×
Nyheter Debatt Kystfolk Langs kysten E-avis Rubrikk

Legger fram havrapport på Husøy

I dag samler Senter for hav og Arktis en rekke brukere av havet når de legger fram sin framtidsanalyse av havnæringene de 20 neste årene. Framleggingen skjer på Husøy på Senja.

Rapporten legges fram hos Brødrene Karlsen på Husøy.

Fiskeri og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen deltar i samlingen som finner sted hos sjømat bedriften Brødrene Karlsen tirsdag formiddag, og vil få bli overrakt rapporten som analyserer havrommet fram mot 2020.

Titt i krystallkula
Senter for hav og Arktis som står bak arrangementet, har samlet flere instanser i forbindelse med presentasjonen. Samlingen starter med en kort oppsummering av fremtidsbilde for norske havnæringer. Denne oppgaven har Karoline Wang Gierløff fra Menon Economics for. 

Videre skal både Sjømat Norge, Nofima og Norsk olje og gass gi en kort kommentar på hvordan de ser for seg sameksistensen i årene som kommer – før Fiskeri- og sjømatministeren vil få overlevert den ferdige rapporten som blir offentliggjort like etterpå.

Regjeringsoppnevnt
Rapporten er utarbeidet av Senter for av arktisk som ble oppnevnt av regjeringen i 2018. Sentret jobber for bærekraftig verdiskapning i norske havnæring, og er tilrettelegger for tettere samarbeid mellom relevant kompetanse miljø. Ett overordnet mål er å bidra til oppfyllelse av FNs bærekraftsmål. Sentret er en virksomhet under Nærings og fiskeridepartementet og administrativt lagt til Nofima.

På forsiden nå