×
Nyheter Debatt Kystfolk Langs kysten E-avis Rubrikk

Lyser ut millioner til gamle naust

10,5 millioner kroner skal deles ut til prosjekter for istandsetting av gamle naust. 

Det er nok å ta tak i langs kysten.  Foto: Trond J. Hansen

 - Gamle naust og sjøhus forteller en viktig bit av historien om folks liv på kysten. Disse kulturminnene må fylles med ny bruk og aktivitet for å bevares. Hvis ikke forsvinner de for oss, sier Tuva Løkse fra Forbundet Kysten i en pressemelding. 

Naust og sjøhus er en kategori av kulturminner som forsvinner i stort tempo. Det slår Norsk Institutt for Kulturminneforskning (NIKU) fast i en ny rapport de har gjort på oppdrag fra Riksantikvaren. Nå går Forbundet Kysten i gang med en treårig satsing som de tror vil engasjere mange kysten rundt. Organisasjonen har fått innvilget 10,5 millioner kroner fra Sparebankstiftelsen DNB til prosjektet «Nytt liv i naust og sjøhus». 

Millionene skal deles ut videre til lokale prosjekter kysten rundt. Alle lag og foreninger som eier eller disponerer verneverdige naust eller sjøhus har anledning til å søke støtte og veiledning til istandsetting. En forutsetning for støtte er at de ferdig restaurerte bygningene kommer allmennheten til gode, med barn og unge som en viktig målgruppe.

Forbundet Kysten er en frivillig kulturvernorganisasjon med 121 lokale kystlag i hele landet. Under mottoet «Vern gjennom bruk» tar de vare på gamle båter og bygninger, kunnskap og håndverkstradisjoner knyttet til livet på kysten.

På forsiden nå