×
Nyheter Debatt Kystfolk Langs kysten E-avis Rubrikk

Lager system som gjør at kvoteavregninga skjer i båten, og ikke ved landing

I fremtiden vil ressursuttaket bli registrert i det øyeblikket fisken er tatt, og ikke når den landes.

Det er ombord ressursuttaket faktisk skjer, og der kontrollen bør settes inn, mener Fiskeridirektoratet. Foto: Magne Sjo, MS Tunfisk

Det er målet med fiskeridirektoratets nyopprettede fiskerikontrollprogram, kalt FangstID. Lanseringen av programmet er en av oppfølgingene av Fiskerikontrollutvalgets anbefalinger i NOU 2019:21 Framtidens fiskerikontroll. 

Målet for programmet er å ta i bruk nye teknologiske løsninger om bord i fiske- og fangstfartøy for å sikre en korrekt registrering av ressursuttaket, og sikre sporbarhet gjennom hele verdikjeden, skriver Fiskeridirektoratet i en pressemelding.

Leder for kontrollseksjonen i Fiskeridirektoratet, Thord Monsen og programsjef Ole Høstmark skriver:
- Fiskeridirektoratet har etablert et mål om at kvotene i fremtiden skal avregnes fartøy mens det er på havet, basert på automatisk innsamling av verifiserbare data om høstingsaktiviteten ved hjelp av teknologiske løsninger. Dette vil bidra til å sikre at kvoteregnskapet blir basert på det som faktisk blir høstet. Videre er det en uttalt målsetting å jobbe for økt sporbarhet av fangst nedstrøms i verdikjeden.

Direktoratet inviterer nå teknologileverandører til å være med i utviklingen av programmet.

- Programmet er i oppstartsfasen, og vi vil i tiden fremover være i dialog med næringsaktører, leverandørindustrien, FoU-miljøer mv., for å bygge kompetansemiljøer og forankre tankegangen om en automatisering og digitalisering av ressursregistrering, skriver Thord Monsen og Ole Høstmark i pressemeldingen. 

På forsiden nå