×
Nyheter Debatt Kystfolk Langs kysten E-avis

Markerer 100 år som regionlag

Årsmøtet i Fiskarlaget Vest markerer at det er 100 år siden lagene i Hordaland og Rogaland ble stiftet.

Daglig leder Britt Sæle Instebø og styreleder Kåre Heggebø i Fiskarlaget Vest. Foto: Jan-Erik Indrestrand

Møtet holdes i Stavanger torsdag og fredag på Radisson Blu Atlantic Hotel.
De to lagene på Vestlandet ble stiftet om høsten 1919, og slo seg sammen til Fiskarlaget Vest 30. april 1998.

I tillegg til ordinære årsmøtesaker skal formann Kåre Heggebø lose forsamlingen gjennom følgende tema under landsmøtets to dager:

Torsdag 25. April

 • «Framtidas fiskeripolitikk»
  Innledning ved fiskeriminister Harald Tom Nesvik 
  Innledning ved leder i Norges Fiskarlag, Kjell Ingebrigtsen
 • «Marknadsføring av sjømat i Norge»
  Innledning ved Matias Hana, Norges Sjømatråd

Fredag 26. april:

 • «Kva konsekvensar kan endring av miljøet, og for lav beskatning av sjøpattedyr, ha å seie for Norge som fiskerinasjon?» 
  Innleiing ved Arne Bjørge, Havforskningsinstituttet
 • «Er rette vegen å gå via avgift for å få ned miljøavtrykket (NOx- og Co2- utslepp)?»
  Innleiing ved Jan Ivar Maråk, Fiskebåt
 • «Påstanden «meir plast i havet enn fisk i 2050» - skremselspropaganda?»
  Innledning ved Fredrik Myhre, WWF
 • «Norges Fiskarlag si framtidige organisering» 
  Innledning ved generalsekretær Otto Gregussen, Norges Fiskarlag
 • «Regulering av fisket etter makrell i 2019, kystgruppa – orientering»
  Innleiing ved Ida Flaageng, Fiskeridirektoratet
 • «Regulering av fisket etter makrellstørje 2019 – orientering»
  Innleiing ved Maja K. Brix, Fiskeridirektoratet

På forsiden nå