×
Nyheter Debatt Kystfolk Langs kysten E-avis

Martinussen gir seg ikke

Terje Martinussen har bestemt seg for å ta sluttpakke-saken til lagmannsretten.

Terje Martinussen mener å ha rett på sluttpakke selv om han gikk rett i ny jobb. 

Den tidligere direktøren i Sjømatrådet ble fratatt sluttpakken på 1,95 millioner kroner fordi Sjømatrådet mener han allerede hadde inngått en avtale om ny jobb da han signerte sluttavtalen. Dette bestrider Martinussen, som sent i høst tok saken til retten. Der tapte han på alle punkter, og måtte i tillegg dekke motpartens saksomkostninger på 308.452 kroner.

Ifølge nettavisen Vesterålen Online (krever innlogging) bestemte Martinussen seg rett før jul for å ta saken til lagmannsretten

Martinussen og hans advokat Espe.n Johannessen mener ifølge vol.no at tingretten har tatt for lett på kravene til hva som kan sees som en ugyldig avtaleinngåelse. 

Martinussen fikk en sluttpakke fra Sjømatrådet verdt 1,95 millioner kroner, men begynte i ny jobb som instituttleder ved Norges fiskerihøgskole på Universitetet i Tromsø kort tid etter at avtalen var inngått. Sjømatrådet mente Martinussen bevisst holdt tilbake informasjon om sin nye jobb, og peker på at intensjonen med sluttavtalen var å gi Martinussen sikkerhet for en situasjon hvor han eventuelt ble stående uten jobb.

«Martinussen så helt bort fra Sjømatrådets interesse, og sikret seg nærmere dobbelt betaling i mer enn et år fra to offentlige institusjoner ved å fortie at han har fått ny jobb før han signerte sluttavtalen. En slik opptreden er illojal, og medfører at avtalen ikke kan gjøres gjeldende overfor Sjømatrådet», mente Sjømatrådet i sitt sluttinnlegg for tingretten.

På forsiden nå