Kyst og Fjord

Måtte gi opp etter tre timer

Først etter å ha forsøkt gjenoppliving i tre time, ble Evgeny Doronin som kom i en klemulykke under fiske ved Bjørnøya, erklært død.

Det var under fiske nord for Bjørnøya Evgeny Doronin omkom om bord i «Fugløyfjord».

  • Tekst:
  • Standard tekst
  • Standard tekst
  • Standard tekst

Skipper på «Fugløyfjord» Roger Nilsen, skriver i en pressemelding at fartøyets mannskap startet umiddelbart gjenoppliving og prøvde gjennom 2,5 time å holde liv i den skadde ved bruk av hjerte-lunge redning. Sysselmannens helikopter fra Svalbard ankom etter dette og fortsatte gjenoppliving i 30 minutter.

Men livet sto ikke til å redde. Evgeny Doronin ble erklært død av helikopterets lege som deretter tok den forulykkede med til Svalbard.

Tar det svært tungt
- Fartøyets mannskaper har hatt en meget traumatisk opplevelse og det går hardt innpå mange å miste en nær venn på en slik måte. Ved ankomst Tromsø ble mannskapene ivaretatt av et profesjonelt kriseteam fra Tromsø Kommune, framholder Nilsen som skriver videre at den forulykkedes familie ble varslet på raskest mulige måte og ivaretas på hjemsted av øvrige familie med venner og har fortløpende kontakt med rederiet.

- Den omkommende vil etterhvert bli transportert til hans hjemsted Kholmogory utenfor Arkangelsk i Russland. Begravelse vil finne sted der med representanter fra rederiet til stede.

Etterlater seg kone og et barn
Evgeny etterlater seg kone og et barn. De etterlatte tar tapet svært tungt og fortviler over å miste sin kjære. Rederiet prøver i en vanskelig tid å ta vare på de etterlatte og fartøyets mannskaper etter beste evne samtidig som mange praktiske oppgaver skal utføres.

- Vi vil benytte anledningen til å takke Kystvaktskvadron Nord, Sysselmannens Heliteam, KV Andenes og Tromsø Kommunes kriseteam for all hjelp i forbindelse med hendelsen. Selv i denne situasjonen har vi forståelse for media og offentlighetens stadige behov for informasjon om hendelsen men vi håper med dette at den omkommendes familie og fartøyets mannskaper i det videre kan gis den nødvendige ro og fred til å bearbeide sin sorg og sine følelser, framholder Roger Nilsen.

Ni år om bord
Det var under fiske etter hyse i et område 50 nmil nord av Bjørnøya at den tragiske ulykken fant sted. Under innhaling av fiskeredskaper kom den omkomne i klem mellom notvinsj og overbygg.

- Vinsjen er fjernstyrt fra skippers posisjon på fartøyet og den omkommende er ikke å laste for hendelsen, skriver Nilsen i pressemeldingen.

Skipperen framholder at den omkomne utførte alltid sitt arbeid på en meget tilfredsstillende måte gjennom ni år i rederiet. Evgeny Doronin var maskinist og fisker om bord, han snakket flytende norsk og var en svært godt likt ansatt og kollega.

Opprettet 17.07.2017 07:24. Sist oppdatert 17.07.2017 07:27

Kommenter via Facebook

Fikk lysestake på lina Kjent fisker fra Lofoten med uvanlig fangst.

Laks, torsk og makrell var viktigst Laks er den viktigste arten for norsk sjømateksport med over 68 prosent av den totale eksportverdien og 38 prosent av volumet.

Oppretter nytt investeringsfond Broodstock Capital har hentet 200 millioner kroner til et nytt investeringsfond for sjømatsektoren. Det skal kun investere i små og mellomstore bedrifter.

Uerkvoten opp Nærings- og fiskeridepartementet har fastsatt en totalkvote på 19 514 tonn uer i Norges økonomiske sone nord for N 65°20`, i fiskerisone ved Jan Mayen og i internasjonalt farvatn.

Fikk tilskudd til flytebrygge Etter lengtet behov for bygd i vekst, blir nå dekket.

Regulering av kolmule er klar I kyststatsforhandlingene om kolmule ble det den 7. desember inngått en avtale om ei totalkvote (TAC) på 1.387.872 tonn, noe som er i tråd med tilrådningen frå ICES.

Knappe 7000 tonn torsk For Nordsjøen og Skagerrak er det fastsatt en norsk kvote på 6 955 tonn i neste år reguleringer.

Bygger nytt kaianlegg NorSea Group Polarbase skal sammen med Hammerfest Havn KF bygge ny kai ved Polarbase til 60 millioner kroner.

Bygger nytt kaianlegg NorSea Group Polarbase skal sammen med Hammerfest Havn KF bygge ny kai ved Polarbase til 60 millioner kroner.

Røykla hele havna Hele havna i Honningsvåg ble røyklagt da en sjark begynte å brenne i natt.

Utseiling for havbrisling I forhold til kvotestørrelsen blir det kun anledning for ett fartøy å ta utseiling til fiske etter havbrisling.

Økte seikvoter i nord  Fiskeridirektøren har besluttet å øke torske- og seitrålernes maksimalkvoter i fisket etter sei nord for 62°N med 20 prosent.

Åpner nye fjordlinjer Fiskeridirektoratet har besluttet å åpne ytterligere et område innenfor fjordlinjen i Kvænangen - Reisafjorden - for fiske etter norsk vårgytende sild med not uavhengig av fartøylengde.

Bjørkavåg blir sittende Konsernsjef for Fiskeribladet, Gunnar Bjørkavåg, blir sittende, tross uheldige uttalelser.

Ingen sabotasje likevel Det var ingen sabotasjeaksjon mot Grieg Seafood i Repvåg. Det var to knuste lyspærer.

I gang med kveitegjenfangst Gjenfangst av 50 000 rømte kveiter er igangsatt på Bømlo. 100 er tatt så langt.

Nye priser på kveita Minsteprisene på kveite økes fra og med mandag 6. november.

Stengte felt i Troms Fiskeridirektøren stenger områdene på Grunnspildra, Reinfjorden og Ytre Kvænangen i Troms for fiske etter reke med trål.

Fem leppefisk-møter I løpet av november vil det bli kjørt fem evalueringsmøter om leppefisk.

Økte maksimalkvoter Fiskeridirektoratet har økt maksimalkvote for fartøy som fisker etter reker i Nordsjøen og Skagerrak.

Fritt fiske etter sei Fra og med 1. november var det fritt fiske for trålere som fisker etter sei i Nordsjøen og Skagerrak.

Nye priser til mel og olje Nye minstepriser for råstoff til mel- og oljeanvendelse øker fra og med kommende mandag.

Etterforskes etter forlis – Sank da jeg skulle slepe den til ei fjære, sa fisker Johnny Ingebrigtsen til ifinnmark.no.

Setter ny rekord Denne uken åpner en ny produksjonslinje ved BioMars fabrikk på Karmøy.

Berget av vanntett mobil Mannen som forliste i Moskenes kommune sent søndag, kan takke sin vanntette mobiltelefon for at han ble plukket opp såvidt raskt.

Sjømatrådet ruller ut Sjømatrådet ruller i disse dager ut et nytt globalt markedsføringskonsept.

Sei for åtte mill Seien levert fersk utgjorde 1.190 tonn i kvantum og 8,2 mill kroner i verdi.

Tillater lys Fiskeridirektøren med melding.

Mindre torsk i NAFO Det blir 20 prosent mindre Newfoundland-torsk å fiske på neste år.

Åpnes for trål Åpning av et område på Leirdjupet, innenfor Fiskevernsonen rundt Svalbard, for fiske med torsketrål og snurrevad.

PDF-avis

Levert av Open Concept AS