×
Nyheter Debatt Kystfolk Langs kysten E-avis Rubrikk

Makrellen trekker stadig lengre nord

Årets store makrelltokt er i boks. Allerede kan forskerne slå fast at makrellen har utbredt seg med tyngde så langt nord som i Svalbardsonen.

Toktet viser at makrellen stadig opererer i større områder. Foto: Leif Nøttestad

De to norske fartøyene som har gjennomført kartleggingen av den norske delen av sommerens internasjonale makrell-økosystemtokt i Nordøst-Atlanteren, har nå ankommet Tromsø.

De to innleide norske fiskefartøyene har tilbakelagt en distanse på om lag 24 000 km fra toktstart i Bergen, og inkluderer store deler av Norskehavet og norskekysten i løpet av de siste drøye fire ukene. 

Resultatene ser foreløpig gode ut, melder toktleder Leif Nøttestad på Havforskningsinstituttets hjemmeside.

Kun de norske resultatene
Men samtidig framholder han at det er viktig å påpeke at den norske sluttrapporten ikke inkluderer noen foreløpige resultater innsamlet over store hav- og kystområder fra de andre nasjonene. Forskningsfartøyet «Arni Fridriksson», og fiskefartøyene «Trøndur i Gøtu», «Eros» og «Ceton» har også utført omfattende kartlegging for Island, Færøyene, Grønland og EU (Danmark) i tett samarbeid med «Kings Bay» og «Vendla» under årets makrell-økosystemtokt. 

- Det er med andre ord betydelige hav- og kystområder som nå har blitt kartlagt, for å oppnå en tilfredsstillende geografisk dekning av makrellbestanden i det nordøstlige Atlanterhavet.

Solide hovedpunkter
Hovedpunktene man nå allerede kan se viser:

Makrellen er nå utbredt med tyngde i sentrale og nordlige Norskehavet, inkludert ved Jan Mayen og i Svalbardsonen. 

Norsk vårgytende sild viser lovende takter, spesielt 2016-årsklassen, som har en ganske vid utbredelse og beiter nå godt i de øverste næringsrike vannmassene i det nordøstlige Norskehavet og langs kysten i nord. 

Kolmula beiter veldig spredt nå hovedsakelig i dypere vannlag i Norskehavet.

På forsiden nå