×
Nyheter Debatt Kystfolk Langs kysten E-avis Rubrikk

Like stor kvalkvote som i fjor

Fiskeriministeren har fastsatt en kvote på 1278 vågekval i 2020.

Hvalkvota står uendret for neste år.  Foto: Vågehval på dekk hos Reinebuen, en av de aktive båtene i norsk hvalfangst.

Det er nøyaktig det samme antallet som i år og i fjor, og bygger på den vitenskapelige anbefalingen om hvor mye vågekval som kan fangstes. Fiskeriministeren mener det er viktig å stå fast på dette prinsippet.

- Norsk kvalfangst handler om retten til å utnytte våre naturressurser. Vi forvalter på grunnlag av vitenskapelig kunnskap og på bærekraftig vis. I tillegg er kval sunn og god mat, og nordmenn vil ha vågekval på middagstallerkenen, sier fiskeri- og sjømatminister Harald T. Nesvik.

Det finnes mer enn 100 000 vågekval i norske farvann. Kvoten for 2020 er på 1278 vågekval, den samme som i fjor. I 2019 var det 12 fartøy som deltok. Fangsten var på 429 dyr, en liten nedgang fra fjoråret.

Kvoten er ifølge Nesvik fastsatt med utgangspunkt i beregningsmodeller utarbeidet av vitenskapskomiteen i Den internasjonale kvalfangstkommisjonen (IWC).

- Den gir fullgod sikkerhet for bærekraftig fangst på vågekvalbestanden. Det er viktig å føre en bærekraftig ressursutnyttelse av våre havressurser. Med vågekvalkvoten som vi har satt legger vi til rette for en beskatning som både sikrer bestanden, næringen og økosystemet, sier Nesvik.

Selv om kvota settes til 1278 dyr er det det lite trolig det blir tatt så mange. Slik fordeler fangsten seg tilbake til 2002:

År           Fangst   Kvote

2019      429        1278

2018      454        1278

2017      432        999

2016      591        880

2015      660        1286

2014      736        1286

2013      594        1286

2012      465        1286

2011      533        1286

2010      468        1286

2009      483        885

2008      535        1052

2007      593        1052

2006      545        1052

2005      639        796

2004      543        670

2003      647        711

2002      634        671

På forsiden nå