Kyst og Fjord

Med fiskeriministeren til bords

Torsdag stilte fiskeriminister Harald Tom Nesvik og 12 skoleelever fra Kroken ungdomsskole opp på Kystens Hus i Tromsø for å skape oppmerksomhet om den nasjonale konkurransen lagdinegenlunsj.no.

Fra venstre: Aud Johanne, Sofie, Harald Tom, Mona, Eric, Lilly, Erlend, Onny, Lavrans, Sindre, Elias, Maria, Martin, Sigrid og Alice.

Foto: Sjømatrådet
  • Tekst:
  • Standard tekst
  • Standard tekst
  • Standard tekst

Den digitale konkurransen skal få flere unge mellom 13 og 16 år til å spise mer av sunne matvarer som fisk, frukt, grønt og grove kornprodukter.

- Det er en utfordring at nær 70 prosent av norske ungdomsskoleelever sier at de spiser mindre sjømat enn det som er anbefalt av helsemyndighetene. Vi bør fremsnakke fisken mer. Det gjøres veldig mye bra fra sjømatnæringen med fristende forbrukerpakninger og inspirasjon. Dagens konkurranse viste at det var mange gode innspill, høyt engasjement og fristende besvarelser fra Kroken-elevene, sier fiskeriminister Harald Tom Nesvik.

Gjennom konkurransen får ungdommene boltre seg i hundrevis av fristende ingredienser som laks, fiskenuggets og reker, i tillegg til grove kornprodukter, magert kjøtt, magre meieriprodukter, frukt, grønt og bær. Målet er å sette sammen en sunn lunsj med fullverdig næring, for så å lage en digital reklameplakat av hele måltidet.

Men elevene slipper ikke unna med bare det. Gjennom prosessen må de også lære seg om kostrådene, og at for eksempel fisk er rik på proteiner, omega 3, D-vitamin og jod.

Målet med konkurransen er at ungdommene skal bli mer bevisst sine egne matvaner i skolehverdagen og la seg inspirere til å spise sunnere. 

- Jeg er veldig glad for at Kroken ungdomsskole fikk delta i denne konkurransen som første ungdomsskole i Tromsø. Vi hadde uansett planlagt å se på fisk, næringsinnhold og kostråd i mat og helse-timen i dag, så denne digitale konkurransen passet veldig bra. Jeg ønsker å oppfordre de andre ungdomsskolene i Tromsø og landet for øvrig til å delta i konkurransen for å rette oppmerksomheten mot en mer variert og sunnere lunsj for ungdommene, sier mat og helse lærer ved Kroken ungdomsskole Aud Johanne Wiik Nilsen.

Bredt samarbeid

Målgruppen for konkurransen er ungdomsskoleelever, lærere og foreldre. Konkurransen bygger på Helsedirektoratets kostråd. Den kan gjennomføres i skoletimene, og tilfredsstiller mange kompetansemål i flere av skolefagene.

Arrangørene er opplysningskontorene i landbruket og Norges sjømatråd, og nå håper de at flest mulig melder seg på konkurransen som varer til 8. mars 2019.

Konkurransen er laget i samarbeid med Helsedirektoratet, Elevorganisasjonen, Landslaget for mat og helse i skolen, Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet, Utdanningsforbundet, Kost og ernæringsforbundet (Delta), FUG- Foreldreutvalget for grunnopplæringen, Landsgruppen av helsesøstre NSF, Skolelederforbundet og NHO mat og drikke.

Opprettet 15.02.2019 08:03. Sist oppdatert 15.02.2019 08:03

Kommenter via Facebook

Finner ikke lodde Ingen fangstbare mengder med lodde på Island.

Rømming i Øst-Lofoten I forbindelse med uvær i helgen, har Fiskeridirektoratet fått melding fra Nordlaks AS om at det har rømt fisk fra deres lokalitet Hallvardøy i Øst-Lofoten.

6 000 laks rømte på trøndelagskysten Tall fra utslakting viser at 6 000 laks rømte fra oppdrettsanlegget «Drevflesa» i Roan kommune tidlig i februar.

21.000 tonn torsk mot kolmule Forventer EU-brudd for byttekvoter.

Oppdrett tar mere plass Motstand mot oppdrett ved Nappstraumen.

Stenger sildefelt Fiskeridirektoratet stenger et område i Kvænangen og Reisafjorden i Tromsmed øyeblikkelig virkning

Fokus på plast 22. januar arrangerer Fiskeridirektoratet i samarbeid med WWF og Arctic Frontiers et eget seminar om kampen mot plast i havet under Arctic Frontiers i Tromsø.

Økte priser Nye minstepriser: Økning for torsk, hyse og kongekrabbe. Uendret for sei

Økte seikvoter Fiskeridirektøren har besluttet å øke maksimalkvotene for fartøy i lukket kystgruppe med hjemmelslengde mellom 11-14,99 meter i fisket etter sei nord for 62°N. 

Fikk mer blåkveite Havfiskeflåten får økt kvoten i fisket etter blåkveite.

Åpner for Hackere Fiskeridirektoratet åpner sine databaser for hackere, når de deltar i en hackekonkurranse som Kartverket nå inviterer til.

Volumvekst for ørreten Norge har eksportert 31 500 tonn ørret til en verdi av 2,1 milliarder kroner hittil i år.

Endring av sildekvoter i EU-sonen Fiskeridirektøren med melding.

Stopp i seinotfisket Fiskeridirektøren med melding.

Sandberg etablerte selskap Skal tilby tjenester for sjømatnæringen.

Laget veileder for tømming av brønnbåt En veileder for tømming av skyllevann fra brønnbåt tilsatt legemidler mot lakselus er nå utarbeidet.

Økning for seitrålere Fiskeridirektøren med melding.

Nye minstepriser for hummer Minsteprisen for den største hummeren er satt til 250 kroner kiloen.

Økte kvoter Fiskerne på Sør- og Vestlandet får fiske mer leppefisk.

Søker 17 kystfartøy Havforskningsinstituttet ønsker å inngå kontrakt med 17 fartøy for prøvetaking av egen fangst for en periode for fire år.

Støtter oppheving av forskrift Nordland fylkes fiskarlag er enig med Fiskeridirektoratet.

Minsteprisene svekkes Minsteprisene på både torsk og sei settes ned for kommende periode.

Tre søkte om krill Da søknadsfristen for nytildelinger gikk ut hadde Fiskeridirektoratet mottar tre søknader.

Pålagt miljøovervåkning etter rømming To oppdrettsfirma er pålagt miljøundersøkelser og utvidet gjenfangst etter settefiskrømminger i Lofoten og Solund.

Utseilingsforbud Det er innført foreløpig stopp i utseiling til fiske etter nordsjøsild i Skagerrak for ringnotflåten. 

Laks på rømmen Fiskeridirektoratet fikk 31. juli melding om rømming i forbindelse med en brann på Cermaqs oppdrettsanlegg i Ryggefjorden i Finnmark.

Leverte laksesild For første gang i historien er det meldt inn en fangst av laksesild i Norge. Ringsnotfartøyet Liafjord hadde 17 tonn av den mesopelagiske arten i fangsten. 

Reduserer seikvotene Stor kyst får redusert sine maksimalkvoter i seifisket. 

Lerøy fikk avslag Fiskeridirektoratet har avslått Lerøys søknad om utviklingstillatelser.

To nye folkemøter To folkemøter står for tur, i Alta og Mandal.

PDF-avis

Levert av Open Concept AS