Kyst og Fjord

Lager eget turistregister

Fiskeridirektoratet oppretter et eget register for turistfiskevirksomheter. Fra 1. januar må samtlige turistfiskevirksomheter være registrert.

Et eget register for turistfiskebedrifter  er på plass før nyårsskiftet.

  • Tekst:
  • Standard tekst
  • Standard tekst
  • Standard tekst

Plikten til å være registrert gjelder virksomheter som:

  • er registrert i merverdiregisteret
  • har inntekt fra næring basert på turistfiske i sjø på minst kr 50 000 per kalenderår, og
  • disponerer minst ett fartøy for utleie til fisketurister eller som tar turister med på fiske.

På plass før årsskiftet

Fiskeridirektoratet har som mål at fremsettelse av søknad og saksbehandling skal kunne skje på en enkel måte via Internet, og vil bruke noe tid på utarbeide gode løsninger. En registreringsordning skal imidlertid være på plass i god tid før årsskiftet.

Virksomhetene må derfor vente med å sende søknad om registrering til disse løsningene er på plass. 

Fiskeridirektoratet vil gå ut med mer informasjon om søknadsprosessen straks tidspunktet for ferdigstillelse av registreringsordningen lar seg tidfeste mer presist.

Forskrift

Departementet har også bedt Fiskeridirektoratet om å fastsette en forskrift som regulerer virksomhetenes rapportering av fangster.

Forslag til en slik forskrift vil derfor bli sendt på høring, og det vil da også bli vurdert om det skal åpnes for frivillig registrering av virksomheter som ikke er pålagt registrering.

Etter det nye regelverket får registreringen betydning for størrelsen på utførselskvoten for kundene hos den enkelte virksomhet.

Opprettet 13.09.2017 07:13. Sist oppdatert 13.09.2017 07:13

Kommenter via Facebook

Åpning og stengning av områder Fiskeridirektøren åpner med øyeblikkelig virkning området nord for Bjørnøya, innenfor fiskevernsonen ved Svalbard, som er stengt for fiske med torsketrål og snurrevad.

Leppefisk for 6,7 mill Leppefisket startet opp i uke 31 med verdi på 7,2 mill kr andre uka av dette fisket, redusert til 6,7 mill kroner i uke 33.

Øker trålerkvoten Trålerne får fiske mer hyse i nord.

Må avtale før oppstart Ingen seinotfartøy må starte fisket uten leveringsavtale med kjøper!

Fjernet trål på Svalbard KV «Andenes» har vært på søppeloppdrag for Sysselmannen.

Kystvakten på fjellredning Kystvaktskipet KV Farm har vært på fjellredningstjeneste på Sørøya.

Lakserømming i Møre og Romsdal Meldinger rapporterte om forholdsvis stor fisk på avveie, og aktuelle anlegg ble bedt om å inspisere nøtene sine.

Må være registrert Som fritidsfisker må du registrere båten din i Småbåtregisteret hos Redningsselskapet eller i Skipsregistrene for å delta i fisket etter leppefisk.

- Husk journalkravet Fiskeridirektoratet minner om endringer i journalkravet i landingsforskriften, som ble endret 20. februar 2017. 

Endringer i sildefisket Fiskeridirektøren med melding.

Stopp i fiske fra midnatt Fiskeridirektøren med melding.

Nytt oljefunn i Norskehavet Funnet er på mellom 25 og 50 millioner utvinnbare fat med olje.

Nye regler fra 1. juli Fra 1. juli trer krav om sikkerhetsstyringssystem for fartøy under 500 bruttotonn (bt) i kraft.

Øker uer-kvoten Økte kvoter i trålernes fiske etter uer i nord.

Stopp i makrellfiske Fiskeridirektøren med melding.

Nedtur for ørret Norge eksporterte 2900 tonn ørret for 236 millioner kroner i mai.

Reke-økning Norge eksporterte 842 tonn reker for 60 millioner kroner i mai.

Redusert ventetid Ettersom flere nå har tatt sin tobiskvote, vil ventetiden for utseiling etter lossing til mel/olje bli redusert med ett døgn. 

Tilrådning om tobis Fiskeridirektøren med melding.

Øker minstemålet Minstemålet på notfanget sei økes i området mellom 62°N og 66°33’N 

Ny pakkegrader til oppdrettsgigant Valgte Marel som leverandør til nyanlegg.

Bygde kassefabrikk Siden behovet bare ble større, bygde lakseslakteriet likegodt en isoporkassefabrikk.

Oppdrettsselskap vil kjøpe flyplass Bedriften som har millard-overskudd er ikke som alle andre. Nå vil de betale ut alle de andre eierne av flyplassen.

Fikk et år medlemskap gratis Markus J. Olaussen fra Helligvær ved Bodø er en godt fornøyd vinner. Han er en av de tre som er trukket ut som vinner av gratis årsmedlemskap i Fiskarlaget.

Føringstilskudd for kongsnegl Heretter vil det bli utbetalt en kroner per kilo i føringstilskudd for kongesnegl.

Fortsatt snurrevad-forbud Det generelle forbudet mot å fiske med snurrevad innenfor fjordlinjene står ved lag.

Gir føringstilskudd for slog Innenfor en ramme på en halv million kroner, kan Norges Råfisklag nå gi tilskudd for frakt av slog til produksjon.

Var på vei til Danmark Fisketraileren som søndag tok fyr på toppen av Kåringen nær Lødingen, var på vei til Danmark.

Rolig i kolmulefisket Med hovedflåten i loddemodus, har det kun vært noen få båter i aktivitet på kolmula.

Knalluke på lodda En knalluke på loddefiske på Island med hele 37.900 tonn i journalen.

PDF-avis

Levert av Open Concept AS