Kyst og Fjord

Lyder tok grep

Etter lang tids irritasjon over vegstandarden inn til bruket i Dyfjord grep Svein Lyder spaden fatt.

Med asfalt hentet i fiskekar fikset Lyder Fisk et offentlig irritasjonsmoment i Dyfjord-satsinga. 

Foto: Svein Lyder
  • Tekst:
  • Standard tekst
  • Standard tekst
  • Standard tekst

Erik Jenssen
erik@kystogfjord.no 

Et av helgas godt delte Facebook-innlegg i nord var bildene av arbeidslaget fra Lyder Fisk, som renoverte et vegkrater på fylkesvegen i Dyfjordbotn:  

«Norge er ikke rik. Norge er egentlig et uland. Norge har ikke råd å reparere vei....... Men ikke farlig. Vi kan repparere vei.....og vi betaler skatt så byrokratene får lønn til å sitt på kontoret å spre raporter om at norge e....rik. stakkars fattig fattige norge... Så litn. Så fattig.» skrev fiskekjøper Svein Vegar Lyder på Facebook.

 

Responsen fra folkedypet lot ikke vente på seg, med tomler opp fra nord og sør. Da vi ringte veiformannen mandag morgen var humøret strålende, og han utelukket slett ikke at dette er noe han skal satse mer på.
- Det virker å være en mer forutsigbar bransje enn fiskeriene, med roligere dager. Og du trenger ikke være NASA-forsker for å få dette til. Det er greit arbeid, så vi vurderer å ta noen strøjobber, ler Lyder.

 

Bakgrunnen for jobben er enkel nok: Lyder og hans selskap har arbeidet i over en måned med å sette det gamle fiskebruket i Dyfjord i stand, herunder en del utearbeider. Og når det først skulle hentes asfalt, så lappet han like gjerne i den lange rekka med ergrelser langs vegen inn til bruket. Det største krateret lå innerst i Dyfjordbotn, og var ifølge Lyder en direkte fare for folk og utstyr.

- Du blir jo lei til slutt. Man driver og kjører dag ut og dag inn på veier som ikke står i forhold til det vi forsøker å skape her inne, så for oss var det en enkel beslutning å fikse vegen sjøl.

 

Tiltaket var ikke avklart med Vegvesenet.

- Nei, vi spurte ingen om lov. Vi bare reiv ut asfalten og fiksa det. Så får de heller bruke kjeft etterpå. For det har jeg lært – at byråkratiet liker å vise at det er bruk for dem. Hadde jeg spurt, så hadde de bedt meg om å sende inn en haug søknader og vente på at de skulle ta en avgjørelse. Så derfor ga jeg meg på fiskarspråket jamt faen. Så får de heller bruke noen byråkratpenger på å skrive sinte brev til meg. Hadde vi skulle vært avhengig av byråkratiet hadde vi sulta i hjel her ute, sier den engasjerte fiskekjøperen.

 

Jobben tok ifølge Lyder en halv dag, pluss hentinga av asfalt. Han har ikke regna på hva kostnaden blir, men sier det går «i det store sluket». Uansett karakteriserer han det som småpenger.

- Når du ser hva vi enkle mennesker klarer å utrette, så blir det for dumt å se hva AS Norge får til. Dette krateret har vært her ei stund, og det har vært krangel mellom ulike instanser om hvem som skulle lappe den jævla holla. Det orka jeg ikke å henge meg opp i. Vi måtte ha ting på stell for den trafikken som skal komme til Dyfjord, og jeg har bare innforstått meg med at AS Norge er fattige og ikke hadde råd til å fikse det.

Opprettet 15.10.2018 10:08. Sist oppdatert 15.10.2018 10:12

Kommenter via Facebook

Stenger sildefelt Fiskeridirektoratet stenger et område i Kvænangen og Reisafjorden i Tromsmed øyeblikkelig virkning

Fokus på plast 22. januar arrangerer Fiskeridirektoratet i samarbeid med WWF og Arctic Frontiers et eget seminar om kampen mot plast i havet under Arctic Frontiers i Tromsø.

Økte priser Nye minstepriser: Økning for torsk, hyse og kongekrabbe. Uendret for sei

Økte seikvoter Fiskeridirektøren har besluttet å øke maksimalkvotene for fartøy i lukket kystgruppe med hjemmelslengde mellom 11-14,99 meter i fisket etter sei nord for 62°N. 

Fikk mer blåkveite Havfiskeflåten får økt kvoten i fisket etter blåkveite.

Åpner for Hackere Fiskeridirektoratet åpner sine databaser for hackere, når de deltar i en hackekonkurranse som Kartverket nå inviterer til.

Volumvekst for ørreten Norge har eksportert 31 500 tonn ørret til en verdi av 2,1 milliarder kroner hittil i år.

Endring av sildekvoter i EU-sonen Fiskeridirektøren med melding.

Stopp i seinotfisket Fiskeridirektøren med melding.

Sandberg etablerte selskap Skal tilby tjenester for sjømatnæringen.

Laget veileder for tømming av brønnbåt En veileder for tømming av skyllevann fra brønnbåt tilsatt legemidler mot lakselus er nå utarbeidet.

Økning for seitrålere Fiskeridirektøren med melding.

Nye minstepriser for hummer Minsteprisen for den største hummeren er satt til 250 kroner kiloen.

Økte kvoter Fiskerne på Sør- og Vestlandet får fiske mer leppefisk.

Søker 17 kystfartøy Havforskningsinstituttet ønsker å inngå kontrakt med 17 fartøy for prøvetaking av egen fangst for en periode for fire år.

Støtter oppheving av forskrift Nordland fylkes fiskarlag er enig med Fiskeridirektoratet.

Minsteprisene svekkes Minsteprisene på både torsk og sei settes ned for kommende periode.

Tre søkte om krill Da søknadsfristen for nytildelinger gikk ut hadde Fiskeridirektoratet mottar tre søknader.

Pålagt miljøovervåkning etter rømming To oppdrettsfirma er pålagt miljøundersøkelser og utvidet gjenfangst etter settefiskrømminger i Lofoten og Solund.

Utseilingsforbud Det er innført foreløpig stopp i utseiling til fiske etter nordsjøsild i Skagerrak for ringnotflåten. 

Laks på rømmen Fiskeridirektoratet fikk 31. juli melding om rømming i forbindelse med en brann på Cermaqs oppdrettsanlegg i Ryggefjorden i Finnmark.

Leverte laksesild For første gang i historien er det meldt inn en fangst av laksesild i Norge. Ringsnotfartøyet Liafjord hadde 17 tonn av den mesopelagiske arten i fangsten. 

Reduserer seikvotene Stor kyst får redusert sine maksimalkvoter i seifisket. 

Lerøy fikk avslag Fiskeridirektoratet har avslått Lerøys søknad om utviklingstillatelser.

To nye folkemøter To folkemøter står for tur, i Alta og Mandal.

Tre prosent mindre Norges andel av loddebestanden går ned fra åtte til fem prosent.

Åpner Nordlands-fjord for rekefiske Fiskeridirektøren med melding.

Endring av grenser for rekefiske Melding fra Fiskeridirektøren om rekefiske i Finnmark.

Foreslår fiskeforbud i gyteområder Situasjonen for fjord- og kysttorsk på Skagerrakkysten og i Oslofjorden er nå så dramatisk at Fiskeridirektoratet forslår å innføre fiskeforbud i 14 definerte gyteområder på Skagerrakkysten og forbud mot å fiske torsk i Oslofjorden.

Stenging av et område nord for Bjørnøya Fiskeridirektøren med melding.

PDF-avis

Levert av Open Concept AS