×
Nyheter Debatt Kystfolk Langs kysten E-avis Rubrikk

Makrell til 76-graden

Makrellen har bredt seg til 76 grader nord. For første gang har forskerne kartlagt bestandens yttergrense.

Valantine Anthonypillai og Julio Erices er storfornøyd med fangst av stor makrell svært langt nord i Norskehavet. Foto: Leif Nøttestad, Havforskningsinstituttet

Den siste måneden har fiskebåtene «Brennholm» og «Vendla» kartlagt den nordlige utbredelsen av den nordøstatlantiske makrellen. Etter en intensiv måned med makrell- og økosystemtokt er null-linjen eller yttergrensene for makrellutbredelsen i nord nå fullstendig.

Mye makrell, lite sild
Det ble registrert mye makrell langt mot nord, samtidig som det var lite voksen sild å se.

- De to mest overraskende resultatene fra toktet er de høye fangstratene av makrell svært langt nord i Norskehavet og de beskjedne registreringene og trålfangstene av norsk vårgytende sild (nvg-sild) innenfor det store dekningsområdet, sier toktleder Leif Nøttestad.

- De nordligste trålregistreringene av makrell var nord for 76°N. Derfra er det ikke mer enn 80 nautiske mil til Sørkappøya på Svalbard. Den voksne delen av nvg-sild fant vi stort sett helt i ytterkanten av makrellutbredelsen i nordvest, sier han.

Flink til å finne føde
Forskerne fant veldig lite makrell i områder med overflatetemperaturer ned mot 6°C. Dette tyder på at smertegrensen for makrellen på lav temperatur er nådd omtrent på dette nivået. De største makrellkonsentrasjonene har stort sett vært i områder med gode registreringer av dyreplankton i mer nordlige deler av utbredelsesområdet.

 - Disse resultatene tyder på at makrellen er særdeles dyktig til å finne fram til de hav- og kystområdene hvor fødetilgangen har vært best, sier Nøttestad.

Spekkhoggermat
Makrellen har vært jevnt fordelt i små stimer nær overflaten. Den eneste reelle fienden for makrellen i Norskehavet er spekkhoggerne. På grunn av sin gruppeadferd er den en meget effektiv jeger på små makrellstimer nær overflaten.

Ellers melder toktlederen om gode registreringene og trålfangster av fiskeyngel langs kysten av Troms og Finnmark, som tyder godt for framtiden. Godt vær og lite vind har bidratt til at toktdeltakerne har fått gjennomført de aller fleste oppgavene som planlagt.

På forsiden nå