Kyst og Fjord

Martinussen tar Sjømatrådet til retten

Krever 1.95 mill. Sjømatrådet nekter og sier han har opptrådt illojalt.

I retten for å berge kompensjasjon på nesten to millioner kroner.

Foto: Arkiv
  • Tekst:
  • Standard tekst
  • Standard tekst
  • Standard tekst

Av Inge Bjørn Hansen

Det er en delikat sak som skal for retten i Nord-Troms tingrett i neste uke. Tidligere toppfigur innen fiskeribransjen og direktør i Sjømatrådet Terje E. Martinussen stevner sin tidligere arbeidsgiver inn for retten fordi Sjømatrådet har holdt tilbake en kompensasjon han mener han skal ha etter han sluttet i jobben.

Han var ansatt på åremål i to femårsperioder, og fortsatte som seniorrådgiver i Sjømatrådet. Før han så forlot Sjømatrådet fikk han permisjon med full lønn i ett år for reise til Spania for å studere spansk.  Da Martinussen så gikk ut av Sjømatrådet ble partene enig om en kompensasjon pålydende 1.95 millioner kroner. Begrunnelsen for denne kompensasjonen var at Martinussen mente det ville bli vanskelig for han å få seg ny jobb.

Stoppet utbetalingen

Så langt, så greit. Men, så kom Sjømatrådet tilbake med at de likevel ikke ville betale han denne kompensasjonen. De mente at han på forhandlingstidspunktet var klar over at han allerede hadde fått ny jobb som instituttleder på Norges fiskerihøgskole (NFH). Såldes mener de at kompensasjonen skal falle bort fordi Martinussen satt på informasjon som han ikke ga videre til dem på forhandlingstidspunktet. Hadde denne informasjonen ligget på bordet mener Sjømatrådet at de ikke ville ha gått med på noen kompensasjon. De mener den tidligere direktøren hadde en plikt til å informere dem om dette.

Knallharde ord

De er også ganske knallharde karakteristiker som kommer fra Sjømatrådets advokat Hans Jørgen Bender. Han mener Martinussen med vitende og vilje hadde fortiet at han hadde fått ny jobb. Bender bruker også ord som illojal og uredelig om Martinussen. I sitt innlegg til retten at Martinussen ikke tenke på sjømatnæringens interesser i sin kamp og  heller ”sikret seg nærmere dobbelt betaling i mer enn et år fra to offentlige institusjoner ved å fortie at han har fått ny jobb før han signerte sluttavtalen”. «En slik opptreden er illojal, og medfører at avtalen ikke kan gjøre gjeldende overfor Sjømatrådet», avslutter Bender sitt innlegg med i retten.

I dette ligger også at Norges sjømatråd er et statsaksjeselskap eid av Nærings- og fiskeridepartementet, men som finansieres av sjømatnæringen gjennom en lovpålagt avgift på all eksport av norsk fisk og sjømat.

Til nordlys.no sier styreleder Marianne Elisabeth Johnsen i Sjømatrådet at et enstemmig og samlet styre i sjømatrådet har forsøkt å komme til enighet med Martinussen gjennom forhandlinger, rettsmekling og forlik i saken. Når de da ikke har lyktes med dette, er det opp til domstolen å vurdere de rettslige spørsmålene

Dette er altså saken. Fra Martinussens side vil man i retten kreve at pengene blir utbetalt.  Han mener at han ikke har opptrådt illojalt. Han mener derfor at sluttavtalen er bindende. De mener det taler til Martinussen fordel i saken at han har gitt avkall på seks måneders oppsigelsestid, og også sagt fra seg  en livsvarig AFP til en verdi av over en million kroner, pluss lønn og feriepenger.

Ifølge Martinussens advokat Espen Johannessen var partene enige om avtalen før Martinussen visste at han var innstilt til instituttlederjobben på NFH.

Det er i store trekk det som nå skal opp til behandling i Nord-Troms tingrett i neste uke.

Kyst og fjord dekket denen saken da den stod på som verst for ca. 2,5 år siden. Her er det vi skrev den gang:

- Langt unna det vi er vant til

Fiskekjøperne mener nedtrappingsavtalen til avtroppende sjømatråd-direktør er langt utenfor det norsk fiskerinæring normalt er kjent for.

Tirsdag ble det kjent at administrerende direktør i Sjømatrådet, Terje Martinussen, får 1,9 millioner kroner i lønn for å studere etter at hans åremål er ferdig nå i august.

Lønn og godtgjørelser

Når Terje Martinussen tar fatt på spanskstudier i Malaga, tar han med seg både lønn og godtgjørelser fra Norges sjømatråd på turen.

Det var IntraFish som først omtalte saken.

Når Martinussens periode går ut, har han nemlig rett til å ta ut ett års studiepermisjon. Ifølge selskapets årsmelding opprettholdes da både lønn og andre godtgjørelser. 

Det er oppgitt i årsmeldingen at administrerende direktør Terje Martinussens lønn i 2015 var på 1.860.000 kroner. Samlet godtgjørelse i fjor var 1.906.000 kroner.

– Ja, jeg skal studere spansk i Malaga. Det er nytt for meg, så jeg skal rett og slett sette meg på skolebenken med blanke ark, sier Martinussen til IntraFish.

Avslår å kommentere

Han avslår fra å kommentere de lukrative betingelsene i forbindelse med studietilværelsen. 

I tillegg til full lønn, får Martinussen også dekket reise-, studie,- og oppholdskostnader etter nærmere avtale, ifølge aksjeselskapets årsmelding.

Fiskekjøper Bjørn Ronald Olsen i Honningsvåg mener det har vært noe fundamentalt galt med styret i Sjømatrådet som kunne inngå en så raus nedrappingsavtale med Terje Marthinussen som var nødt til å få gjenklang i mediene.

Gjensidig berikelse

- Han har helt sikkert gjort en så god jobb at han er fortjent en raus lønnsavtale. Men dette er ikke veien å gå, sier Olsen som er eier av Cape Fish-konsernet.

Han mener dette i stedet vitner om en beslutning som gjort bak lukkede dører av en klubb bestående av medlemmer som ønsker å berike hverandre.

- Jeg klarer ikke å skjønne at de ikke allerede den gang klarte å se at dette ville bli en mediesak. Avtalen Martinussen fikk er særdeles langt unna det vi er vant med i fiskerinæringen, som i stor grad har vært dominert av nøkterne vestlendinger og nordlendinger.

- Skjønner ikke vanlige folk

Han mener det forteller om et styre dominert av finansmiljøet  rundt børsen som kort og godt ikke skjønner vanlige folks tankegang.

Heller ikke fiskekjøper Ann Kristin Kvalsvik i Akkarfjord klarer å ta helt inn over seg at sjømatnæringen inngår slike avtaler, all den tid dette er en næring som fra tid til annen så vidt klarer å komme seg helskinnet gjennom året.

- Høres voldsomt ut

- Nå er det vanskelig for meg å gi noen konkrete kommentarer til avtalen, ettersom jeg ikke kjenner til hva som ligger bak og hvilke utregninger som er gjort. Men helt klart høres det voldsomt ut til være en avtale i en fiskeriorganisasjon, sier Kvalsvik.

Hun mener i likhet med Olsen at dette er en avtale langt utenfor det som til daglig preger fiskerimiljøene langs kysten.

- Ingen forståelse

Fiskekjøper Helge Haug på Ballstad sier at han kun har fått referert innholdet i oppslaget om Marthinussen. På et generelt grunnlag sier han følgende:

- Jeg er skeptisk til en del av det som skjer med lederlønninger. Når det gjelder sluttpakker og lignende uting så har jeg overhode ingen forståelse for det, sier Haug.

– Ikke tro på slike avtaler

Avtalen med Martinussen ble inngått før Marianne Elisabeth Johnsen ble styreleder i Sjømatrådet, og hun kjenner dermed ikke kjenner forutsetningene for eller forhandlingene forut avtalen.

– Det er ikke aktuelt for oss å inngå denne typen avtaler for fremtiden. Jeg er av den oppfatning av denne type ordninger ikke alltid kommer heldig ut. Jeg har mer tro på rene avtaler og ikke spesialavtaler, sier Johnsen til avisa Verdens Gang.

- Ukjent hvilken retur

Hun ønsker ikke å kommentere innholdet i avtalen, og sier at hun ikke var kjent med den da hun tiltrådte som styreleder i fjor.

Martinussen vil fortsatt være ansatt i Norges sjømatråd mens han studerer, men hvilken stilling han skal tilbake til etter studiene er ikke kjent.

Finansiert av sjømatnæringen

Norges sjømatråd AS er finansieret av sjømatnæringen selv, gjennom en lovpålagt avgift på all eksport av norsk sjømat.

– Sjømatrådet skal være konkurransedyktige, men ikke lønnsledende. Det er overveiende sannsynlig at dette er en sak som blir diskutert, og det kan jeg i grunnen forstå, sier styreleder Johnsen.

Opprettet 02.11.2018 12:20. Sist oppdatert 02.11.2018 14:05

Kommenter via Facebook

Stenger sildefelt Fiskeridirektoratet stenger et område i Kvænangen og Reisafjorden i Tromsmed øyeblikkelig virkning

Fokus på plast 22. januar arrangerer Fiskeridirektoratet i samarbeid med WWF og Arctic Frontiers et eget seminar om kampen mot plast i havet under Arctic Frontiers i Tromsø.

Økte priser Nye minstepriser: Økning for torsk, hyse og kongekrabbe. Uendret for sei

Økte seikvoter Fiskeridirektøren har besluttet å øke maksimalkvotene for fartøy i lukket kystgruppe med hjemmelslengde mellom 11-14,99 meter i fisket etter sei nord for 62°N. 

Fikk mer blåkveite Havfiskeflåten får økt kvoten i fisket etter blåkveite.

Åpner for Hackere Fiskeridirektoratet åpner sine databaser for hackere, når de deltar i en hackekonkurranse som Kartverket nå inviterer til.

Volumvekst for ørreten Norge har eksportert 31 500 tonn ørret til en verdi av 2,1 milliarder kroner hittil i år.

Endring av sildekvoter i EU-sonen Fiskeridirektøren med melding.

Stopp i seinotfisket Fiskeridirektøren med melding.

Sandberg etablerte selskap Skal tilby tjenester for sjømatnæringen.

Laget veileder for tømming av brønnbåt En veileder for tømming av skyllevann fra brønnbåt tilsatt legemidler mot lakselus er nå utarbeidet.

Økning for seitrålere Fiskeridirektøren med melding.

Nye minstepriser for hummer Minsteprisen for den største hummeren er satt til 250 kroner kiloen.

Økte kvoter Fiskerne på Sør- og Vestlandet får fiske mer leppefisk.

Søker 17 kystfartøy Havforskningsinstituttet ønsker å inngå kontrakt med 17 fartøy for prøvetaking av egen fangst for en periode for fire år.

Støtter oppheving av forskrift Nordland fylkes fiskarlag er enig med Fiskeridirektoratet.

Minsteprisene svekkes Minsteprisene på både torsk og sei settes ned for kommende periode.

Tre søkte om krill Da søknadsfristen for nytildelinger gikk ut hadde Fiskeridirektoratet mottar tre søknader.

Pålagt miljøovervåkning etter rømming To oppdrettsfirma er pålagt miljøundersøkelser og utvidet gjenfangst etter settefiskrømminger i Lofoten og Solund.

Utseilingsforbud Det er innført foreløpig stopp i utseiling til fiske etter nordsjøsild i Skagerrak for ringnotflåten. 

Laks på rømmen Fiskeridirektoratet fikk 31. juli melding om rømming i forbindelse med en brann på Cermaqs oppdrettsanlegg i Ryggefjorden i Finnmark.

Leverte laksesild For første gang i historien er det meldt inn en fangst av laksesild i Norge. Ringsnotfartøyet Liafjord hadde 17 tonn av den mesopelagiske arten i fangsten. 

Reduserer seikvotene Stor kyst får redusert sine maksimalkvoter i seifisket. 

Lerøy fikk avslag Fiskeridirektoratet har avslått Lerøys søknad om utviklingstillatelser.

To nye folkemøter To folkemøter står for tur, i Alta og Mandal.

Tre prosent mindre Norges andel av loddebestanden går ned fra åtte til fem prosent.

Åpner Nordlands-fjord for rekefiske Fiskeridirektøren med melding.

Endring av grenser for rekefiske Melding fra Fiskeridirektøren om rekefiske i Finnmark.

Foreslår fiskeforbud i gyteområder Situasjonen for fjord- og kysttorsk på Skagerrakkysten og i Oslofjorden er nå så dramatisk at Fiskeridirektoratet forslår å innføre fiskeforbud i 14 definerte gyteområder på Skagerrakkysten og forbud mot å fiske torsk i Oslofjorden.

Stenging av et område nord for Bjørnøya Fiskeridirektøren med melding.

PDF-avis

Levert av Open Concept AS