×
Nyheter Debatt Kystfolk Langs kysten E-avis Rubrikk

Mange rapporterte ikke

2018 var det første året eit nytt regelverk krevde rapportering av fangst i turistfiske. Likevel var det nesten en tredel av dei registrerte turistfiskebedriftene som ikke rapporterte fangst til Fiskeridirektoratet.

Kan medføre bot eller sletting i fortsettelsen. Foto: Illustrasjonsfoto

Det melder direktoratet på sine nettsider.

– Det første året med nytt regelverk var et innkjøringsår både for myndighetene og for turistfiskebedriftene. Det var viktig å få ut informasjon om det nye regelverket og få gode rutiner på plass i turistfiskebedriftene. I år vil vi bruke mer ressurser på å kontrollere at turistfiskebedriftene følger de nye reglene, forteller seniorrådgiver Trond Ottemo ved reguleringsseksjonen.

Dersom bedriftene ikke overholder pliktene i regelverket kan det, med grunnlag i havressursloven, bli utstedt gebyr. Ved grove eller gjentatte brudd på pliktene kan direktoratet slette bedriften fra registeret.

Hvorfor er det så viktig å rapportere fangsten? For at vi skal kunne bruke våre felles ressurser i sjøen på beste måte er det viktig at vi vet hvor mye vi henter opp av sjøen.

– Bedre oversikt over turistfisket er viktig både av hensyn til næringa selv og for å sikre at ressursene blir forvaltet på en bærekraftig måte. Slik kan vi sikre at også kommende generasjoner kan ha glede av fellesressursene våre, forklarer Ottemo.

Elektronisk rapportering

Fiskeridirektoratet har ei open løsning for mottak av data som gjer at private aktører kan tilby fangstregistreringssystem for rapportering etter det nye regelverket. De som ikke benytter slike ordninger må inntil videre registrere fangstene gjennom Fiskeridirektoratets digitale fangstrapporteringsskjema. Turistfiskebedriftene skal rapportere minst en gang per måned i måneder med fiskeaktivitet, men det er anbefalt å rapportere fortløpende.

På forsiden nå