×
Nyheter Debatt Kystfolk Langs kysten E-avis Rubrikk

Lyser ut millioner til fisketelling

Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfinansiering og Fiskeridirektoratet lyser ut inntil fire millioner kroner til et prosjekt som kan bidra til bedre individkontroll i havbruksnæringen.

– Nøyaktig telling av fisk er en viktig faktor for både effektivitet i produksjonen og etterlevelsen av regelverket, skriver Fiskeridirektoratet i utlysningen, der de skal dele ut fire milioner kroner til aktører som ønsker å delta i prosjektet. Foto: Jan-Erik Indrestrand/Norges Fiskarlag

Det melder Fiskeridirektoratet i en pressemelding.
– Både forvaltningen og næringen ønsker bedre kontroll på antall laks i anleggene. Nøyaktig telling av fisk er en viktig faktor for både effektivitet i produksjonen og etterlevelsen av regelverket.

Undersøke potensiale
Det er behov for betydelig økt presisjon og nøyaktighet både i teknikk og teknologi for dagens tellesystemer og -rutiner.
– Å oppnå akseptabel nøyaktighet for antall fisk i produksjonsenheter vil være et viktig bidrag til at akvakulturnæringen er lønnsom og bærekraftig framover. Prosjektet som blir tildelt midler skal ha som hovedmål å undersøke potensialet for nøyaktig kontroll med antall laks i oppdrett.

Tellenøyaktighet kartlegges
Prosjektet skal dokumentere mulig nøyaktighet med dagens tilgjengelige metoder for kontroll med antall laks under realistiske arbeidsforhold. 
– Påvirkningsgraden til viktige feilkilder i tellenøyaktigheten skal kartlegges, både under kontrollerte forhold og gjennom vanlige arbeidsoperasjoner. Potensialet for økt nøyaktighet i nye teknologier sammenliknet med beste bruk av dagens teknologier skal evalueres.

På forsiden nå