Kyst og Fjord

Lødingen-båt i ”Norge Rundt” i dag

– Midt i blinken for oss, sier TV-teamet.

M. Ytterstad med i "Norge Rundt" i kveld

Foto: Besiktas Shipyard
  • Tekst:
  • Standard tekst
  • Standard tekst
  • Standard tekst

Det var Bladet Vesterålen som først skrev om denne historien.

NRKs ”Norge Rundt”-redaksjon har lenge tenkt at det hadde vært moro og være med en stor fiskebåt på makrell-tokt. Nå har de funnet en som gladelig tar dem med. ”M. Ytterstad” fra Lødingen tar hjertelig mot TV-teamet.

– Det er ei viktig næring for landet, så for Norge Rundt er det midt i blinken å få lov å være med på slikt fiske.

 

Sendes i dag

  – Vi spurte og var så heldige å få lov til å bli med på fisketur. Så søndag kveld mønstra vi på fiskebåten, med håp om makrell og selvvalgt å komme oss til land i tide for sending på fredag, sier programleder for Norge Rundt, Stian Sjursen Takle til Bladet Vesterålen.

 

Det hører med til historien at produsenten og fotografen i teamet, Tim Wassmo, er fra Lødingen. Det var gjennom han de fikk høre om ”M. Ytterstad”, og også at en femåring med navn Magnus skulle være med på turen med sin bestefar.

 

De har denne uken fisket nord for Oseberg, vest av Molde på båten M. Ytterstad.

– Vi håper å få fisk i løpet av dagen, og returnere til land i morgen tidlig, sa Takle tirsdag formiddag.

 

Om du fikk sist får vi se på NRK-TV i kveld.

Opprettet 05.10.2018 08:48. Sist oppdatert 05.10.2018 10:33

Kommenter via Facebook

Finner ikke lodde Ingen fangstbare mengder med lodde på Island.

Rømming i Øst-Lofoten I forbindelse med uvær i helgen, har Fiskeridirektoratet fått melding fra Nordlaks AS om at det har rømt fisk fra deres lokalitet Hallvardøy i Øst-Lofoten.

6 000 laks rømte på trøndelagskysten Tall fra utslakting viser at 6 000 laks rømte fra oppdrettsanlegget «Drevflesa» i Roan kommune tidlig i februar.

21.000 tonn torsk mot kolmule Forventer EU-brudd for byttekvoter.

Oppdrett tar mere plass Motstand mot oppdrett ved Nappstraumen.

Stenger sildefelt Fiskeridirektoratet stenger et område i Kvænangen og Reisafjorden i Tromsmed øyeblikkelig virkning

Fokus på plast 22. januar arrangerer Fiskeridirektoratet i samarbeid med WWF og Arctic Frontiers et eget seminar om kampen mot plast i havet under Arctic Frontiers i Tromsø.

Økte priser Nye minstepriser: Økning for torsk, hyse og kongekrabbe. Uendret for sei

Økte seikvoter Fiskeridirektøren har besluttet å øke maksimalkvotene for fartøy i lukket kystgruppe med hjemmelslengde mellom 11-14,99 meter i fisket etter sei nord for 62°N. 

Fikk mer blåkveite Havfiskeflåten får økt kvoten i fisket etter blåkveite.

Åpner for Hackere Fiskeridirektoratet åpner sine databaser for hackere, når de deltar i en hackekonkurranse som Kartverket nå inviterer til.

Volumvekst for ørreten Norge har eksportert 31 500 tonn ørret til en verdi av 2,1 milliarder kroner hittil i år.

Endring av sildekvoter i EU-sonen Fiskeridirektøren med melding.

Stopp i seinotfisket Fiskeridirektøren med melding.

Sandberg etablerte selskap Skal tilby tjenester for sjømatnæringen.

Laget veileder for tømming av brønnbåt En veileder for tømming av skyllevann fra brønnbåt tilsatt legemidler mot lakselus er nå utarbeidet.

Økning for seitrålere Fiskeridirektøren med melding.

Nye minstepriser for hummer Minsteprisen for den største hummeren er satt til 250 kroner kiloen.

Økte kvoter Fiskerne på Sør- og Vestlandet får fiske mer leppefisk.

Søker 17 kystfartøy Havforskningsinstituttet ønsker å inngå kontrakt med 17 fartøy for prøvetaking av egen fangst for en periode for fire år.

Støtter oppheving av forskrift Nordland fylkes fiskarlag er enig med Fiskeridirektoratet.

Minsteprisene svekkes Minsteprisene på både torsk og sei settes ned for kommende periode.

Tre søkte om krill Da søknadsfristen for nytildelinger gikk ut hadde Fiskeridirektoratet mottar tre søknader.

Pålagt miljøovervåkning etter rømming To oppdrettsfirma er pålagt miljøundersøkelser og utvidet gjenfangst etter settefiskrømminger i Lofoten og Solund.

Utseilingsforbud Det er innført foreløpig stopp i utseiling til fiske etter nordsjøsild i Skagerrak for ringnotflåten. 

Laks på rømmen Fiskeridirektoratet fikk 31. juli melding om rømming i forbindelse med en brann på Cermaqs oppdrettsanlegg i Ryggefjorden i Finnmark.

Leverte laksesild For første gang i historien er det meldt inn en fangst av laksesild i Norge. Ringsnotfartøyet Liafjord hadde 17 tonn av den mesopelagiske arten i fangsten. 

Reduserer seikvotene Stor kyst får redusert sine maksimalkvoter i seifisket. 

Lerøy fikk avslag Fiskeridirektoratet har avslått Lerøys søknad om utviklingstillatelser.

To nye folkemøter To folkemøter står for tur, i Alta og Mandal.

PDF-avis

Levert av Open Concept AS