Kyst og Fjord

Mange rapporterte ikke

2018 var det første året eit nytt regelverk krevde rapportering av fangst i turistfiske. Likevel var det nesten en tredel av dei registrerte turistfiskebedriftene som ikke rapporterte fangst til Fiskeridirektoratet.

Kan medføre bot eller sletting i fortsettelsen.

Foto: Illustrasjonsfoto
  • Tekst:
  • Standard tekst
  • Standard tekst
  • Standard tekst

Det melder direktoratet på sine nettsider.

– Det første året med nytt regelverk var et innkjøringsår både for myndighetene og for turistfiskebedriftene. Det var viktig å få ut informasjon om det nye regelverket og få gode rutiner på plass i turistfiskebedriftene. I år vil vi bruke mer ressurser på å kontrollere at turistfiskebedriftene følger de nye reglene, forteller seniorrådgiver Trond Ottemo ved reguleringsseksjonen.

Dersom bedriftene ikke overholder pliktene i regelverket kan det, med grunnlag i havressursloven, bli utstedt gebyr. Ved grove eller gjentatte brudd på pliktene kan direktoratet slette bedriften fra registeret.

Hvorfor er det så viktig å rapportere fangsten? For at vi skal kunne bruke våre felles ressurser i sjøen på beste måte er det viktig at vi vet hvor mye vi henter opp av sjøen.

– Bedre oversikt over turistfisket er viktig både av hensyn til næringa selv og for å sikre at ressursene blir forvaltet på en bærekraftig måte. Slik kan vi sikre at også kommende generasjoner kan ha glede av fellesressursene våre, forklarer Ottemo.

Elektronisk rapportering

Fiskeridirektoratet har ei open løsning for mottak av data som gjer at private aktører kan tilby fangstregistreringssystem for rapportering etter det nye regelverket. De som ikke benytter slike ordninger må inntil videre registrere fangstene gjennom Fiskeridirektoratets digitale fangstrapporteringsskjema. Turistfiskebedriftene skal rapportere minst en gang per måned i måneder med fiskeaktivitet, men det er anbefalt å rapportere fortløpende.

Opprettet 12.02.2019 14:54. Sist oppdatert 12.02.2019 14:54

Kommenter via Facebook

6 000 laks rømte på trøndelagskysten Tall fra utslakting viser at 6 000 laks rømte fra oppdrettsanlegget «Drevflesa» i Roan kommune tidlig i februar.

21.000 tonn torsk mot kolmule Forventer EU-brudd for byttekvoter.

Oppdrett tar mere plass Motstand mot oppdrett ved Nappstraumen.

Stenger sildefelt Fiskeridirektoratet stenger et område i Kvænangen og Reisafjorden i Tromsmed øyeblikkelig virkning

Fokus på plast 22. januar arrangerer Fiskeridirektoratet i samarbeid med WWF og Arctic Frontiers et eget seminar om kampen mot plast i havet under Arctic Frontiers i Tromsø.

Økte priser Nye minstepriser: Økning for torsk, hyse og kongekrabbe. Uendret for sei

Økte seikvoter Fiskeridirektøren har besluttet å øke maksimalkvotene for fartøy i lukket kystgruppe med hjemmelslengde mellom 11-14,99 meter i fisket etter sei nord for 62°N. 

Fikk mer blåkveite Havfiskeflåten får økt kvoten i fisket etter blåkveite.

Åpner for Hackere Fiskeridirektoratet åpner sine databaser for hackere, når de deltar i en hackekonkurranse som Kartverket nå inviterer til.

Volumvekst for ørreten Norge har eksportert 31 500 tonn ørret til en verdi av 2,1 milliarder kroner hittil i år.

Endring av sildekvoter i EU-sonen Fiskeridirektøren med melding.

Stopp i seinotfisket Fiskeridirektøren med melding.

Sandberg etablerte selskap Skal tilby tjenester for sjømatnæringen.

Laget veileder for tømming av brønnbåt En veileder for tømming av skyllevann fra brønnbåt tilsatt legemidler mot lakselus er nå utarbeidet.

Økning for seitrålere Fiskeridirektøren med melding.

Nye minstepriser for hummer Minsteprisen for den største hummeren er satt til 250 kroner kiloen.

Økte kvoter Fiskerne på Sør- og Vestlandet får fiske mer leppefisk.

Søker 17 kystfartøy Havforskningsinstituttet ønsker å inngå kontrakt med 17 fartøy for prøvetaking av egen fangst for en periode for fire år.

Støtter oppheving av forskrift Nordland fylkes fiskarlag er enig med Fiskeridirektoratet.

Minsteprisene svekkes Minsteprisene på både torsk og sei settes ned for kommende periode.

Tre søkte om krill Da søknadsfristen for nytildelinger gikk ut hadde Fiskeridirektoratet mottar tre søknader.

Pålagt miljøovervåkning etter rømming To oppdrettsfirma er pålagt miljøundersøkelser og utvidet gjenfangst etter settefiskrømminger i Lofoten og Solund.

Utseilingsforbud Det er innført foreløpig stopp i utseiling til fiske etter nordsjøsild i Skagerrak for ringnotflåten. 

Laks på rømmen Fiskeridirektoratet fikk 31. juli melding om rømming i forbindelse med en brann på Cermaqs oppdrettsanlegg i Ryggefjorden i Finnmark.

Leverte laksesild For første gang i historien er det meldt inn en fangst av laksesild i Norge. Ringsnotfartøyet Liafjord hadde 17 tonn av den mesopelagiske arten i fangsten. 

Reduserer seikvotene Stor kyst får redusert sine maksimalkvoter i seifisket. 

Lerøy fikk avslag Fiskeridirektoratet har avslått Lerøys søknad om utviklingstillatelser.

To nye folkemøter To folkemøter står for tur, i Alta og Mandal.

Tre prosent mindre Norges andel av loddebestanden går ned fra åtte til fem prosent.

Åpner Nordlands-fjord for rekefiske Fiskeridirektøren med melding.

PDF-avis

Levert av Open Concept AS