Kyst og Fjord

Latterliggjør klima-argument

- Hva skal vi gjøre, da? Skal vi bære laksen ut? spør fiskeriminister Per Sandberg som motsvar til klimakritikk av planene om økt fiskeeksport med fly.

Ifølge Fremtiden i Våre Hender vil planene om mer flybåren laks føre til at man i 2030 slipper ut 2 millioner tonn CO2 bare ved eksporten til fire utvalgte land i Asia.

Foto: Oslo Lufthavn
  • Tekst:
  • Standard tekst
  • Standard tekst
  • Standard tekst

Organisasjonen Fremtiden i Våre Hender karakteriserer satsingen på oppbyggingen av flyterminalen for fiskefrakt på Gardermoen som en klimabombe, som allerede gjør vondt verre for oppdrettsnæringas fotavtrykk.

- Vi er i en absurd situasjon hvor oppdretterne bruker villfisk og soya fra Sør-Amerika i fiskefôret, for å deretter fly laksen tilbake som luksusmat til Asia og USA. Dette er en enorm ressurssløsing, og en særdeles lite bærekraftig bedriftsmodell. De har en snever definisjon av bærekraft og driver «lurendreierpolitikk» der statistikken vris og vrenges på, sier leder for Fremtiden i Våre Hender, Anja Bakken Riise til NRK.

Hun mener oppdrettsnæringa også må ta med transport i miljøstatistikken sin. Og hun er ikke i tvil om hvilket lys det vil stille næringa i.

- Økt eksport med fly vil selvfølgelig føre til økte utslipp, det er et uunngåelig faktum. Skal vi ta klimautfordringene på alvor, kan vi ikke fortsette slik, sier hun til NRK.

Fremtiden i Våre Hender har beregnet at eksportveksten vil føre til at man i 2030 vil bruke rundt 2 millioner tonn CO to ved eksporten bare til fire utvalgte land i Asia.

 

Fiskeriminister Per Sandberg karakteriserer kritikken som komisk.

- Vi eksporterer 95 prosent av sjømaten vår. Vi skal vokse fem ganger frem til 2050 på produksjon og eksport av sjømat. Jeg vil spørre Fremtiden i Våre Hender hva en skal gjøre for å få eksportert sjømaten, skal en bære den ut? spør Sandberg ifølge NRK.

Opprettet 09.05.2018 08:14. Sist oppdatert 09.05.2018 08:14

Kommenter via Facebook

Utseilingsforbud Det er innført foreløpig stopp i utseiling til fiske etter nordsjøsild i Skagerrak for ringnotflåten. 

Laks på rømmen Fiskeridirektoratet fikk 31. juli melding om rømming i forbindelse med en brann på Cermaqs oppdrettsanlegg i Ryggefjorden i Finnmark.

Leverte laksesild For første gang i historien er det meldt inn en fangst av laksesild i Norge. Ringsnotfartøyet Liafjord hadde 17 tonn av den mesopelagiske arten i fangsten. 

Reduserer seikvotene Stor kyst får redusert sine maksimalkvoter i seifisket. 

Lerøy fikk avslag Fiskeridirektoratet har avslått Lerøys søknad om utviklingstillatelser.

To nye folkemøter To folkemøter står for tur, i Alta og Mandal.

Tre prosent mindre Norges andel av loddebestanden går ned fra åtte til fem prosent.

Åpner Nordlands-fjord for rekefiske Fiskeridirektøren med melding.

Endring av grenser for rekefiske Melding fra Fiskeridirektøren om rekefiske i Finnmark.

Foreslår fiskeforbud i gyteområder Situasjonen for fjord- og kysttorsk på Skagerrakkysten og i Oslofjorden er nå så dramatisk at Fiskeridirektoratet forslår å innføre fiskeforbud i 14 definerte gyteområder på Skagerrakkysten og forbud mot å fiske torsk i Oslofjorden.

Stenging av et område nord for Bjørnøya Fiskeridirektøren med melding.

Mindre oppdrettslaks i elvene Rapport slår fast at det nå er færre elver med høyt innslag av rømt oppdrettslaks.

200 tonn låsmakrell 200 tonn makrell ble satt i lås i forrige uke. 185 tonn står fortsatt usolgt.

Reke toppet statistikken Reka toppet statistikken over frosne sjøprodukter i forrige uke.

Disp på notseien Mattilsynet dispenserer fra kravet om bløgging/sløying av notfanget sei som innfryses rund.

Lavere pris mel og olje - Fortsatt reduksjon i minsteprisene til mel- og olje, melder Sildelaget.

Skjerper inn Norges Råfisklag skjerper kravene til fiskekjøperne.

Ny makrellpris Fra og med 31. mai 2018 gjelder ny minstepris for makrell Gruppe 1.

Ny pris på Nordsjøsild Mandag fikk vi ny samfengt minstepris på nordsjøsild til konsum.

Makrellstopp Fiskeridirektøren har stanset fisket med landnot etter makrell for ikke-merkeregistrerte fartøy.

Opp for klippfisk Det ble eksportert 7 600 tonn klippfisk til en verdi av 373 millioner kroner i mai.

Saltfiskeksporten øker I mai ble det eksportert 4 700 tonn saltfisk til en verdi av 237 millioner kroner.

Kongekrabbe opp Det ble eksportert 73 tonn kongekrabbe til en verdi av 21 millioner kroner i mai.

Reka øker Rekeeksporten økte med 23 tonn eller 3 prosent i mai.

Opp for makrell I mai ble det eksportert 11 000 tonn makrell til en verdi av 149 millioner kroner. 

Ned for sild Det ble eksportert 10 300 tonn sild til en verdi av 109 millioner kroner i mai.

Opp for ørret I mai ble det eksportert 4 300 tonn ørret til en verdi av 316 millioner kroner. 

Fritt seifiske i sør Fiskeridirektøren slipper trålerne løs på seien i Nordsjøen.

Prosjekter om laks og villtorsk Forskningsrådet lyste ut 24 millioner kroner tidligere denne uken til prosjekter som kan løse mangelen på kunnskap om lakseoppdretts eventuelle påvirkning på ville torskebestander.

Øker minstemål Fiskeridirektøren med melding.

PDF-avis

Levert av Open Concept AS