×
Nyheter Debatt Kystfolk Langs kysten E-avis Rubrikk

Kystfiskarlaget gjentar sin raudåte-protest

I en pressemelding fra Norges Kystfiskarlag skriver laget at de mottar bekymringsmeldinger fra medlemmer som reagerer på raudåtetrålinga som for tiden foregår i kystnære områder i Nordland.

Raudåtetrålinga ble gjenopptatt i år, og det fører til protester. Foto: Calanus

Laget har sagt fra hva de mener om dette før, og leder Tom Vegar Kiil gjentar budskapet:

- Det er galskap å drive tråling etter raudåte i disse områdene. Vi krever at den kystnære raudåtehøstinga opphører umiddelbart, slik vi senest påpekte i forbindelse med fiskerimyndighetenes høring av fiskerireguleringene for 2021. Denne virksomheten er ikke bærekraftig sett i lys av bifangstproblematikken og påvirkningen den har på øvrige fiskebestander og økosystem.

Etter at de ikke ble trålet etter raudåte i fjor på grunn av god lagersituasjon og omlegging av produksjonen hos Calanus, gjenopptok båtene "Arnøytind" og "Asbjørn Selsbane" fisket på forskningskvota som er tildelt Calanus. Kyst og Fjord omtalte i går reaksjonene fra Helgeland, etter at en av båtene var langt inne i fjordsystemene og trålet etter raudåte. 

På forsiden nå