Kyst og Fjord

Lavere foredlingsgrad på silda

Volumveksten er større enn verdiveksten for havets sølv. For makrellen er bildet motsatt.

Mer sild har gått ubearbeidet til lavere betalende markeder i år enn i fjor. 

Foto: Norges Sildesalgslag
  • Tekst:
  • Standard tekst
  • Standard tekst
  • Standard tekst

Det ble eksportert 38.300 tonn sild til en verdi av 281 millioner kroner i februar. Det er en økning i volum på 43 prosent, mens verdien økte med 53 millioner kroner eller 23 prosent. Hittil i år er det eksportert 73.000 tonn sild til en verdi av 566 millioner kroner. Det er en økning i volum på 19 prosent, mens verdien økte med 13 millioner kroner eller bare 2 prosent.

- I 2019 har en større andel av silda blitt eksportert som hel sild, med en sterk vekst til afrikanske markeder som Egypt og Nigeria. Eksporten av filet til de tradisjonelt viktigste sildemarkedene Tyskland og Polen har gått tilbake, sier sjømatanalytiker Paul T. Aandahl i en pressemelding fra Sjømatrådet.

For makrellen er bildet motsatt. Her ble det i februar eksportert 15.600 tonn makrell til en verdi av 264 millioner kroner. Volumet falt med 11 prosent mens verdien økte med 42 millioner kroner eller 19 prosent. Hittil i år er det eksportert 38.100 tonn makrell til en verdi av 634 millioner kroner. Det er en økning i volum på 2 prosent mens verdien økte med 168 millioner kroner eller 36 prosent.

- Det viktigste konsummarkedet for norsk makrell er Japan. Mesteparten av makrellen til Kina blir videreforedlet for det japanske markedet. Så lang i år har 38 prosent av makrellen gått til Kina og Japan. I fjor på samme tid var andelen 18 prosent, sier Aandahl.

Opprettet 05.03.2019 08:00. Sist oppdatert 05.03.2019 08:00

Kommenter via Facebook

Finner ikke lodde Ingen fangstbare mengder med lodde på Island.

Rømming i Øst-Lofoten I forbindelse med uvær i helgen, har Fiskeridirektoratet fått melding fra Nordlaks AS om at det har rømt fisk fra deres lokalitet Hallvardøy i Øst-Lofoten.

6 000 laks rømte på trøndelagskysten Tall fra utslakting viser at 6 000 laks rømte fra oppdrettsanlegget «Drevflesa» i Roan kommune tidlig i februar.

21.000 tonn torsk mot kolmule Forventer EU-brudd for byttekvoter.

Oppdrett tar mere plass Motstand mot oppdrett ved Nappstraumen.

Stenger sildefelt Fiskeridirektoratet stenger et område i Kvænangen og Reisafjorden i Tromsmed øyeblikkelig virkning

Fokus på plast 22. januar arrangerer Fiskeridirektoratet i samarbeid med WWF og Arctic Frontiers et eget seminar om kampen mot plast i havet under Arctic Frontiers i Tromsø.

Økte priser Nye minstepriser: Økning for torsk, hyse og kongekrabbe. Uendret for sei

Økte seikvoter Fiskeridirektøren har besluttet å øke maksimalkvotene for fartøy i lukket kystgruppe med hjemmelslengde mellom 11-14,99 meter i fisket etter sei nord for 62°N. 

Fikk mer blåkveite Havfiskeflåten får økt kvoten i fisket etter blåkveite.

Åpner for Hackere Fiskeridirektoratet åpner sine databaser for hackere, når de deltar i en hackekonkurranse som Kartverket nå inviterer til.

Volumvekst for ørreten Norge har eksportert 31 500 tonn ørret til en verdi av 2,1 milliarder kroner hittil i år.

Endring av sildekvoter i EU-sonen Fiskeridirektøren med melding.

Stopp i seinotfisket Fiskeridirektøren med melding.

Sandberg etablerte selskap Skal tilby tjenester for sjømatnæringen.

Laget veileder for tømming av brønnbåt En veileder for tømming av skyllevann fra brønnbåt tilsatt legemidler mot lakselus er nå utarbeidet.

Økning for seitrålere Fiskeridirektøren med melding.

Nye minstepriser for hummer Minsteprisen for den største hummeren er satt til 250 kroner kiloen.

Økte kvoter Fiskerne på Sør- og Vestlandet får fiske mer leppefisk.

Søker 17 kystfartøy Havforskningsinstituttet ønsker å inngå kontrakt med 17 fartøy for prøvetaking av egen fangst for en periode for fire år.

Støtter oppheving av forskrift Nordland fylkes fiskarlag er enig med Fiskeridirektoratet.

Minsteprisene svekkes Minsteprisene på både torsk og sei settes ned for kommende periode.

Tre søkte om krill Da søknadsfristen for nytildelinger gikk ut hadde Fiskeridirektoratet mottar tre søknader.

Pålagt miljøovervåkning etter rømming To oppdrettsfirma er pålagt miljøundersøkelser og utvidet gjenfangst etter settefiskrømminger i Lofoten og Solund.

Utseilingsforbud Det er innført foreløpig stopp i utseiling til fiske etter nordsjøsild i Skagerrak for ringnotflåten. 

Laks på rømmen Fiskeridirektoratet fikk 31. juli melding om rømming i forbindelse med en brann på Cermaqs oppdrettsanlegg i Ryggefjorden i Finnmark.

Leverte laksesild For første gang i historien er det meldt inn en fangst av laksesild i Norge. Ringsnotfartøyet Liafjord hadde 17 tonn av den mesopelagiske arten i fangsten. 

Reduserer seikvotene Stor kyst får redusert sine maksimalkvoter i seifisket. 

Lerøy fikk avslag Fiskeridirektoratet har avslått Lerøys søknad om utviklingstillatelser.

To nye folkemøter To folkemøter står for tur, i Alta og Mandal.

PDF-avis

Levert av Open Concept AS