×
Nyheter Debatt Kystfolk Langs kysten E-avis Rubrikk

Lanserer bærekraftssamarbeid

I dag lanserer fiskeriminister Per Sandberg et nytt internasjonalt samarbeid for bærekraftig næringsutvikling i havet. Det skjer i New York, i FN-bygget.

Amerikatur: Fiskeriminister Per Sandberg er i New York for å lansere et nytt internasjonalt samarbeid. Foto: Dag Erlandsen

- Verden konsumerer ressursene i havet i et alarmerende tempo. Som en ledende havnasjon må Norge skape en internasjonal forståelse for at bærekraftig bruk av havet vil gi økt verdiskaping. Et internasjonalt samarbeid er et viktig skritt videre for Norges utvikling som havnasjon, sier fiskeriminister Per Sandberg i en pressemelding.

Fiskeriministeren presenterer det nye havsamarbeidet i ettermiddag fra FNs hovedkvarter i New York. Både store og små bedrifter fra alle havnæringene i mange land går sammen for å utvikle bærekraftig bruk av havet. Arbeidet ledes av FN, og Norge er hovedsponsor.

- Det er viktig for Norge at dette initiativet først og fremst er drevet frem av næringslivet, fremfor myndighetene. Det er næringslivet som er best på omstilling, innovasjon og utvikling. Målet er å få bærekraftig innovasjon, investeringer og vekst i havet, sier fiskeriminister Sandberg.

Ressursene i havet kan bli til nye medisiner, bidra til å utrydde sult, og gi tilgang til mer energi. Det nye samarbeidet skal bidra til å nå flere bærekraftsmålene til FN.

- Vi i Norge vet viktigheten av rene hav. Regjeringen har lansert en ambisiøs havstrategi. Den strekker seg fra grønn teknologi, digitale løsninger og innovativ bruk av marine ressurser til internasjonalt diplomati, kampen mot overfiske og forsøpling av havet. Vår suksess er bygget på samarbeid mellom myndigheter, næring og forskning. Her skal Norge bidra med vår kunnskap og kompetanse, sier fiskeriministeren.

På forsiden nå