×
Nyheter Debatt Kystfolk Langs kysten E-avis Rubrikk

Løgn er løgn og sannhet er sannhet

Debatt

Kystfiskarlagsmedlem Steinar Friis deler noen tanker om løgn og sannhet i snurrevaddebatten.  Foto: Arkiv

Det har etablerte profilerte snurrevadfiskere, redere og skippere, helt rett i

når de i Fiskeribladene uttaler seg om arbeidsmiljø og dialog mellom oss fiskere.

Vi er utsatt for en agenda mot snurrevadflåten hevdes det i artikkelen.

Skal ikke her uttale meg mye om verken agenda, jernalder, steinalder eller om en Trump i det

sterkt polariserte USA.

Jeg tar heller sjansen på å komme med noen sannheter:

Det er sant at opprinnelige vilkår for strukturtillatelser er og var kjent

for alle fiskere.

Det er sant at Norges Kystfiskarlag som organisasjon for mange fiskere

er i sin fulle rett til å uttale seg om det meste i mappen merket

norsk fiskerinæring.

Det er sant at snurrevad (trål) har utviklet seg til å være et aktivt redskap.

Registrert og erfart for lenge siden, og tydelig slått fast av et bredt

representert omforenet Grensedragingsutvalg  - anno 2000.

Videre er det sant at nærmere 80 prosent av norske merkeregistrerte fartøy

er under 15 meter.

Det er også sant at de fleste fiskere har den båt de ønsker å ha. 

Herrenes innledning om materiell muskelbygging med ide fra USA,

og avslutning om kjøpmmannen på hjørnet, skomakeren i gata og postmannens vandringsmønster

er også sannhet i massevis.

Slik sett er det sant at vi for tiden får post tre dager i uken, og at vi bare har en kolonialbutikk

tilbake i vår kommune.

Skribentenes øvrige betraktninger, som befinner seg mellom artikkelens innledning

og avslutning, er vel sant nok useriøst sprøyt som har lite med saken å gjøre.

Til slutt er det sant at undertegnede driver en liten sjark, hvor sikkerhet og trivsel

settes høyt.

Det er også sant at samme mann har en dedikert person

som lager flere varme måltider i døgnet, har eget soverom, og gode sanitære forhold

langt over det hun kan forvente under et hotellopphold i verdens rikeste land.

Undertegnede vil ikke tibake til steinalderen.

Det er helt sant. Han vet hvor vi er.

Kanskje tenker han for mye på hvor grådige snurrevadredere

med forvokste fartøy egentlig vil.

På forsiden nå