×
Nyheter Debatt Kystfolk Langs kysten E-avis Rubrikk

Lanserer ny havbruksstrategi

I dag la regjeringen frem sin rapport «Blått hav, grønn fremtid», hvor linjene for bærekraftig bruk av havet trekkes opp. Havbruk skal fortsette å vokse, slår fiskeriministeren fast.

Fiskeriminister Odd Emil Ingebrigtsen.  Foto: Fiskeridepartementet

– Historien om Norge er en fortelling om havet. Havet bidrar til verdiskaping og arbeidsplasser langs hele kysten vår. Denne rapporten viser den imponerende utviklingen vi har sett i havnæringene og det enorme potensialet havet representerer, så lenge vi driver på bærekraftig vis, sier statsminister Erna Solberg (H) i forbindelse med fremleggingen av rapporten.

Du kan lese hele rapporten her.

I bunn og grunn slår rapporten fast at havet er viktig, og at det er viktig å ta vare på det. 

Under punktet som handler om havbruk varsler fiskeriminister Odd Emil Ingebrigtsen en ny strategi for havbruk. Han peker på at havbruksnæringen har vokst til å bli en betydelig næring i Norge.

- Mye tyder på at den kommer til å spille en enda viktigere rolle i fremtiden, både som inntektsgrunnlag for fellesskapet, som en bærekraftig produsent av mat, og som grunnlag for bosetting og sysselsetting langs hele kysten. Fiskeri og sjømat har en sentral posisjon i havpolitikken. Vi arbeider for tiden med utforming av regjeringens nye havbruksstrategi, og målet vårt er å øke verdiskapingen i havbruksnæringen. Men hvis næringen skal fortsette å vokse, må veksten også være bærekraftig, sier fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen (H).

Strategien vil ta opp stadig viktigere utfordringer innen blant annet fiskehelse og -velferd, klima og miljø, tilgang til fôr, digitalisering og deling av data samt tilgangen til godt og egnet areal. Hvordan vi kan utnytte ressurser i en grønn sirkulær økonomi blir også tema.

På forsiden nå