×
Nyheter Debatt Kystfolk Langs kysten E-avis

Laksetapet kommet opp i 720 millioner kroner

Det siste døgnet er ytterligere 1.000 tonn laks gått tapt på grunn av algeoppblomstringen. dermed er tapstallene kommet opp i 11.600 laks.

Ballangen Sjøfart er et av anleggene som har tapt laks for millioner av kroner den siste uken.

Fiskeridirektoratets foreløpige tall er at i overkant av 11.600 tonn oppdrettslaks er død som følge av algeoppblomstringen nord i Nordland og sør i Troms. Men oppblomstringen er ikke over.

I beredskap i Troms

Fortsatt er situasjonen rolig i Troms. Oppdretterne rydder i merdene og noen har startet foring. Alle er likevel i beredskap fordi algene kan blomstre opp igjen. Det er viktig å være oppmerksom på  mulig spredning nordover langs Tjeldundet. 

Situasjonen i Nordland

Dødeligheten i indre Ofotfjorden er stoppet opp – naturlig nok fordi det nesten ikke er fisk igjen. Dødeligheten har akkurat nå bremset opp i midtre deler. I ytre deler er det stor dødelighet.

Prognosen viser fortsatt utgående strøm fra Ofotfjorden det kommende døgnet.

Slaktebåten Norwegian Gannet ankommer for øvrig landsdelen i løpet av kvelden. Denne båten kan slakte direkte ettersom den beveger seg fra anlegg til anlegg. Oppdretterne opplever at fisk som allerede er rammet av algene ikke tåler å bli flyttet.

Kystvaktskipet «Heimdal» er nå i Nordland etter et møte mellom Sjømat Norge, Fiskeridirektoratet og Kystvakten. Skipet er utstyrt med en mobil lab slik at det kan tas prøver om bord. Det er laget et prøvetakingssystem med tydelige rutiner for informasjonsdeling.

Resten av landet

Fiskeridirektoratet og Havforskningsinstituttet er samtidig i dialog om det er mulig å forutsi noe om mulig algeoppblomstring utover de områdene som er rammet, blant annet ved hjelp av satellittbilder og utvidet prøvetaking.

Selskap som er rammet er følgende:

Nordland: Ballangen Sjøfarn, Ellingsen Seafood, Mortenlaks.

Troms: Sørrollnesfisk, Northern Lights Salmon, Kleiva Fiskefarm, Gratanglaks, Nordlaks, Salaks.

På forsiden nå