Kyst og Fjord

Leverer til Grønland

Havfront AS er meget fornøyd med å ha signert den første internasjonale kontrakten for sin sløyemaskin.

Marius Strømmen og Oddbjørn Gudmundsen i Havfront AS er stolte over sin første internasjonale kontrakt. 

Foto: Havfront AS
  • Tekst:
  • Standard tekst
  • Standard tekst
  • Standard tekst

Selskapet har fått mye oppmerksomhet for sin kompakte sløyemaskin «Loppa», som får plass selv på små fartøyer. Så langt har Havfront AS levert åtte maskiner, med ytterligere fem i bestilling.

To av dem skal til grønlandske Polar Raajat AS som er en del av Polar Seafood.

Leveransen finner sted i april, og blir ifølge en pressemelding fra selskapet en viktig milepæl i den videre satsingen.

- Grunnen til at de velger Loppa er at maskinen er både liten, kompakt og trenger svært lite vedlikehold. Havfront takker for tilliten de har fått til å levere på Grønland, og ser frem til å montere maskinene i april/mai, sier daglig leder Marius Strømmen.

 

Han har stor tro på videre vekst i vest.

- Torskefisket på Grønland er sterkt økende, og alle fiskere vi har snakket med sier de må sløye og kappe fisken sin før levering. Vi ser en mottaksstruktur som ikke har sløyelinjer, og dermed må fiskeren selv sløye og kappe fisken før levering. Havfront har da et produkt som er sterkt ønsket på Grønland, og mange av de mindre fartøyene skal fornye seg. Det å ha utviklet en maskin som gjør hverdagen til fiskerne enklere er noe vi er stolt over i Havfront, sier Strømmen.

Opprettet 06.02.2019 12:20. Sist oppdatert 06.02.2019 12:20

Kommenter via Facebook

6 000 laks rømte på trøndelagskysten Tall fra utslakting viser at 6 000 laks rømte fra oppdrettsanlegget «Drevflesa» i Roan kommune tidlig i februar.

21.000 tonn torsk mot kolmule Forventer EU-brudd for byttekvoter.

Oppdrett tar mere plass Motstand mot oppdrett ved Nappstraumen.

Stenger sildefelt Fiskeridirektoratet stenger et område i Kvænangen og Reisafjorden i Tromsmed øyeblikkelig virkning

Fokus på plast 22. januar arrangerer Fiskeridirektoratet i samarbeid med WWF og Arctic Frontiers et eget seminar om kampen mot plast i havet under Arctic Frontiers i Tromsø.

Økte priser Nye minstepriser: Økning for torsk, hyse og kongekrabbe. Uendret for sei

Økte seikvoter Fiskeridirektøren har besluttet å øke maksimalkvotene for fartøy i lukket kystgruppe med hjemmelslengde mellom 11-14,99 meter i fisket etter sei nord for 62°N. 

Fikk mer blåkveite Havfiskeflåten får økt kvoten i fisket etter blåkveite.

Åpner for Hackere Fiskeridirektoratet åpner sine databaser for hackere, når de deltar i en hackekonkurranse som Kartverket nå inviterer til.

Volumvekst for ørreten Norge har eksportert 31 500 tonn ørret til en verdi av 2,1 milliarder kroner hittil i år.

Endring av sildekvoter i EU-sonen Fiskeridirektøren med melding.

Stopp i seinotfisket Fiskeridirektøren med melding.

Sandberg etablerte selskap Skal tilby tjenester for sjømatnæringen.

Laget veileder for tømming av brønnbåt En veileder for tømming av skyllevann fra brønnbåt tilsatt legemidler mot lakselus er nå utarbeidet.

Økning for seitrålere Fiskeridirektøren med melding.

Nye minstepriser for hummer Minsteprisen for den største hummeren er satt til 250 kroner kiloen.

Økte kvoter Fiskerne på Sør- og Vestlandet får fiske mer leppefisk.

Søker 17 kystfartøy Havforskningsinstituttet ønsker å inngå kontrakt med 17 fartøy for prøvetaking av egen fangst for en periode for fire år.

Støtter oppheving av forskrift Nordland fylkes fiskarlag er enig med Fiskeridirektoratet.

Minsteprisene svekkes Minsteprisene på både torsk og sei settes ned for kommende periode.

Tre søkte om krill Da søknadsfristen for nytildelinger gikk ut hadde Fiskeridirektoratet mottar tre søknader.

Pålagt miljøovervåkning etter rømming To oppdrettsfirma er pålagt miljøundersøkelser og utvidet gjenfangst etter settefiskrømminger i Lofoten og Solund.

Utseilingsforbud Det er innført foreløpig stopp i utseiling til fiske etter nordsjøsild i Skagerrak for ringnotflåten. 

Laks på rømmen Fiskeridirektoratet fikk 31. juli melding om rømming i forbindelse med en brann på Cermaqs oppdrettsanlegg i Ryggefjorden i Finnmark.

Leverte laksesild For første gang i historien er det meldt inn en fangst av laksesild i Norge. Ringsnotfartøyet Liafjord hadde 17 tonn av den mesopelagiske arten i fangsten. 

Reduserer seikvotene Stor kyst får redusert sine maksimalkvoter i seifisket. 

Lerøy fikk avslag Fiskeridirektoratet har avslått Lerøys søknad om utviklingstillatelser.

To nye folkemøter To folkemøter står for tur, i Alta og Mandal.

Tre prosent mindre Norges andel av loddebestanden går ned fra åtte til fem prosent.

Åpner Nordlands-fjord for rekefiske Fiskeridirektøren med melding.

PDF-avis

Levert av Open Concept AS