Kyst og Fjord

Lofot-torsk havner på Grønland

Enkelte år kan en god slump torskelarver fra Lofoten havne ved Nordøst-Grønland. Dette kan bli et nytt leveområde for den nordøstarktiske torsken. 

Kjersti Opstad Strand sier at de fysiske rammebetingelsene er til stede for at Lofot-torsken kan etablere seg ved Grønland.

Foto: Gunnar Sætra, Havforskningsinstituttet
  • Tekst:
  • Standard tekst
  • Standard tekst
  • Standard tekst

Den nordøstarktisketorsken gyter fra Borgundfjorden utenfor Ålesund i sørvest til grensa mot Russland i nordøst, men har et langt større nedfallsfelt enn man tidligere hadde regnet med, skriver Havforskningsinstituttet.

Vestover
Vanligvis fører vind og strøm torskelarver og yngelen fra gyteområdene og inn i Barentshavet. Hovedtyngden av gytingen foregår i Lofoten-området. Nå viser nye modeller av havstrømmene at torskelarver fra Lofoten innimellom kan havne helt borte ved Nordaust-Grønland.
– Enkelte år skiller vind- og strømforholdene seg fra det som er vanlig, og da er larve- og yngeldriften annerledes enn i normalår. Da kan en stor del av torskelarver havne i Norskehavet, forteller doktorgradstipendiat Kjersti Opstad Strand.
Over Framstredet
– Derfra driver noen av dem nordover mot vestkysten av Svalbard, og i neste omgang blir noen utbrytere fra denne gruppa tatt med strømmen over Framstredet og til kysten av Nordaust-Grønland.

Strand har nylig publisert en studie om temaet i det vitenskapelige tidsskriftet Frontiers in Marin Science sammen med kollegaene Svein Sundby, Jon Albretsen og Frode B. Vikebø.

Opprettet 06.10.2017 07:57. Sist oppdatert 06.10.2017 07:57

Kommenter via Facebook

Sjømatrådet ruller ut Sjømatrådet ruller i disse dager ut et nytt globalt markedsføringskonsept.

Sei for åtte mill Seien levert fersk utgjorde 1.190 tonn i kvantum og 8,2 mill kroner i verdi.

Tillater lys Fiskeridirektøren med melding.

Mindre torsk i NAFO Det blir 20 prosent mindre Newfoundland-torsk å fiske på neste år.

Åpnes for trål Åpning av et område på Leirdjupet, innenfor Fiskevernsonen rundt Svalbard, for fiske med torsketrål og snurrevad.

Åpning og stengning av områder Fiskeridirektøren åpner med øyeblikkelig virkning området nord for Bjørnøya, innenfor fiskevernsonen ved Svalbard, som er stengt for fiske med torsketrål og snurrevad.

Leppefisk for 6,7 mill Leppefisket startet opp i uke 31 med verdi på 7,2 mill kr andre uka av dette fisket, redusert til 6,7 mill kroner i uke 33.

Øker trålerkvoten Trålerne får fiske mer hyse i nord.

Må avtale før oppstart Ingen seinotfartøy må starte fisket uten leveringsavtale med kjøper!

Fjernet trål på Svalbard KV «Andenes» har vært på søppeloppdrag for Sysselmannen.

Kystvakten på fjellredning Kystvaktskipet KV Farm har vært på fjellredningstjeneste på Sørøya.

Lakserømming i Møre og Romsdal Meldinger rapporterte om forholdsvis stor fisk på avveie, og aktuelle anlegg ble bedt om å inspisere nøtene sine.

Må være registrert Som fritidsfisker må du registrere båten din i Småbåtregisteret hos Redningsselskapet eller i Skipsregistrene for å delta i fisket etter leppefisk.

- Husk journalkravet Fiskeridirektoratet minner om endringer i journalkravet i landingsforskriften, som ble endret 20. februar 2017. 

Endringer i sildefisket Fiskeridirektøren med melding.

Stopp i fiske fra midnatt Fiskeridirektøren med melding.

Nytt oljefunn i Norskehavet Funnet er på mellom 25 og 50 millioner utvinnbare fat med olje.

Nye regler fra 1. juli Fra 1. juli trer krav om sikkerhetsstyringssystem for fartøy under 500 bruttotonn (bt) i kraft.

Øker uer-kvoten Økte kvoter i trålernes fiske etter uer i nord.

Stopp i makrellfiske Fiskeridirektøren med melding.

Nedtur for ørret Norge eksporterte 2900 tonn ørret for 236 millioner kroner i mai.

Reke-økning Norge eksporterte 842 tonn reker for 60 millioner kroner i mai.

Redusert ventetid Ettersom flere nå har tatt sin tobiskvote, vil ventetiden for utseiling etter lossing til mel/olje bli redusert med ett døgn. 

Tilrådning om tobis Fiskeridirektøren med melding.

Øker minstemålet Minstemålet på notfanget sei økes i området mellom 62°N og 66°33’N 

Ny pakkegrader til oppdrettsgigant Valgte Marel som leverandør til nyanlegg.

Bygde kassefabrikk Siden behovet bare ble større, bygde lakseslakteriet likegodt en isoporkassefabrikk.

Oppdrettsselskap vil kjøpe flyplass Bedriften som har millard-overskudd er ikke som alle andre. Nå vil de betale ut alle de andre eierne av flyplassen.

Fikk et år medlemskap gratis Markus J. Olaussen fra Helligvær ved Bodø er en godt fornøyd vinner. Han er en av de tre som er trukket ut som vinner av gratis årsmedlemskap i Fiskarlaget.

Føringstilskudd for kongsnegl Heretter vil det bli utbetalt en kroner per kilo i føringstilskudd for kongesnegl.

PDF-avis

Levert av Open Concept AS