×
Nyheter Debatt Kystfolk Langs kysten E-avis Rubrikk

Kysttorskvernet krever godt lederskap

Vi mener

Det er langt fra bare skrei som hives på land, og det blir et problem kommende sesong.  Foto: Erik Jenssen

Kysttorsken blir en av vinterens store thrillere. Hvordan sikre denne bestanden så godt at man ikke risikerer at hele torskebestanden i Barentshavet mister sin MSC-godkjenning?

Løsningen kan være verdt milliarder. Dersom bærekraftsertifiseringen forsvinner frykter flere eksportører et prisfall på torsk på mellom 10- og 20 prosent. Derfor bør det være i alles interesser at samtlige parter, enten man er små eller stor i næringen, bidrar på en konstruktiv måte.

Det er allerede kommet en rekke forslag om hvordan man skal sikre at kysttorsken ikke havner under bærekraftmålene. Mange av forslagene ville for få år siden sikkert virke som urealistiske. Likevel, når man tar for seg det store bildet og ser på de økonomiske konsekvensene tap av sertifiseringen kan få for all torsk – uavhengig av hvor den fiskes i Barentshavet, da er det alvor.

Fiskeridirektoratet har selv foreslått periodevis stengning av fiskefelt som virkemiddel, begrensninger rundt fjordlinjene og redusert fiske om høsten.

Det sistnevnte vil selvsagt skape store konflikter med fiskeindustrien som er avhengige av helårlige arbeidsplasser. Derfor krever det at man kommer opp med alternativer som sikrer arbeidsplassene langs kysten også fra september måned dersom det viser seg at et slikt tiltak må til for å berge sertifiseringen.

For kysten er det viktig at det utvises klokskap og at man ikke lander på løsninger der landindustrien ofres. Sjøsiden vil få sin part uavhengig av beslutningene som tas. Derfor må fiskeriforvaltningen prioritere at ikke industrien må ta støyten. Det vil være katastrofalt for mange fiskerisamfunn langs kysten. Derfor krever jobben som nå må gjøres ekstremt godt lederskap.

På forsiden nå