Kyst og Fjord

Lei av jo-jo-kvoter

Styreleder Stig Østervold i Fiskebåt Sør vil ha et jevnere fiskeri på de pelagiske bestandene. Nå utfordrer han forskerne.

Pelagiske fiskebåter må få et jevnere ressursuttak enn vi har sett de siste årene, sier Stig Østervold.

Foto: Fiskebåt
  • Tekst:
  • Standard tekst
  • Standard tekst
  • Standard tekst

- Vi ønsker helt klart diskusjoner rundt dette. Det har vært for store variasjoner på kvotene de siste årene, sier Østervold til Kyst og Fjord. På morgendagens årsmøte i Bergen får han tre av Havforskningsinstituttets fremste pelagiske forskere på besøk; Aril Slotte, Leif Nøttestad og Bjarte Bogstad. De skal innlede under tittelen «Ressursforskning i pelagisk fiskeri – makrell, norsk vårgytende sild og lodde».

- Vi ønsker diskusjoner rundt dette temaet, og håper på en tettere og bedre dialog med forskerne. Jeg ser ikke helt hva som kan bli utfallet på denne saka, men forventer i hvert fall en god og spennende debatt, sier han.

Også de dynamiske minsteprisene, som i høst skapte furore i de pelagiske fiskeriene, skal opp til debatt. Administrerende direktør Paul Oma i Norges Sildesalgslag skal innlede om dette temaet.

Dessuten kommer avdelingsdirektør i GIEK, Solveig Irene Frøyland, og Stig Gjethammer i Eksportkreditt, for å innlede om hvilke muligheter som finnes for de som har planer om å investere i ny båt.

Opprettet 04.12.2017 11:48. Sist oppdatert 04.12.2017 11:48

Kommenter via Facebook

Volumvekst for ørreten Norge har eksportert 31 500 tonn ørret til en verdi av 2,1 milliarder kroner hittil i år.

Endring av sildekvoter i EU-sonen Fiskeridirektøren med melding.

Stopp i seinotfisket Fiskeridirektøren med melding.

Sandberg etablerte selskap Skal tilby tjenester for sjømatnæringen.

Laget veileder for tømming av brønnbåt En veileder for tømming av skyllevann fra brønnbåt tilsatt legemidler mot lakselus er nå utarbeidet.

Økning for seitrålere Fiskeridirektøren med melding.

Nye minstepriser for hummer Minsteprisen for den største hummeren er satt til 250 kroner kiloen.

Økte kvoter Fiskerne på Sør- og Vestlandet får fiske mer leppefisk.

Søker 17 kystfartøy Havforskningsinstituttet ønsker å inngå kontrakt med 17 fartøy for prøvetaking av egen fangst for en periode for fire år.

Støtter oppheving av forskrift Nordland fylkes fiskarlag er enig med Fiskeridirektoratet.

Minsteprisene svekkes Minsteprisene på både torsk og sei settes ned for kommende periode.

Tre søkte om krill Da søknadsfristen for nytildelinger gikk ut hadde Fiskeridirektoratet mottar tre søknader.

Pålagt miljøovervåkning etter rømming To oppdrettsfirma er pålagt miljøundersøkelser og utvidet gjenfangst etter settefiskrømminger i Lofoten og Solund.

Utseilingsforbud Det er innført foreløpig stopp i utseiling til fiske etter nordsjøsild i Skagerrak for ringnotflåten. 

Laks på rømmen Fiskeridirektoratet fikk 31. juli melding om rømming i forbindelse med en brann på Cermaqs oppdrettsanlegg i Ryggefjorden i Finnmark.

Leverte laksesild For første gang i historien er det meldt inn en fangst av laksesild i Norge. Ringsnotfartøyet Liafjord hadde 17 tonn av den mesopelagiske arten i fangsten. 

Reduserer seikvotene Stor kyst får redusert sine maksimalkvoter i seifisket. 

Lerøy fikk avslag Fiskeridirektoratet har avslått Lerøys søknad om utviklingstillatelser.

To nye folkemøter To folkemøter står for tur, i Alta og Mandal.

Tre prosent mindre Norges andel av loddebestanden går ned fra åtte til fem prosent.

Åpner Nordlands-fjord for rekefiske Fiskeridirektøren med melding.

Endring av grenser for rekefiske Melding fra Fiskeridirektøren om rekefiske i Finnmark.

Foreslår fiskeforbud i gyteområder Situasjonen for fjord- og kysttorsk på Skagerrakkysten og i Oslofjorden er nå så dramatisk at Fiskeridirektoratet forslår å innføre fiskeforbud i 14 definerte gyteområder på Skagerrakkysten og forbud mot å fiske torsk i Oslofjorden.

Stenging av et område nord for Bjørnøya Fiskeridirektøren med melding.

Mindre oppdrettslaks i elvene Rapport slår fast at det nå er færre elver med høyt innslag av rømt oppdrettslaks.

200 tonn låsmakrell 200 tonn makrell ble satt i lås i forrige uke. 185 tonn står fortsatt usolgt.

Reke toppet statistikken Reka toppet statistikken over frosne sjøprodukter i forrige uke.

Disp på notseien Mattilsynet dispenserer fra kravet om bløgging/sløying av notfanget sei som innfryses rund.

Lavere pris mel og olje - Fortsatt reduksjon i minsteprisene til mel- og olje, melder Sildelaget.

Skjerper inn Norges Råfisklag skjerper kravene til fiskekjøperne.

PDF-avis

Levert av Open Concept AS