×
Nyheter Debatt Kystfolk Langs kysten E-avis

Lavere kvartalsresultat fra Lerøy

Norges største fiskerikonsern omsatte for 4,5 milliarder i tredje kvartal, og tjente 660 millioner kroner.

Det er mer lønnsomt å drive fangst og oppdrett enn fiskebruk i Lerøy.  Foto: Erik Jenssen

 Det er et svakere resultat enn i fjor, da man i tredje kvartal greide et resultat på 861 millioner – av en omsetning på 4,4 milliarder. Til nå i år har Lerøykonsernet omsatt sjømat for 14,5 millarder kroner, med et samlet driftsresultat på 2,6 milliarder, mot 2,9 milliarder på samme tid i fjor.

Det er laksen som er størst i Lerøys portefølje, men Kyst og Fjords lesere er kanskje mest interessert i hvitfisk. Her rapporterer rederiet Havfisk om et totalt fangstvolum i tredje kvartal på 14 282 tonn, mot 17 029 tonn i samme periode i 2017.
- Av hovedarter var fangstvolum i tredje kvartal 2018, 4 714 tonn torsk, 3 908 tonn sei og 1 008 tonn hyse. For tilsvarende periode i fjor var fangstvolumet 7 662 tonn torsk, 3 436 tonn sei og 2 464 tonn hyse. Videre steg fangstvolum av reker fra 165 tonn i tredje kvartal 2017, til 2 703 tonn i tredje kvartal 2018. Sammenlignet med tredje kvartal 2017 steg gjennomsnittlig oppnådd pris for alle arter med 23 prosent i tredje kvartal 2018, herunder steg prisene for torsk og hyse med henholdsvis 23 prosent og 38 prosent, mens prisen for sei falt med 5 prosent, skriver Lerøy i sin pressemelding.

Landsiden benevnes fortsatt som Norway Seafoods, og består av 12 foredlingsanlegg og kjøpestasjoner. Lerøy skriver:
- Bearbeiding av hvitfisk i Norge har i lang tid vært svært krevende. Som følge av god etterspørsel etter sjømat, og reduserte kvoter, steg råvareprisene gjennom første halvår 2018, noe som er en utfordring i bearbeidingsleddet. Kvartalet er påvirket av en varelagerøkning på 33 millioner kroner i fangstleddet, og segmentet bidro samlet med et driftsresultat på 41 millioner kroner, sammenlignet med 62 millioner kroner i samme periode i fjor.

- Etterspørselen etter hvitfisk er sterk. Det var et lavere fangstvolum i kvartalet, men gjennomsnittlig oppnådd pris for alle arter steg med 23 prosent  i tredje kvartal 2018, sammenlignet med samme periode i fjor, sier Beltestad. Det er imidlertid fortsatt utfordrende for landindustrien. Konsernet har iverksatt en lang rekke tiltak innen både produksjon- og på markedssiden for å bedre inntjeningen, men dette er et langsiktig arbeid der det vil ta tid før man vil se betydelige forbedringer, sier Henning Beltestad.

Til sammenligning oppnådde havbruksdelen av Lerøy et driftsresultat på 569 millioner kroner i tredje kvartal, basert på omsetning av 37.000 tonn sløyd laks og ørret.

Lerøy mener fortsatt det er vanskelig å tjene penger på foredling av hvit fisk, men er optimister med tanke på fremtiden.

- For hvitfisk har utviklingen i 2018 vært god, selv om det fortsatt er vanskelig med industriell utvikling og bearbeiding av fisk i Norge. Situasjonen er påvirket av politiske rammevilkår, men konsernet har en klar ambisjon om at en, under gjeldende vilkår, gjennom bedret markedsarbeid og effektivisering i drift, skal øke konkurransekraften og inntjeningen, også i dette leddet av virksomheten. Arbeidet med industriell utvikling av hvitfisk krever tålmodighet, langsiktighet og betydelige investeringer. Slike investeringer krever forutsigbarhet i rammevilkår, konsernet og dets ansatte har derfor en klar forventning om ro i dette arbeidet i årene som kommer. I fangstleddet er utviklingen så langt i 2018 positiv, konsernets beste estimat for fangstvolumet i 2018 holdes uendret og er derfor på om lag 65.000 tonn.

Styret opprettholder sin forventning om en sterk inntjening for året 2018 og forventer i dag at årets resultat vil bli bedre enn tilsvarende for år 2017.

På forsiden nå