×
Nyheter Debatt Kystfolk Langs kysten E-avis

Landingsforskrift på Svalbard

1. september trådte landingsforskriften på Svalbard i kraft.

Forskere i aksjon på Svalbard. Nå har øygruppen fått en landingsforskrift. Foto: Havforskningsinstituttet

Det melder Norges Råfisklag på sine nettsider.

Landingsforskriften er en forskrift som har som formål å sikre en bærekraftig forvaltning av de viltlevende marine ressursene. De siste dagene har våre fagfolk vist hvordan man enkelt registrerer fangsten elektronisk.

Foreløpig er det kun fritidsfiskere som leverer fangst til restauranter på Svalbard, og for å gjøre det må de registrere fangsten i Råfisklagets systemer.

På grunn av sesongisen rundt Svalbard, er det nå på høsten det er mulig å fiske torsk og hyse. Dette er arter som det ikke fiskes så mye av nært det norske fastland på denne tiden av året.

På forsiden nå