Kyst og Fjord

Lavere innsig av skrei

Årets skreitokt viser en betydelig nedgang i innsiget av gytefisk til Vesterålen og Lofoten. Det vil få betydning for neste års kvoteråd fra forskerne. 

Årets skreikart viser lavere forekomster enn det foregående. 

  • Tekst:
  • Standard tekst
  • Standard tekst
  • Standard tekst

Årets skreitokt ble utført av F/F Johan Hjort perioden 22. mars til 8. april. Toktet viser en tydelig nedgang i forhold til fjorårets dekning og dette er tydeligst på Røstbanken, skriver Havforskningsinstituttets Knut Korsbrekke.

- Gyteinnsiget domineres av flergangsgytere, men med et høyere innslag av førstegangsgytere i den nordlige delen. I gjennomsnitt ser fisken ut til å ha hatt normal vekst og levermengden er også nær langtidsgjennomsnittet. Når vi sammenligner førstegangsgytere og flergangsgytere som er like gamle ser vi at førstegangsgyterne er gjennomgående større. Dette skyldes nok at mens flergangsgyterne var i Lofoten i fjor var førstegangsgyterne i Barentshavet og beitet seg store, skriver Korsbrekke.

Toktresultatet er lavere enn forventet og representerer en reduksjon i forhold til fjorårets tokt. Dette vil nok bidra til å trekke bestandsberegningene noe ned for de aktuelle årsklassene.  Toktet inneholder ingen informasjon om umoden torsk, og det er toktene i Barentshavet som gir mest informasjon om de årsklassene som nå skal inn i fisket. Toktresultatene vil bli bearbeidet og sendt til en internasjonal arbeidsgruppe av forskere som møtes allerede 16. april. Resultatet fra dette toktet sammen med resultat fra en rekke andre tokt inngår i arbeidet sammen med fangststatistikk. Beregningene og prognosene fra arbeidsgruppen danner grunnlaget for kvoterådgivingen som gis av ICES (Det internasjonale havforskningsrådet) i juni.

Opprettet 09.04.2018 12:34. Sist oppdatert 09.04.2018 12:36

Kommenter via Facebook

Stenger snurrevad-felt Fiskeridirektøren stenger med øyeblikkelig virkning to områder på Sværholt og Slettnes i Finnmark for fiske med snurrevad.

Økte sildekvoter På bakgrunn av gjennomgått kvoteregnskap for 2017 økes kvotene på fartøynivå i fiske etter sild i Nordsjøen og Skagerrak i 2018.

Elever satt pris på Elever fra Vardø videregående skole, Øksnes skole og Husøy skole viste hva fiske og villfanget sjømat betyr for dem, og ble de utvalgte i Norges Råfisklags skolekonkurranse «sjømat og ungdom».

Stopp i fiske Melding fra Fiskeridirektøren om seifiske.

Stenging av et område Området Opnan i Finnmark er stengt for fiske med snurrevad

Uoffisiell verdensrekord 17 år gamle Jørgen Andreassen fra Røst har satt uoffisiell verdensrekord i tungeskjæring.

Svindlet Garantikassen En fisker står tiltalt for grovt bedrageri mot Garantikassen for fiskere.

12 vil fiske størje I alt 12 har meldt interesse for å fiske makrellstørje, melder Fiskeridirektoratet.

Ny håndbok om fiskevelferd Forskere har laget en håndbok som gir forskningsbaserte råd om oppdrettslaksen.

Hurtigbåt traff isflak Hurtigbåten Fløyfjell traff et isflak mellom Tromsø og Finnsnes. 35 passasjerer ble sendt til Harstad med taxi.

Dramatisk vinter Det har vært en dramatisk vinter for tørrfiskprodusentene i Vesterålen, skriver nettavisen Vesterålen Online.

Sa nei til Cermaq Teknisk utvalg i Øksnes har sagt nei til at Cermaq skal få utvide kapasiteten på Djupeidet ved Tindsøya i Øksnes Vestbygd.

Nye minstepriser rognkjeksrogn Norges Råfisklag og Sjømat Norge er blitt enige om nye minstepriser for rognkjeksrogn.

Minstepriser for taskekrabbe Norges Råfisklag og Sjømat Norge er blitt enige om nye minstepriser for taskekrabbe gjeldende fra og med 3. april 2018.

Fisker funnet omkommet En mann i 60-årene ble funnet omkommet i sjøen i Hamarøy tirsdag kveld.

Tente varde mot oljevirksomhet De markerte for syvende gang mot petroleumsaktivitet utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja.

Øker seikvotene Trålerne nord for 62° får ti prosent mer seikvote.

Brosjyre for kaisalg Nå er det utarbeidet ny brosjyre for fiskere som driver med kaisalg.

Krabbemottak på Å Magnus Lillebø og Asbjørn Rasmussen har startet krabbemottak på Å i Lofoten.

Flytter rederiet Nergård-konsernet flytter rederiet fra Harstad til Tromsø og samler alt under ett tak.

Ferskfiskordninga Ferskfiskordninga om høsten må videreføres. Det krever Båtsfjord Arbeiderparti.

Bifangst av makrellstørje Det er svært viktig at bifangst av makrellstørje blir registrert, skriver Fiskeridirektoratet.

Søknad for selfangst Nå nærmer vi oss søknadsfristen for å delta på årets selvfangst.

Ola flyr videre Ringnotreder Ola Olsen (57) flyr videre, tross konkursen i FlyViking. Neste flyselskap heter NextMove.

Torskeprisen ned Her er de dynamiske minsteprisene fra og med 26. februar:

Savnet 3.500 laks I desember rømte 3500 oppdrettslaks fra Troms fylkeskommune sin undervisningstillatelse-merd i Bergsfjorden på Senja.

Større tro på fisk Nordmenn flest har større tro på at fiskeri og sjømat skal bære landet inn i framtiden enn oljen. 

Endring for rekefelt Innført endring av grensene for området på Reisafjorden i Troms som er stengt for fiske etter reke med trål.

Økte makrellpriser Sildealgslaget setter opp minsteprisen på makrell til konsum.

Økte priser på NVG-sild Prisene på NVG-sild settes opp fra og med mandag.

PDF-avis

Levert av Open Concept AS