Kyst og Fjord

- Lei all denne drittslenginga

Fjordlaks-eier Anders Pedersen averterer nå Ingøybruket til salgs fordi han er lei av kritikken.

Stridens kjerne: Fiskemottaket på Ingøy som har vært stengt siden i fjor høst.

Foto: Erlend Hesten
  • Tekst:
  • Standard tekst
  • Standard tekst
  • Standard tekst

Erik Jenssen 
erik@kystogfjord.no

 

Det offentlige ordskiftet rundt at oppdretts-selskapet Fjordlaks stengte fiskebruket på Ingøy, og ikke ville selge det til noen andre som vil drive fiskekjøp har gått høyt det siste året. Sist ut var nyetablerte Vest-Finnmark Kystfiskarlag, som mente Fjordlaks nå må vise samfunnsansvar, og slippe til andre aktører i fiskeværet.

Fjordlaks-eier Anders Pedersen har så langt holdt en lav profil i saken, men i går ble det rykket inn en rubrikkannonse i Fiskeribladet, med tittelen «Fiskebruk på Ingøy vurderes solgt».

 

- Det er jo det opinionen vil at vi skal gjøre. Så vi vil prøve å se hvilke muligheter som er for å få bruket solgt. For vi er lei av all denne drittslenginga og skriveriene om hvordan vi oppfører oss på Ingøya. Vi er rett og slett drittlei, sier Anders Pedersen til Kyst og Fjord.
I forhold til kravet om at bruket ikke selges til noen som vil drive fiskekjøp i konkurranse med Fjordlaks-virksomheten i Tufjord på naboøya Rolvsøy, beskriver Pedersen seg som «litt på glid» i forhold til tidligere standpunkt.
- Vi får vurdere de henvendelsene vi får. Men jeg tror jo at vi ikke får noen henvendelser. De kan si hva de vil om Ingøya for 50 eller 20 år siden, men siden vi starta i 2006 har vi i snitt tapt 2 millioner kroner per år.

 

- Du mener det er lett å drømme, men vanskelig å oppnå lønnsomhet i praksis?
- Det er nok andre ting man kan tjene mer penger enn på, enn å drive fiskemottak, ja. Skal du drive et moderne fiskemottak i dag, så må du omstille deg dithen at man må kjøpe fisken rund. Ingøybruket er basert på sløyd og hodekappet fisk. Derfor er det lite og umoderne målt mot det som kreves i dag. En vesentlig del av inntektene fra produksjonen i dag er biprodukter, og det har man ingen muligheter for å ta unna på Ingøy.

 

 

Han mener kravet fra fiskeflåten om å få levere fangsten rund forutsetter store investeringer i både bruket og infrastrukturen rundt det.

- Skal du kunne ta imot fisken rund må du ha plass, du må ha vann, strøm og arbeidskraft – og ikke minst fisk. Disse tingene mener jeg det har vært lite fokus på i debatten om bruket på Ingøy.

Pedersen viser til at det ikke er noen stor lokal flåte på Ingøy, og at de som driver derfra har kort veg for å levere i Tufjord.

- Da vi stengte på Ingøy sa alle at de ikke kom til å levere en eneste fisk i Tufjord, men heller gå til Havøysund. Men slik har det ikke blitt, og meg bekjent er det ingen av dem som leverer i Tufjord som krevet fiskebruket på Ingøy gjenåpnet. De får god service der, de har kort veg og de får diesel og alt de behøver levert på stedet.

 

 

- Annonsen sier «vurderes solgt». Det betyr at du fortsatt vil vurdere hvem du selger til?
- Vi får se, hvis det er noen som vil drifte bruket på Ingøy, og kanskje samarbeide med oss, så vil det være ting vi vil diskutere og prate om. Eller hvis noen vil drive med krabbe, egnervirksomhet eller turisme, så er de hjertelig velkomne.

- Så det er fortsatt av konkurransehensyn ikke interessant å selge til noen som vil bygge seg opp og konkurrere om fisken?
- Nei.

- Men som kjøperstasjon for Tufjord er det greit?
- Det er ikke plass til flere fiskebruk, vi har ikke engang godt nok grunnlag for helårsdrift i Tufjord i dag. Der sysselsetter vi 75 mennesker, vi holder liv i barnehage og skole, det er mange unge mennesker som har etablert seg der på grunn av Fjordlaks. Vi kan da ikke operer med flere bruk, i alle fall ikke bruk som går med svarte tall. Det er det folk ikke forstår, at nå bygger vi opp et samfunn i Tufjord en halv time unna Ingøy. De som vil bo der ute kan flytte til Tufjord hvis de vil ha arbeid.

- Så det er ikke ønskelig med en konkurrent på Ingøy?
- Nei, hvorfor skal vi være to stykker som skal konkurrere hverandre i hjel? Det er det ikke fisk nok til, sier Pedersen, som blir provosert av uttalelser utenfra om hvor store mengder fisk det er mulig å få på land i området.
- Det er bare tull, det de skriver om at dette er Norges beste fiskeplass. Hadde det ikke vært for havgående båter som henter fisk fra Bjørnøya og Karlsøya og rundt omkring, hadde vi ikke hatt grunnlag for å drive i Tufjord i det hele tatt.

 

- Så posisjonen din er egentlig den samme som før?
- Vi er litt mer på glid. Vi vil vurdere de forespørsler som kommer inn. Men jeg er redd for at de som jubler over at vi averterer bruket til salgs, blir skuffet når de ser interessen. 

- Har du gjort deg tanker om pris?
- Nei. Men det blir i alle fall ikke gitt bort gratis, slår Fjordlaks-eier Anders Pedersen fast.

Opprettet 31.10.2018 13:41. Sist oppdatert 31.10.2018 14:10

Kommenter via Facebook

Stenger sildefelt Fiskeridirektoratet stenger et område i Kvænangen og Reisafjorden i Tromsmed øyeblikkelig virkning

Fokus på plast 22. januar arrangerer Fiskeridirektoratet i samarbeid med WWF og Arctic Frontiers et eget seminar om kampen mot plast i havet under Arctic Frontiers i Tromsø.

Økte priser Nye minstepriser: Økning for torsk, hyse og kongekrabbe. Uendret for sei

Økte seikvoter Fiskeridirektøren har besluttet å øke maksimalkvotene for fartøy i lukket kystgruppe med hjemmelslengde mellom 11-14,99 meter i fisket etter sei nord for 62°N. 

Fikk mer blåkveite Havfiskeflåten får økt kvoten i fisket etter blåkveite.

Åpner for Hackere Fiskeridirektoratet åpner sine databaser for hackere, når de deltar i en hackekonkurranse som Kartverket nå inviterer til.

Volumvekst for ørreten Norge har eksportert 31 500 tonn ørret til en verdi av 2,1 milliarder kroner hittil i år.

Endring av sildekvoter i EU-sonen Fiskeridirektøren med melding.

Stopp i seinotfisket Fiskeridirektøren med melding.

Sandberg etablerte selskap Skal tilby tjenester for sjømatnæringen.

Laget veileder for tømming av brønnbåt En veileder for tømming av skyllevann fra brønnbåt tilsatt legemidler mot lakselus er nå utarbeidet.

Økning for seitrålere Fiskeridirektøren med melding.

Nye minstepriser for hummer Minsteprisen for den største hummeren er satt til 250 kroner kiloen.

Økte kvoter Fiskerne på Sør- og Vestlandet får fiske mer leppefisk.

Søker 17 kystfartøy Havforskningsinstituttet ønsker å inngå kontrakt med 17 fartøy for prøvetaking av egen fangst for en periode for fire år.

Støtter oppheving av forskrift Nordland fylkes fiskarlag er enig med Fiskeridirektoratet.

Minsteprisene svekkes Minsteprisene på både torsk og sei settes ned for kommende periode.

Tre søkte om krill Da søknadsfristen for nytildelinger gikk ut hadde Fiskeridirektoratet mottar tre søknader.

Pålagt miljøovervåkning etter rømming To oppdrettsfirma er pålagt miljøundersøkelser og utvidet gjenfangst etter settefiskrømminger i Lofoten og Solund.

Utseilingsforbud Det er innført foreløpig stopp i utseiling til fiske etter nordsjøsild i Skagerrak for ringnotflåten. 

Laks på rømmen Fiskeridirektoratet fikk 31. juli melding om rømming i forbindelse med en brann på Cermaqs oppdrettsanlegg i Ryggefjorden i Finnmark.

Leverte laksesild For første gang i historien er det meldt inn en fangst av laksesild i Norge. Ringsnotfartøyet Liafjord hadde 17 tonn av den mesopelagiske arten i fangsten. 

Reduserer seikvotene Stor kyst får redusert sine maksimalkvoter i seifisket. 

Lerøy fikk avslag Fiskeridirektoratet har avslått Lerøys søknad om utviklingstillatelser.

To nye folkemøter To folkemøter står for tur, i Alta og Mandal.

Tre prosent mindre Norges andel av loddebestanden går ned fra åtte til fem prosent.

Åpner Nordlands-fjord for rekefiske Fiskeridirektøren med melding.

Endring av grenser for rekefiske Melding fra Fiskeridirektøren om rekefiske i Finnmark.

Foreslår fiskeforbud i gyteområder Situasjonen for fjord- og kysttorsk på Skagerrakkysten og i Oslofjorden er nå så dramatisk at Fiskeridirektoratet forslår å innføre fiskeforbud i 14 definerte gyteområder på Skagerrakkysten og forbud mot å fiske torsk i Oslofjorden.

Stenging av et område nord for Bjørnøya Fiskeridirektøren med melding.

PDF-avis

Levert av Open Concept AS