×
Nyheter Debatt Kystfolk Langs kysten E-avis Rubrikk

Maskinene på plass ved Repparfjorden

Entreprenøren som skal gjøre forundersøkelser for anleggsområde for gruvedrifta i Repparfjord fraktet i dag inn de første maskinene til anleggsområdet.

Aksjonistene under en tidligere befaring ved anleggsområdet, der vegen skal forlenges videre.  Foto: Natur og Ungdom

Natur og Ungdom skriver i en pressemelding at maskinene har ankommet Markoppneset ved Repparfjorden for å gjøre forberedende grunnundersøkelser som er nødvendig før gravestart.

Aksjonistene i protestleiren er akkurat nå i ferd med å ta seg inn på det planlagte industriområdet, skriver Natur og Ungdom i pressemeldingen sendt ut ved 10-tiden onsdag.

Repparfjord woie og hætta

Natur og Ungdom-leder Therese Woie og Ellen Marie Hætta under forberedelsene til protestene. (Foto: instagram.com/ellamariehi)

Artist og aktivist Ella Marie Hætta Isaksen er blant dem som nå gjør seg klar til kamp.

- Jeg kan ikke stå å se på at hensynet til min kultur, samiske næringer og livet i fjorden blir overkjørt av gruvedrift. Nå er jeg klar for å bryte loven og stå i veien, og gjøre det vanskelig å komme i gang med denne gruva. Nå er tida for politikerne å ta til vett.

Nestleder i Natur og Ungdom Lea Justine Nesheim mener kunnskapen tilsier at det er på tide å snu.

- I denne saken står evigvarende naturressurser og samiske rettigheter opp mot noen tiår med gruvearbeidsplasser og kobber. Jeg forventer at alle politikere som stiller til stortingsvalget i høst tar en runde med seg selv på hva slags Norge de ønsker å leve i. Vi har stadig mer kunnskap om sårbare økosystemer og en pressa reindriftsnæring, og nå må tillatelsene til denne gruva trekkes tilbake.

Gruveselskapet Nussir ASA har fått tillatelse fra regjeringen til å etablere kobbergruve på Markoppneset i Hammerfest Kommune. Gruven er ifølge motstanderne planlagt i et viktig reindriftsområde som allerede er hardt presset, og avfallet er planlagt dumpet i Repparfjord - en nasjonal laksefjord som også er viktig gyteområde for den truede kysttorsken. 

På forsiden nå