Kyst og Fjord

Landligge ga laber fangst

Uværet som traff Nord-Norge sist uke, satte sitt klare preg på fiskeriene. Spesielt for kystflåten. Havfiskeflåten kom seg til gjengjeld godt ut av stormbygene og stor for nærmere 70 prosent av ukeomsetningen i nord.

Kystflåten ble sendt i land av uværet som preget Nord-Norge sist uke.

  • Tekst:
  • Standard tekst
  • Standard tekst
  • Standard tekst

Råfisklagets omsetning i årets andre uke ble på 152,1 millioner kroner, viser de foreløpige tallene fra Norges Råfisklag. 

- Herav landing fra to russiske båter, en autoliner og en tråler med fryst torsk og hyse, og en engelsk tråler med mindre kvanta fersk torsk og hyse, totalt 6,2 millioner kroner. For norske båter utgjorde omsetningen 145,9 millioner kroner, hvorav 45,8 millioner kroner gjaldt landinger av fersk fisk, mens omsetningen av fryst råstoff var 100,2 millioner kroner, framgår det i råfisklagets ukerapport. 

Mest frossenfisk
Omsetningen av fryst råstoff har stått for det meste av leveransene i uka som er tilbakelagt. Men fremdeles var dette i hovedsak fisket på fjorårets kvote. Av 2.590 tonn fryst torsk var 2.100 tonn fisket før årsskiftet. Her var 1.650 tonn tatt på trål, og resterende 940 tonn på autoline. Av 1.150 tonn fryst hyse var 880 tonn tatt på trål og 280 tonn på autoline, mens kvantumet fryst sei på 660 tonn var trålsei. 

Torsk dominerer
I leveranser av ferskt råstoff, var torsken størst i kvantum og verdi. Her utgjorde tråltorsken over halvparten av landet kvantum. Av totalt 1.390 tonn fersk torsk omsatt i uke 2, var 740 tonn tråltorsk. Videre var 370 tonn garntorsk, 160 tonn var tatt på lina og 120 tonn på snurrevad. Garntorsken var i hovedsak levert i Troms, med 230 tonn, og deretter fulgte Vest-Finnmark med 110 tonn. Av 160 tonn tatt på line/autoline var 130 tonn levert i Øst-Finnmark, som også var størst når det gjaldt leveransene av snurrevadfanget torsk med 60 tonn. 

Mye sei
For garn og snurrevad var seien størst i uke 2. Av 710 tonn fersklevert sei var 430 tonn tatt på garn og 260 tonn på snurrevad. Av garnkvantumet var 150 tonn levert i Vest-Finnmark, 100 tonn i Troms og avtakende kvantum levert fra Vesterålen og sør. Det meste av snurrevadseien var fisket og levert i Vesterålen, nærmere bestemt 160 tonn, og deretter fulgte 60 tonn levert Øst-Finnmark og 30 tonn i Lofoten. 

 

Opprettet 15.01.2019 07:35. Sist oppdatert 15.01.2019 07:35

Kommenter via Facebook

6 000 laks rømte på trøndelagskysten Tall fra utslakting viser at 6 000 laks rømte fra oppdrettsanlegget «Drevflesa» i Roan kommune tidlig i februar.

21.000 tonn torsk mot kolmule Forventer EU-brudd for byttekvoter.

Oppdrett tar mere plass Motstand mot oppdrett ved Nappstraumen.

Stenger sildefelt Fiskeridirektoratet stenger et område i Kvænangen og Reisafjorden i Tromsmed øyeblikkelig virkning

Fokus på plast 22. januar arrangerer Fiskeridirektoratet i samarbeid med WWF og Arctic Frontiers et eget seminar om kampen mot plast i havet under Arctic Frontiers i Tromsø.

Økte priser Nye minstepriser: Økning for torsk, hyse og kongekrabbe. Uendret for sei

Økte seikvoter Fiskeridirektøren har besluttet å øke maksimalkvotene for fartøy i lukket kystgruppe med hjemmelslengde mellom 11-14,99 meter i fisket etter sei nord for 62°N. 

Fikk mer blåkveite Havfiskeflåten får økt kvoten i fisket etter blåkveite.

Åpner for Hackere Fiskeridirektoratet åpner sine databaser for hackere, når de deltar i en hackekonkurranse som Kartverket nå inviterer til.

Volumvekst for ørreten Norge har eksportert 31 500 tonn ørret til en verdi av 2,1 milliarder kroner hittil i år.

Endring av sildekvoter i EU-sonen Fiskeridirektøren med melding.

Stopp i seinotfisket Fiskeridirektøren med melding.

Sandberg etablerte selskap Skal tilby tjenester for sjømatnæringen.

Laget veileder for tømming av brønnbåt En veileder for tømming av skyllevann fra brønnbåt tilsatt legemidler mot lakselus er nå utarbeidet.

Økning for seitrålere Fiskeridirektøren med melding.

Nye minstepriser for hummer Minsteprisen for den største hummeren er satt til 250 kroner kiloen.

Økte kvoter Fiskerne på Sør- og Vestlandet får fiske mer leppefisk.

Søker 17 kystfartøy Havforskningsinstituttet ønsker å inngå kontrakt med 17 fartøy for prøvetaking av egen fangst for en periode for fire år.

Støtter oppheving av forskrift Nordland fylkes fiskarlag er enig med Fiskeridirektoratet.

Minsteprisene svekkes Minsteprisene på både torsk og sei settes ned for kommende periode.

Tre søkte om krill Da søknadsfristen for nytildelinger gikk ut hadde Fiskeridirektoratet mottar tre søknader.

Pålagt miljøovervåkning etter rømming To oppdrettsfirma er pålagt miljøundersøkelser og utvidet gjenfangst etter settefiskrømminger i Lofoten og Solund.

Utseilingsforbud Det er innført foreløpig stopp i utseiling til fiske etter nordsjøsild i Skagerrak for ringnotflåten. 

Laks på rømmen Fiskeridirektoratet fikk 31. juli melding om rømming i forbindelse med en brann på Cermaqs oppdrettsanlegg i Ryggefjorden i Finnmark.

Leverte laksesild For første gang i historien er det meldt inn en fangst av laksesild i Norge. Ringsnotfartøyet Liafjord hadde 17 tonn av den mesopelagiske arten i fangsten. 

Reduserer seikvotene Stor kyst får redusert sine maksimalkvoter i seifisket. 

Lerøy fikk avslag Fiskeridirektoratet har avslått Lerøys søknad om utviklingstillatelser.

To nye folkemøter To folkemøter står for tur, i Alta og Mandal.

Tre prosent mindre Norges andel av loddebestanden går ned fra åtte til fem prosent.

Åpner Nordlands-fjord for rekefiske Fiskeridirektøren med melding.

PDF-avis

Levert av Open Concept AS