Kyst og Fjord

Lite hopp opp for torsken

Her er de dynamiske minsteprisene på torsk og sei fra og med 24. september:

Kim Steve Nystad lander torsk i Båtsfjord. Fra mandag av stiger torske-prisen.

Foto: Nico Rantala
  • Tekst:
  • Standard tekst
  • Standard tekst
  • Standard tekst

Sløyd hodekappet torsk stiger i pris med 25 øre i alle vektklasser. For seien går prisen ned inntil 20 øre, melder Norges Råfisklag på sine nettsider.

Disse prisene gjelder fra mandag til til og med 7.10.

- Årsaken til oppgangen for torsk er en økning eksportprisindeksen og prisen som betales til fisker for fersk fisk. Når det gjelder sei, så er det er nedgang i prisen som betales til fisker for den ombordfryste seien som er hovedårsaken til prisnedgangen, melder Norges Råfisklag.

 

Torsk:

 

10.09-23.09

24.09-07.10

Art, tilstand og størrelse

Pris (kg/kr)

Pris (kg/kr)

Sløyd uten hode

 

 

Torsk over 6,0 kg

22,75

23,00

Torsk 2,5-6,0 kg

22,00

22,25

Torsk 1,0-2,5 kg

20,75

21,00

Torsk under 1,0 kg

18,00

18,25

 

 

 

Rund

 

 

Torsk over 9,0 kg

14,87

15,03

Torsk 3,7-9,0 kg

14,37

14,53

Torsk 1,5-3,7 kg

13,53

13,70

Torsk under 1,5 kg 

11,70

11,87

 

 

 

Levendetorsk

 

 

Levendetorsk levert samfengt

18,37

18,53

Levendetorsk minst 2 kg

20,37

20,53

Levendetorsk 1-2 kg

13,37

13,53

Levendetorsk under 1 kg

9,87

10,03

 

 

 

Sei:

 

10.09-23.09

24.09-07.10

Art, tilstand og størrelse

Pris (kr/kg)

Pris (kr/kg)

Sløyd uten hode

 

 

Sei over 2,3 kg

8,90

8,70

Sei 1,2-2,3 kg

7,90

7,70

Sei under 1,2 kg

5,80

5,60

 

 

 

Sløyd med hode

 

 

Sei over 2,6+kg

7,90

7,70

Sei 1,3-2,6 kg

7,00

6,80

Sei under 1,3 kg

5,20

5,00

 

 

 

Rund

 

 

Sei over 3,1 kg

6,29

6,14

Sei 1,6-3,1 kg

5,55

5,40

Sei under 1,6 kg*

3,30

3,30

Opprettet 21.09.2018 11:15. Sist oppdatert 21.09.2018 11:15

Kommenter via Facebook

Økte seikvoter Fiskeridirektøren har besluttet å øke maksimalkvotene for fartøy i lukket kystgruppe med hjemmelslengde mellom 11-14,99 meter i fisket etter sei nord for 62°N. 

Fikk mer blåkveite Havfiskeflåten får økt kvoten i fisket etter blåkveite.

Åpner for Hackere Fiskeridirektoratet åpner sine databaser for hackere, når de deltar i en hackekonkurranse som Kartverket nå inviterer til.

Stengt inn til videre Lerøy har valgt å stenge fiskemottaket i Tromvik inn til videre på grunn av mangel på råstoff.

Volumvekst for ørreten Norge har eksportert 31 500 tonn ørret til en verdi av 2,1 milliarder kroner hittil i år.

Endring av sildekvoter i EU-sonen Fiskeridirektøren med melding.

Stopp i seinotfisket Fiskeridirektøren med melding.

Sandberg etablerte selskap Skal tilby tjenester for sjømatnæringen.

Laget veileder for tømming av brønnbåt En veileder for tømming av skyllevann fra brønnbåt tilsatt legemidler mot lakselus er nå utarbeidet.

Økning for seitrålere Fiskeridirektøren med melding.

Nye minstepriser for hummer Minsteprisen for den største hummeren er satt til 250 kroner kiloen.

Økte kvoter Fiskerne på Sør- og Vestlandet får fiske mer leppefisk.

Søker 17 kystfartøy Havforskningsinstituttet ønsker å inngå kontrakt med 17 fartøy for prøvetaking av egen fangst for en periode for fire år.

Støtter oppheving av forskrift Nordland fylkes fiskarlag er enig med Fiskeridirektoratet.

Minsteprisene svekkes Minsteprisene på både torsk og sei settes ned for kommende periode.

Tre søkte om krill Da søknadsfristen for nytildelinger gikk ut hadde Fiskeridirektoratet mottar tre søknader.

Pålagt miljøovervåkning etter rømming To oppdrettsfirma er pålagt miljøundersøkelser og utvidet gjenfangst etter settefiskrømminger i Lofoten og Solund.

Utseilingsforbud Det er innført foreløpig stopp i utseiling til fiske etter nordsjøsild i Skagerrak for ringnotflåten. 

Laks på rømmen Fiskeridirektoratet fikk 31. juli melding om rømming i forbindelse med en brann på Cermaqs oppdrettsanlegg i Ryggefjorden i Finnmark.

Leverte laksesild For første gang i historien er det meldt inn en fangst av laksesild i Norge. Ringsnotfartøyet Liafjord hadde 17 tonn av den mesopelagiske arten i fangsten. 

Reduserer seikvotene Stor kyst får redusert sine maksimalkvoter i seifisket. 

Lerøy fikk avslag Fiskeridirektoratet har avslått Lerøys søknad om utviklingstillatelser.

To nye folkemøter To folkemøter står for tur, i Alta og Mandal.

Tre prosent mindre Norges andel av loddebestanden går ned fra åtte til fem prosent.

Åpner Nordlands-fjord for rekefiske Fiskeridirektøren med melding.

Endring av grenser for rekefiske Melding fra Fiskeridirektøren om rekefiske i Finnmark.

Foreslår fiskeforbud i gyteområder Situasjonen for fjord- og kysttorsk på Skagerrakkysten og i Oslofjorden er nå så dramatisk at Fiskeridirektoratet forslår å innføre fiskeforbud i 14 definerte gyteområder på Skagerrakkysten og forbud mot å fiske torsk i Oslofjorden.

Stenging av et område nord for Bjørnøya Fiskeridirektøren med melding.

Mindre oppdrettslaks i elvene Rapport slår fast at det nå er færre elver med høyt innslag av rømt oppdrettslaks.

200 tonn låsmakrell 200 tonn makrell ble satt i lås i forrige uke. 185 tonn står fortsatt usolgt.

PDF-avis

Levert av Open Concept AS