Kyst og Fjord

Må leies inn av private

Den best egnede ressursen for å bistå bergingsarbeidet på Svalbard ligger i vinteropplag på Sunnmøre.

MS «Polarsyssel» er av budsjetthensyn ikke operativ i vintermånedene. Skal den brukes i redningen av «Northguider» må den leies inn for private midler.

Foto: Sysselmannnen
  • Tekst:
  • Standard tekst
  • Standard tekst
  • Standard tekst

Beredskapen på Svalbard ble i 2014 kraftig oppgradert, med to nye helikoptre og 88 meter lange «Polarsyssel». Sistnevnte har kapasitet for betydelige bergingsoppdrag, blant annet muligheten til å ta om bord 1500 kubikkmeter drivstoff i en situasjon der en havarist må tømmes for olje før berging iverksettes.

Det er akkurat det som er utfordringen nå, ved at Kystvaktens KV «Svalbard» mangler kapasitet til å ta om bord de drøyt 300 kubikkene marin diesel som befinner seg om bord i den havarerte tråleren.

 

Men båten er ikke tilgjengelig. Nettavisen Sysla.no (krever innlogging) omtaler i dag ordningen som innebærer at Sysselmannen på Svalbard er fri for maritimt verktøy i tre av årets 12 måneder. Båten leases inn fra et privat rederi for 5,5 millioner kroner måneden, og det er rene budsjetthensyn som gjør at båten ikke er i tjeneste hele året. Innsatsen er for øvrig økt fra 7 til 9 måneder i 2016, ifølge Sysla.no.

 

– Det er ingen tvil om at vi hadde hatt stor nytte av å ha skipet her nå, sier sysselmann Kjerstin Askholt til Sysla.no.
I tillegg til den betydelige oljevernkapasiteten om bord, har «Polarsyssel» også helikopterkapasitet, noe som ville vært til stor nytte under den akutte bergingssituasjonen for en drøy uke siden. Man ville også ha sluppet å vente på at Kystvakten måtte gå opp fra fastlandet med KV «Svalbard».

 

– Hvis helikoptrene har Polarsyssel som arbeidsplattform kan de være tilstede og aksjonere på en helt annen måte. Ved mer langvarige aksjoner vil båten være svært viktig for robustheten i beredskapen, sier sysselmann Askholt, som gjerne skulle hatt båten til disposisjon hele tiden.

– Sett fra Sysselmannens ståsted hadde det selvfølgelig vært ønskelig å ha skipet her hele året. Så skjønner jeg at dette er en prioritering som må tas sentralt, sier Askholt.

 

Det er Justis-, beredskaps- og innvandringsminister Tor Mikkel Wara (Frp) som er ansvarlig for beredskapen på Svalbard. I en e-post til Sysla.no fremholder Wara at beredskapen på Svalbard er god, men at de gjør sine vurderinger.

– Regjeringen vurderer fortløpende beredskapen på Svalbard i lys av aktiviteten på øygruppen, endringer i risikobildet og erfaringer fra ulike hendelser. Den stedlige beredskapen er ikke dimensjonert for å håndtere større eller samtidige hendelser over lang tid, og det er viktig å erkjenne at Longyearbyen er og vil være avhengig av overføring av ressurser fra fastlandet, skriver Wara til Sysla.no

 

Det er rederiet til «Northguider» som er ansvarlig for å gjennomføre bergingsaksjonen. Rederisjef Arne Birkeland i Opilio AS sier til Sysla at «Polarsyssel» blant båtene de vurderer å leie inn for å gjennomføre bergingsaksjonen.

Opprettet 07.01.2019 10:07. Sist oppdatert 07.01.2019 10:10

Kommenter via Facebook

Finner ikke lodde Ingen fangstbare mengder med lodde på Island.

Rømming i Øst-Lofoten I forbindelse med uvær i helgen, har Fiskeridirektoratet fått melding fra Nordlaks AS om at det har rømt fisk fra deres lokalitet Hallvardøy i Øst-Lofoten.

6 000 laks rømte på trøndelagskysten Tall fra utslakting viser at 6 000 laks rømte fra oppdrettsanlegget «Drevflesa» i Roan kommune tidlig i februar.

21.000 tonn torsk mot kolmule Forventer EU-brudd for byttekvoter.

Oppdrett tar mere plass Motstand mot oppdrett ved Nappstraumen.

Stenger sildefelt Fiskeridirektoratet stenger et område i Kvænangen og Reisafjorden i Tromsmed øyeblikkelig virkning

Fokus på plast 22. januar arrangerer Fiskeridirektoratet i samarbeid med WWF og Arctic Frontiers et eget seminar om kampen mot plast i havet under Arctic Frontiers i Tromsø.

Økte priser Nye minstepriser: Økning for torsk, hyse og kongekrabbe. Uendret for sei

Økte seikvoter Fiskeridirektøren har besluttet å øke maksimalkvotene for fartøy i lukket kystgruppe med hjemmelslengde mellom 11-14,99 meter i fisket etter sei nord for 62°N. 

Fikk mer blåkveite Havfiskeflåten får økt kvoten i fisket etter blåkveite.

Åpner for Hackere Fiskeridirektoratet åpner sine databaser for hackere, når de deltar i en hackekonkurranse som Kartverket nå inviterer til.

Volumvekst for ørreten Norge har eksportert 31 500 tonn ørret til en verdi av 2,1 milliarder kroner hittil i år.

Endring av sildekvoter i EU-sonen Fiskeridirektøren med melding.

Stopp i seinotfisket Fiskeridirektøren med melding.

Sandberg etablerte selskap Skal tilby tjenester for sjømatnæringen.

Laget veileder for tømming av brønnbåt En veileder for tømming av skyllevann fra brønnbåt tilsatt legemidler mot lakselus er nå utarbeidet.

Økning for seitrålere Fiskeridirektøren med melding.

Nye minstepriser for hummer Minsteprisen for den største hummeren er satt til 250 kroner kiloen.

Økte kvoter Fiskerne på Sør- og Vestlandet får fiske mer leppefisk.

Søker 17 kystfartøy Havforskningsinstituttet ønsker å inngå kontrakt med 17 fartøy for prøvetaking av egen fangst for en periode for fire år.

Støtter oppheving av forskrift Nordland fylkes fiskarlag er enig med Fiskeridirektoratet.

Minsteprisene svekkes Minsteprisene på både torsk og sei settes ned for kommende periode.

Tre søkte om krill Da søknadsfristen for nytildelinger gikk ut hadde Fiskeridirektoratet mottar tre søknader.

Pålagt miljøovervåkning etter rømming To oppdrettsfirma er pålagt miljøundersøkelser og utvidet gjenfangst etter settefiskrømminger i Lofoten og Solund.

Utseilingsforbud Det er innført foreløpig stopp i utseiling til fiske etter nordsjøsild i Skagerrak for ringnotflåten. 

Laks på rømmen Fiskeridirektoratet fikk 31. juli melding om rømming i forbindelse med en brann på Cermaqs oppdrettsanlegg i Ryggefjorden i Finnmark.

Leverte laksesild For første gang i historien er det meldt inn en fangst av laksesild i Norge. Ringsnotfartøyet Liafjord hadde 17 tonn av den mesopelagiske arten i fangsten. 

Reduserer seikvotene Stor kyst får redusert sine maksimalkvoter i seifisket. 

Lerøy fikk avslag Fiskeridirektoratet har avslått Lerøys søknad om utviklingstillatelser.

To nye folkemøter To folkemøter står for tur, i Alta og Mandal.

PDF-avis

Levert av Open Concept AS