×
Nyheter Debatt Kystfolk Langs kysten E-avis

Lovende sløye- og kappemaskin

Tilpasninger og videreutvikling av sløye- og kappemaskin har resultert i en maskin som tar fisk som fiskerne har måttet sløye manuelt tidligere. Den er tilpasset bruk på fiskefartøy.

Her sløyes og kappes lange, brosme, steinbit og hvitfisk med rundvekt over 5 kg.

Det melder Fiskeri- og Havbruksnæringens Forskningsfond på sine nettsider.

Her sløyes og kappes lange, brosme og steinbit og hvitfisk med rundvekt over 5 kg.

Det er nylig avsluttet et prosjekt ledet av Havfront ved Marius Strømmen som hadde til hensikt å videreutvikle og tilpasse en sløye og kappemaskin som i et tidligere prosjekt var utviklet for kystfiskeflåten til å fungere også for større fartøy. På kort sikt vil måloppnåelse komme fiskere til gode, da maskinen vil redusere manuell sløying til et minimum. Dermed vil belastningsskader og påfølgende sykemeldinger som følge av langvarig tungt arbeid bli redusert.

På forhånd var det definert 6 helt konkrete delmål i prosjektet som måtte være oppfylt for at autolineflåten kunne ta maskinen i bruk. Så langt viser den nye maskinen potensiale til å kunne være en tilleggsmaskin om bord på havfiskeflåten for å effektivisere sløying og kapping av fisk som faller utenfor bruksområdet til dagens sløye- og kappemaskiner. 

Film om maskinen ser du her.

På forsiden nå