Kyst og Fjord

Måtte gi opp etter tre timer

Først etter å ha forsøkt gjenoppliving i tre time, ble Evgeny Doronin som kom i en klemulykke under fiske ved Bjørnøya, erklært død.

Det var under fiske nord for Bjørnøya Evgeny Doronin omkom om bord i «Fugløyfjord».

  • Tekst:
  • Standard tekst
  • Standard tekst
  • Standard tekst

Skipper på «Fugløyfjord» Roger Nilsen, skriver i en pressemelding at fartøyets mannskap startet umiddelbart gjenoppliving og prøvde gjennom 2,5 time å holde liv i den skadde ved bruk av hjerte-lunge redning. Sysselmannens helikopter fra Svalbard ankom etter dette og fortsatte gjenoppliving i 30 minutter.

Men livet sto ikke til å redde. Evgeny Doronin ble erklært død av helikopterets lege som deretter tok den forulykkede med til Svalbard.

Tar det svært tungt
- Fartøyets mannskaper har hatt en meget traumatisk opplevelse og det går hardt innpå mange å miste en nær venn på en slik måte. Ved ankomst Tromsø ble mannskapene ivaretatt av et profesjonelt kriseteam fra Tromsø Kommune, framholder Nilsen som skriver videre at den forulykkedes familie ble varslet på raskest mulige måte og ivaretas på hjemsted av øvrige familie med venner og har fortløpende kontakt med rederiet.

- Den omkommende vil etterhvert bli transportert til hans hjemsted Kholmogory utenfor Arkangelsk i Russland. Begravelse vil finne sted der med representanter fra rederiet til stede.

Etterlater seg kone og et barn
Evgeny etterlater seg kone og et barn. De etterlatte tar tapet svært tungt og fortviler over å miste sin kjære. Rederiet prøver i en vanskelig tid å ta vare på de etterlatte og fartøyets mannskaper etter beste evne samtidig som mange praktiske oppgaver skal utføres.

- Vi vil benytte anledningen til å takke Kystvaktskvadron Nord, Sysselmannens Heliteam, KV Andenes og Tromsø Kommunes kriseteam for all hjelp i forbindelse med hendelsen. Selv i denne situasjonen har vi forståelse for media og offentlighetens stadige behov for informasjon om hendelsen men vi håper med dette at den omkommendes familie og fartøyets mannskaper i det videre kan gis den nødvendige ro og fred til å bearbeide sin sorg og sine følelser, framholder Roger Nilsen.

Ni år om bord
Det var under fiske etter hyse i et område 50 nmil nord av Bjørnøya at den tragiske ulykken fant sted. Under innhaling av fiskeredskaper kom den omkomne i klem mellom notvinsj og overbygg.

- Vinsjen er fjernstyrt fra skippers posisjon på fartøyet og den omkommende er ikke å laste for hendelsen, skriver Nilsen i pressemeldingen.

Skipperen framholder at den omkomne utførte alltid sitt arbeid på en meget tilfredsstillende måte gjennom ni år i rederiet. Evgeny Doronin var maskinist og fisker om bord, han snakket flytende norsk og var en svært godt likt ansatt og kollega.

Opprettet 17.07.2017 07:24. Sist oppdatert 17.07.2017 07:27

Kommenter via Facebook

Må være registrert Som fritidsfisker må du registrere båten din i Småbåtregisteret hos Redningsselskapet eller i Skipsregistrene for å delta i fisket etter leppefisk.

- Husk journalkravet Fiskeridirektoratet minner om endringer i journalkravet i landingsforskriften, som ble endret 20. februar 2017. 

Endringer i sildefisket Fiskeridirektøren med melding.

Stopp i fiske fra midnatt Fiskeridirektøren med melding.

Nytt oljefunn i Norskehavet Funnet er på mellom 25 og 50 millioner utvinnbare fat med olje.

Nye regler fra 1. juli Fra 1. juli trer krav om sikkerhetsstyringssystem for fartøy under 500 bruttotonn (bt) i kraft.

Øker uer-kvoten Økte kvoter i trålernes fiske etter uer i nord.

Stopp i makrellfiske Fiskeridirektøren med melding.

Nedtur for ørret Norge eksporterte 2900 tonn ørret for 236 millioner kroner i mai.

Reke-økning Norge eksporterte 842 tonn reker for 60 millioner kroner i mai.

Redusert ventetid Ettersom flere nå har tatt sin tobiskvote, vil ventetiden for utseiling etter lossing til mel/olje bli redusert med ett døgn. 

Tilrådning om tobis Fiskeridirektøren med melding.

Øker minstemålet Minstemålet på notfanget sei økes i området mellom 62°N og 66°33’N 

Ny pakkegrader til oppdrettsgigant Valgte Marel som leverandør til nyanlegg.

Bygde kassefabrikk Siden behovet bare ble større, bygde lakseslakteriet likegodt en isoporkassefabrikk.

Oppdrettsselskap vil kjøpe flyplass Bedriften som har millard-overskudd er ikke som alle andre. Nå vil de betale ut alle de andre eierne av flyplassen.

Fikk et år medlemskap gratis Markus J. Olaussen fra Helligvær ved Bodø er en godt fornøyd vinner. Han er en av de tre som er trukket ut som vinner av gratis årsmedlemskap i Fiskarlaget.

Føringstilskudd for kongsnegl Heretter vil det bli utbetalt en kroner per kilo i føringstilskudd for kongesnegl.

Fortsatt snurrevad-forbud Det generelle forbudet mot å fiske med snurrevad innenfor fjordlinjene står ved lag.

Gir føringstilskudd for slog Innenfor en ramme på en halv million kroner, kan Norges Råfisklag nå gi tilskudd for frakt av slog til produksjon.

Var på vei til Danmark Fisketraileren som søndag tok fyr på toppen av Kåringen nær Lødingen, var på vei til Danmark.

Rolig i kolmulefisket Med hovedflåten i loddemodus, har det kun vært noen få båter i aktivitet på kolmula.

Knalluke på lodda En knalluke på loddefiske på Island med hele 37.900 tonn i journalen.

Nye minstepriser for taskekrabbe Norges Sjømatbedrifters Landsforening (NSL) og Norges Råfisklag er blitt enige om å øke minsteprisene for taskekrabbe med 25 øre pr kg.

Foreslår mer tobis Havforskningsinstituttet foreslår en foreløpig kvote i norsk økonomisk sone på inntil 50 000 tonn i 2017. Dette er en oppgang på 10 000 fra 2016, da det endelige rådet var 40 000 tonn.

For mye svovel - For mye svovel i drivstoffet, fastslo Sjøfartsdirektoratet, som holdt tilbake russetråleren.

Åpner i Kaldfjorden Fiskeridirektoratet åpner et område på Kaldfjorden for grunn snurpenot.

Kvotene på plass Kvoteoversikten i lukket kystgruppe er på plass igjen, melder Fiskeridirektoratet.

Nytt bifangstregime Fiskeridirektoratet innfører nytt bifangstregime i Nordsjøen og Skagerrak.

Ny miljømerking for kolmula Det norske kolmulefisket ble torsdag godkjent av IFFO RS, og er dermed sertifisert etter IFFO RS sine standarder. 

PDF-avis

Levert av Open Concept AS