×
Nyheter Debatt Kystfolk Langs kysten E-avis Rubrikk

Landing av fisk – flytting av fartøy

Debatt

– Det må være tilstrekkelig at en fisker melder seg på ordninga EN gang for hvert fiskebruk man leverer til, skriver Tom Vegar Kiil i Norges Kystfiskarlag i denne kronikken. Foto: Rune Kr. Ellingsen/Arkiv

Minister, Jeg vil innledningsvis takke for at du har vist vilje til å presisere hva som skal være tillatt og ikke. Fordi det er nettopp det som har vært problemet.
Denne problematikken er nemlig ikke ny. Det har hver sesong vært mange kokker fra Fiskeridirektoratet vi har møtt på kaiene med forskjellige vurderinger av leveringssted. Enkelte har vært så fastlåst i sin fortolkning at man som fisker skal ligge under kran til seddelen er mottatt og signert, mens andre med mer pragmatisk holdning til lovteksten har vurdert havna som leveringssted, og med variasjoner derimellom. Dermed har noen av kontrollørene sagt at det er akseptabelt å flytte fra fiskebruk-kaia, og over i almenningskai, eller flytebrygge 100-150meter tvers over havna fra fiskebruket. Når så de strengeste har kommet tilbake – blir man offer for trusler om både bøter og inndragning av fangst.

Tom Vegar Kiil

Leder Tom regar Kiil, Norges Kystfiskarlag

Bakgrunnen for flyttinga er at fiskebrukene ofte laster inn en buffer av fangst som holdes adskilt, slik at sløyegjengen kan jobbe effektivt når de går i gang. Derfor kan det ofte gå både en, to og fem timer fra levering og fram til fisken er ferdig veid. Det gir lavere kostnader for fiskebrukene, og det bidrar ikke til smidigheten at fiskefartøyene skal være tvunget til å ligge under kranen til fisken er sløyd og veid. Det var helt på sin plass at du som minister ga en tydelig presisering av hva som er tillatt eller ikke.
Derimot liker jeg ikke den byråkratiseringen som det er lagt opp til. Derfor har Norges Kystfiskarlag kommet med en henvendelse på hvordan dette kan gjøres på en enkel måte. Vi ser ikke fornuften i at fisker hver eneste dag skal sende søknad (selv med automatisk behandling) om flytting av fartøy til forhåndsbestemt plass.
Jeg mener at vi her ser noe av det vi fra Norges Kystfiskarlag har pekt på som problematisk i næringa, nemlig at alt skal være så fryktelig byråkratisk når direktoratet får slakke tøyler. Vi kommer til å fortsette å peke på slik problematikk.
Kravet som stilles for å kunne flytte kai, er at det skal søkes (innlogging med Bank-ID som gjør at kun eier av fartøyet kan søke) før fartøyet flyttes. I den samme søknaden skal det presiseres hvilken kai fartøyet skal ligge i.

Hvis jeg som fisker skal flytte kai – og har ti minutters seilingstid som grense – hvordan skal jeg kunne vite hvilken kai som er ledig i gjestehavna? Skal jeg sende en mann i bil i forveien, som kan holde av plassen til meg? Jeg må tross alt slik reglene er nå sende «søknad» før jeg forlater fiskebruket. De aller fleste fiskefartøy har i dag AIS om bord, som gjør det mulig å se fartøyets posisjon til enhver tid.
Nei, minister.

Få fjernet de unødvendig byråkratiske tilleggene i en god presisering av landingssted. Det må være tilstrekkelig at en fisker melder seg på ordninga EN gang for hvert fiskebruk man leverer til. Da har man en smidig og god ordning. Det vi fikk nå tror jeg ikke var Ministerens ønske, og vi ber derfor om at kravene i ordningen lempes på.

På forsiden nå