Kyst og Fjord

Lyspunkt for NVG-silda

Resultatene etter årets økosystemtokt i Norskehavet er klare: Årets bestandsindeks er 20 prosent høyere enn fjorårets. Femåringene har vokst seg større.   

Data fra årets økosystemtokt i Norskehavet er med å danne grunnlag for neste års kvoteråd på nvg-sild.

Foto: Erling Kåre Stenevik, Havforskningsinstituttet
  • Tekst:
  • Standard tekst
  • Standard tekst
  • Standard tekst

Økosystemtoktet i Norskehavet gjennomføres av Norge, EU (Danmark), Færøyene og Island, og gir blant annet bestandsindeks på gytebestanden av nvg-sild, melder Havforskningsinstituttet på sine nettsider. 

Bestandsindeksene bygger på antall sild per aldersgruppe, og er med på å danne grunnlaget for neste års kvoteråd for nvg-sild. 

Kvoterådet kommer til høsten.

Stabil indeks siden 2012 

Dataene fra vårens tokt ble sammenstilt på et internasjonalt toktmøte i København 19. – 21. juni.

Årets bestandsindeks er 20 prosent høyere enn fjorårets indeks. Indeksen har vært relativt stabil siden 2012, men med svingninger mellom år. 

Under økosystemtoktet er silda på beitevandring i Norskehavet, og den fordeler seg som oftest sentralt i havet. 

2004 var lenge den bærende årsklassen, men de to siste årene har 2013-årklassen vært den største både i antall og biomasse. Økningen i bestandsindeksen fra i fjor skyldes i hovedsak at silda i 2013 årsklassen har vokst siden i fjor, i tillegg til at årets tokt gir et høyere estimat på antall fisk i denne årsklassen. 

En økning i 2014-årsklassen har også bidratt noe, og denne årsklassen var i år den nest største i antall.

2013-årsklassen var fordelt over et stort område i nordøstlige Norskehavet, men selv om den er større enn foregående årsklasser, er den ikke like stor som 2004-årsklassen var ved samme alder.

Spennende toåringer i Barentshavet 

Toktet dekker også Barentshavet som er det viktigste oppvekstområdet for nvg-sild. Her er det et russisk fartøy som står for dekningen.

Årets resultat viser en høyere indeks av 2-åringer i Barentshavet enn på mange år, noe som står i samsvar med målinger gjort i fjor - som også antydet at 2016-årsklassen er betydelig. 

Målingene av den unge fisken i Barentshavet er spesielt usikre, men det blir spennende å følge 2016-årsklassen fremover.
 
I tillegg til sild er det også fokus på plankton og kolmule. Resultatene for plankton viser en liten nedgang sammenlignet med i fjor. For kolmule var årsklassene 2014-2016 de dominerende i årets tokt. 

Opprettet 12.07.2018 07:47. Sist oppdatert 12.07.2018 07:47

Kommenter via Facebook

Lerøy fikk avslag Fiskeridirektoratet har avslått Lerøys søknad om utviklingstillatelser.

To nye folkemøter To folkemøter står for tur, i Alta og Mandal.

Tre prosent mindre Norges andel av loddebestanden går ned fra åtte til fem prosent.

Åpner Nordlands-fjord for rekefiske Fiskeridirektøren med melding.

Endring av grenser for rekefiske Melding fra Fiskeridirektøren om rekefiske i Finnmark.

Foreslår fiskeforbud i gyteområder Situasjonen for fjord- og kysttorsk på Skagerrakkysten og i Oslofjorden er nå så dramatisk at Fiskeridirektoratet forslår å innføre fiskeforbud i 14 definerte gyteområder på Skagerrakkysten og forbud mot å fiske torsk i Oslofjorden.

Stenging av et område nord for Bjørnøya Fiskeridirektøren med melding.

Mindre oppdrettslaks i elvene Rapport slår fast at det nå er færre elver med høyt innslag av rømt oppdrettslaks.

200 tonn låsmakrell 200 tonn makrell ble satt i lås i forrige uke. 185 tonn står fortsatt usolgt.

Reke toppet statistikken Reka toppet statistikken over frosne sjøprodukter i forrige uke.

Disp på notseien Mattilsynet dispenserer fra kravet om bløgging/sløying av notfanget sei som innfryses rund.

Lavere pris mel og olje - Fortsatt reduksjon i minsteprisene til mel- og olje, melder Sildelaget.

Skjerper inn Norges Råfisklag skjerper kravene til fiskekjøperne.

Ny makrellpris Fra og med 31. mai 2018 gjelder ny minstepris for makrell Gruppe 1.

Ny pris på Nordsjøsild Mandag fikk vi ny samfengt minstepris på nordsjøsild til konsum.

Makrellstopp Fiskeridirektøren har stanset fisket med landnot etter makrell for ikke-merkeregistrerte fartøy.

Opp for klippfisk Det ble eksportert 7 600 tonn klippfisk til en verdi av 373 millioner kroner i mai.

Saltfiskeksporten øker I mai ble det eksportert 4 700 tonn saltfisk til en verdi av 237 millioner kroner.

Kongekrabbe opp Det ble eksportert 73 tonn kongekrabbe til en verdi av 21 millioner kroner i mai.

Reka øker Rekeeksporten økte med 23 tonn eller 3 prosent i mai.

Opp for makrell I mai ble det eksportert 11 000 tonn makrell til en verdi av 149 millioner kroner. 

Ned for sild Det ble eksportert 10 300 tonn sild til en verdi av 109 millioner kroner i mai.

Opp for ørret I mai ble det eksportert 4 300 tonn ørret til en verdi av 316 millioner kroner. 

Fritt seifiske i sør Fiskeridirektøren slipper trålerne løs på seien i Nordsjøen.

Prosjekter om laks og villtorsk Forskningsrådet lyste ut 24 millioner kroner tidligere denne uken til prosjekter som kan løse mangelen på kunnskap om lakseoppdretts eventuelle påvirkning på ville torskebestander.

Øker minstemål Fiskeridirektøren med melding.

Møtte oljenæringen - Vi har en omfattende dialog med oljenæringen og håper dette skal bidra til et smidig og best mulig samarbeid mellom seismikk- og fiskeriinteresser. Det sier generalsekretær Otto Gregussen i Norges Fiskarlag.

Oppløftende prøvefiske ved settefiskanlegg Det ble ikke funnet rømt settefisk i Trøndelag og Møre og Romsdal etter drypprømming-kontroll.

Øker hysekvoten Fiskeridirektøren har besluttet å refordele hyse nord for 62°N for å legge til rette for at norsk totalkvote kan utnyttes fullt ut.

Økt pris for torsk Økning i minsteprisen for torsk og kongekrabbe - nedgang for sei.

PDF-avis

Levert av Open Concept AS