiskarlag, Tom Vegar Kiil sier det er svært positivt for organisasjonen som helhet at vi får styrket organisasjonen med et nytt regionslag som kan fronte fiskeripolitiske saker som opptar kystfiskere i landets sørligste fylker. I 2016 ble Sørøst-Norge Kystfiskarlag stiftet, og med etableringen i sørvest nå viser vi at Kystfiskarlaget er et fullverdig organisasjonsalternativ for kystfiskere også sør for 62 grader N.

Styret i Sørvest Norge Kystfiskarlag:
Leder - Joachim Langvik
Nestleder - Alice Roseth Helleberg
Medlem - Øyvind Nesheim
Vara - Olav Selvåg Bøe

På forsiden nå