×
Nyheter Debatt Kystfolk Langs kysten E-avis Rubrikk

Laget veileder for tømming av brønnbåt

En veileder for tømming av skyllevann fra brønnbåt tilsatt legemidler mot lakselus er nå utarbeidet.

Fiskeridirektoratet har i samarbeid med Miljødirektoratet og Mattilsynet utarbeidet denne veilederen for å informere om regelverket som gjelder ved tømming av skyllevann tilsatt legemidler mot lakselus og veilede om hva den enkelte kan gjøre for å overholde regelverket. Veilederen skal klargjøre hvilken kunnskap som må innhentes, hvilke vurderinger som må gjøres og hvilke hensyn som må tas før tømming av det giftige vannet.

Den fins blant annet på nettsidene til Fiskeridirektoratet.

På forsiden nå