×
Nyheter Debatt Kystfolk Langs kysten E-avis Rubrikk

- Maler på den samme gamle kverna

Debatt

Geir Adelsten Iversen.

Høyres Tom Krister Nilsen maler på den samme gamle kverna når han i et tilsvar til undertegnede blåser opp EØS-ballongen til sprekkeferdig størrelse. Takk til deg Tom Krister for at jeg får anledning til – enda en gang å refere tallenes klare tale: Se tabell:

tabell

14.augusrt sier administrerende direktøren i Sjømat Norge at EU-toll ikke er det største hinderet for norsk videreforedling. Han støtter dermed langt på vei professor Torbjørn Trondsen som i Fiskeribladet tidligere i uken vektla helt andre forhold.

For tallenes klare tale burde selv en politiker styrt av ideologi og markedstyring og ikke virkelighet, kapitulere. Debatten avsluttes herved fra min side.

På forsiden nå