×
Nyheter Debatt Kystfolk Langs kysten E-avis

Lite hopp opp for torsken

Her er de dynamiske minsteprisene på torsk og sei fra og med 24. september:

Kim Steve Nystad lander torsk i Båtsfjord. Fra mandag av stiger torske-prisen. Foto: Nico Rantala

Sløyd hodekappet torsk stiger i pris med 25 øre i alle vektklasser. For seien går prisen ned inntil 20 øre, melder Norges Råfisklag på sine nettsider.

Disse prisene gjelder fra mandag til til og med 7.10.

- Årsaken til oppgangen for torsk er en økning eksportprisindeksen og prisen som betales til fisker for fersk fisk. Når det gjelder sei, så er det er nedgang i prisen som betales til fisker for den ombordfryste seien som er hovedårsaken til prisnedgangen, melder Norges Råfisklag.

Torsk:

 

10.09-23.09

24.09-07.10

Art, tilstand og størrelse

Pris (kg/kr)

Pris (kg/kr)

Sløyd uten hode

   

Torsk over 6,0 kg

22,75

23,00

Torsk 2,5-6,0 kg

22,00

22,25

Torsk 1,0-2,5 kg

20,75

21,00

Torsk under 1,0 kg

18,00

18,25

     

Rund

   

Torsk over 9,0 kg

14,87

15,03

Torsk 3,7-9,0 kg

14,37

14,53

Torsk 1,5-3,7 kg

13,53

13,70

Torsk under 1,5 kg 

11,70

11,87

     

Levendetorsk

   

Levendetorsk levert samfengt

18,37

18,53

Levendetorsk minst 2 kg

20,37

20,53

Levendetorsk 1-2 kg

13,37

13,53

Levendetorsk under 1 kg

9,87

10,03

Sei:

 

10.09-23.09

24.09-07.10

Art, tilstand og størrelse

Pris (kr/kg)

Pris (kr/kg)

Sløyd uten hode

   

Sei over 2,3 kg

8,90

8,70

Sei 1,2-2,3 kg

7,90

7,70

Sei under 1,2 kg

5,80

5,60

     

Sløyd med hode

   

Sei over 2,6+kg

7,90

7,70

Sei 1,3-2,6 kg

7,00

6,80

Sei under 1,3 kg

5,20

5,00

     

Rund

   

Sei over 3,1 kg

6,29

6,14

Sei 1,6-3,1 kg

5,55

5,40

Sei under 1,6 kg*

3,30

3,30

På forsiden nå