Kyst og Fjord

Lar seg ikke piske i nord

Fiskarlaget Nord mener landsmøtets innspill om sjarkstrukturering, er et klart brudd med medlemmene i nord, og endrer ikke sitt standpunkt.

Daglig leder Jon-Erik Henriksen i Fiskarlaget Nord skriver i pressemeldingen at landsstyreinspillet er et brudd med lagene i nord.

  • Tekst:
  • Standard tekst
  • Standard tekst
  • Standard tekst

Det nordligste medlemslaget har ingen planer om å bli sittende på gjerdet selv om landsmøtet mener at Norges Fiskarlag er bundet opp til et landsmøtevedtak fra 2015.

Ansvar for medlemmene
- Når Norges Fiskarlag har konkludert i strid med blant annet våre innspill, med henvisning til at siste relevante organisasjonsmessige behandling var i 2015, så anser Fiskarlaget Nord å ha et særlig ansvar på vegne av sine medlemmer. Noe utradisjonelt mener arbeidsutvalget i Fiskarlaget Nord det er nødvendig og klargjøre at man fortsatt står ved sitt vedtak i sak om «Sjarkflåtens rolle i et fremtidsrettet kvotesystem», skriver Fiskarlaget Nord i en pressemelding. 

Laget vil derfor ikke la seg piske til å følge moderorganisasjonen, men mener fortsatt det er riktigst og avvente eventuell strukturkvoteordning eller adgang til kvotesammenslåing for den minste flåtegruppen. Både uavklarte spørsmål knyttet til strukturkvoteordningene og ikke minst at det jobbes med å effektivisere kvotesystemet, som igjen kan får direkte betydning for om struktur er nødvendig, tilsier at en bør være avventende. 

Overså alle signaler
Den nordligste avdelingen er forundret over at landsstyret ikke har tatt signalene fra sine lokallag som har vært godt kjent i før høringsinstillingen ble vedtatt.

- I Fiskarlaget Nord har saken vært på høring i lokallagssystemet før den har vært styrebehandlet. Så registrerer vi at landsstyret i Norges Fiskarlag mener å ha vært uten mulighet til å vurdere innspillene fra de tilsluttede organisasjoner i forbindelse med høringen, man svarer altså på høringen med utgangspunkt i vedtak fra Landsmøtet i 2015, heter det i pressemeldingen.

Opprettet 15.05.2018 07:42. Sist oppdatert 15.05.2018 07:42

Kommenter via Facebook

Øker hysekvoten Fiskeridirektøren har besluttet å refordele hyse nord for 62°N for å legge til rette for at norsk totalkvote kan utnyttes fullt ut.

Økt pris for torsk Økning i minsteprisen for torsk og kongekrabbe - nedgang for sei.

Stenger snurrevad-felt Fiskeridirektøren stenger med øyeblikkelig virkning to områder på Sværholt og Slettnes i Finnmark for fiske med snurrevad.

Økte sildekvoter På bakgrunn av gjennomgått kvoteregnskap for 2017 økes kvotene på fartøynivå i fiske etter sild i Nordsjøen og Skagerrak i 2018.

Elever satt pris på Elever fra Vardø videregående skole, Øksnes skole og Husøy skole viste hva fiske og villfanget sjømat betyr for dem, og ble de utvalgte i Norges Råfisklags skolekonkurranse «sjømat og ungdom».

Stopp i fiske Melding fra Fiskeridirektøren om seifiske.

Stenging av et område Området Opnan i Finnmark er stengt for fiske med snurrevad

Uoffisiell verdensrekord 17 år gamle Jørgen Andreassen fra Røst har satt uoffisiell verdensrekord i tungeskjæring.

Svindlet Garantikassen En fisker står tiltalt for grovt bedrageri mot Garantikassen for fiskere.

12 vil fiske størje I alt 12 har meldt interesse for å fiske makrellstørje, melder Fiskeridirektoratet.

Ny håndbok om fiskevelferd Forskere har laget en håndbok som gir forskningsbaserte råd om oppdrettslaksen.

Hurtigbåt traff isflak Hurtigbåten Fløyfjell traff et isflak mellom Tromsø og Finnsnes. 35 passasjerer ble sendt til Harstad med taxi.

Dramatisk vinter Det har vært en dramatisk vinter for tørrfiskprodusentene i Vesterålen, skriver nettavisen Vesterålen Online.

Sa nei til Cermaq Teknisk utvalg i Øksnes har sagt nei til at Cermaq skal få utvide kapasiteten på Djupeidet ved Tindsøya i Øksnes Vestbygd.

Nye minstepriser rognkjeksrogn Norges Råfisklag og Sjømat Norge er blitt enige om nye minstepriser for rognkjeksrogn.

Minstepriser for taskekrabbe Norges Råfisklag og Sjømat Norge er blitt enige om nye minstepriser for taskekrabbe gjeldende fra og med 3. april 2018.

Fisker funnet omkommet En mann i 60-årene ble funnet omkommet i sjøen i Hamarøy tirsdag kveld.

Tente varde mot oljevirksomhet De markerte for syvende gang mot petroleumsaktivitet utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja.

Øker seikvotene Trålerne nord for 62° får ti prosent mer seikvote.

Brosjyre for kaisalg Nå er det utarbeidet ny brosjyre for fiskere som driver med kaisalg.

Krabbemottak på Å Magnus Lillebø og Asbjørn Rasmussen har startet krabbemottak på Å i Lofoten.

Flytter rederiet Nergård-konsernet flytter rederiet fra Harstad til Tromsø og samler alt under ett tak.

Ferskfiskordninga Ferskfiskordninga om høsten må videreføres. Det krever Båtsfjord Arbeiderparti.

Bifangst av makrellstørje Det er svært viktig at bifangst av makrellstørje blir registrert, skriver Fiskeridirektoratet.

Søknad for selfangst Nå nærmer vi oss søknadsfristen for å delta på årets selvfangst.

Ola flyr videre Ringnotreder Ola Olsen (57) flyr videre, tross konkursen i FlyViking. Neste flyselskap heter NextMove.

Torskeprisen ned Her er de dynamiske minsteprisene fra og med 26. februar:

Savnet 3.500 laks I desember rømte 3500 oppdrettslaks fra Troms fylkeskommune sin undervisningstillatelse-merd i Bergsfjorden på Senja.

Større tro på fisk Nordmenn flest har større tro på at fiskeri og sjømat skal bære landet inn i framtiden enn oljen. 

Endring for rekefelt Innført endring av grensene for området på Reisafjorden i Troms som er stengt for fiske etter reke med trål.

PDF-avis

Levert av Open Concept AS